Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Посадова інструкція менеджера з транспортно-експедиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХ" 1. Загальні положення 1.1. Менеджер з транспортно-експедиторської діяльності призначається на посаду і звільняється з посади директором ТзОВ «ХХХ». 1.2. На посаду менеджера з транспортно- експедиторської діяльності може бути призначена особа ...

Продовжити читання

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами акцiонерiв публічного акцiонерного товариства “ХХХ” протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р. голова загальних зборiв акцiонерiв __________________________ ПОЛОЖЕННЯ Про проведення загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "ХХХ" м. Самбір 2011 р. 1. Загальні положення 1.1. Положення про загальні збори акціонерів ...

Продовжити читання

ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами акціонерів публічного акцiонерного товариства “ХХХ ” протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р. голова загальних зборiв акцiонерiв __________________________ ПОЛОЖЕННЯ Про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства "ХХХ" м. Самбір 2011 р. 1. Загальні положення 1.1. Положення про ревізійну ...

Продовжити читання

ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами акціонерів публічного акцiонерного товариства “ХХХ ” протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р. голова загальних зборiв акцiонерiв __________________________ ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову Раду публічного акціонерного товариства "ХХХ" м. Самбір 2011 р. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Це Положення “Про наглядову ...

Продовжити читання

Положення про систему мотивації ПОЛОЖЕННЯ про систему мотивації трудового колективу ТОВ «Мережа» та його посадових осіб Харків, 20__ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення про систему мотивації трудового колективу ТОВ «Мережа» та його посадових осіб (надалі за текстом — ...

Продовжити читання

Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПОЛОЖЕННЯ Про забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Положення розроблено відповідно до Закону України „Про інформацію”, постанови Кабінету Міністрів України „Про перелік відомостей, що не становлять комерційної ...

Продовжити читання

Правила торгівлі Торгово-офісного Центру   ЗАТВЕРДЖУЮ: Директор ТОЦ ______________________ «____» _______________ 20___ року Правила Торгово-Офісного Центру Правила торгівлі (далі по тексту - «Правила») поширюються на всіх осіб, що здійснюють у приміщенні Торгово-Офісного Центру «___», розташованому за адресою: м. _______, вул. ...

Продовжити читання

Положення про охоронно-пропускний режим Положення про охоронно-пропускний режим під час роботи Торгово-офісного центру «__» Правила охоронно-пропускного режиму ТОЦ «___» (надалі ТОЦ) передбачають повний контроль співробітниками охорони ТОЦ за входом в ТОЦ, знаходженням та виходом із ТОЦ відвідувачів, співробітників ...

Продовжити читання

Правила внутрішнього трудового розпорядку «Затверджено» Наказом Директора ТОВ "ХХХ" _______________________________ Наказ № 2012/04/15-4/2 від 14 квітня 2012 р. ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку ТзОВ "ХХХ" 1.Загальні положення 1.1. Дані правила внутрішнього трудового розпорядку (далі-Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про ...

Продовжити читання
Положення про преміювання працівників

Положення про преміювання працівників «Затверджено» Наказом Директора ТОВ "ХХХ" _______________________________ Наказ № 2009/04/15-4/2 від 14 квітня 2012 р. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТзОВ "ХХХ" Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України "Про оплату праці" від 24.03.95 р. ...

Продовжити читання