Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Положення про охоронно-пропускний режим

Положення про охоронно-пропускний режим

Положення про охоронно-пропускний режим під час роботи Торгово-офісного центру «__»

Правила охоронно-пропускного режиму ТОЦ «___» (надалі ТОЦ) передбачають повний контроль співробітниками охорони ТОЦ за входом в ТОЦ, знаходженням та виходом із ТОЦ відвідувачів, співробітників ТОЦ і осіб, що перевіряють ТОЦ, а також контроль за цілісністю й схоронністю пломб орендованих приміщень ТОЦ.
Система охорони ТОЦ не припускає знаходження відвідувачів ТОЦ у нічний час (з моменту закриття ТОЦ до моменту відкриття) в зоні ТОЦ, що охороняється.
Охоронювана зона ТОЦ – весь внутрішній периметр ТОЦ, а також зовнішній периметр ТОЦ.

Охорона ТОЦ здійснюється наступними видами охорони: фізична і технічна.

Правила пропускного режиму для співробітників і орендарів ТОЦ.

1. Всі співробітники, орендарі й суборендарі ТОЦ прибувають на роботу в ТОЦ в час, визначений керівництвом ТОЦ – не пізніше ніж за 1 годину до початку роботи ТОЦ.
2. Прохід (Вихід) в (з) ТОЦ всіх співробітників, орендарів і суборендарів здійснюється через стаціонарний пост пропуску охорони, при пред’явленні спеціального пропуску. Співробітник охорони після перевірки пропуску робить запис у журналі прибуття і вибуття співробітників ТОЦ із зазначенням часу прибуття або вибуття.
3. Всі відвідувачі, що прибули для відвідування співробітників ТОЦ проходять у службові приміщення ТОЦ тільки через стаціонарний пост пропуску з обов’язковим записом у журналі реєстрації відвідувачів. Допуск відвідувача на об’єкт відбувається тільки в присутності того співробітника ТОЦ до якого він прийшов.

Прийом і зняття об’єктів оренди й суборенди ТОЦ на охорону (з охорони)

Прийом і зняття об’єктів оренди й суборенди ТОЦ на охорону (з охорони) починається за 2 години до відкриття ТОЦ (за виключенням продовольчого супермаркету) і завершується протягом 1-2 годин після закриття окремих об’єктів оренди й суборенди ТОЦ.
Весь внутрішній обсяг ТОЦ ділиться на зони охорони, у кожну зону охорони входять кілька об’єктів оренди і суборенди. За кожну зону охорони відповідає співробітник охорони.

Алгоритм постановки об’єктів оренди й суборенди ТОЦ на охорону

1. По команді про готовність приймати зону під технічний контроль (постановка на охорону) відповідальний за зону співробітник охорони сповіщає всіх осіб, що перебувають в орендованих приміщеннях про готовність прийняти ці приміщення під охорону.
2. Після оповіщення всіх осіб, які орендують у даній зоні приміщення, співробітник охорони починає приймати під охорону кожне окремо орендоване приміщення, починаючи із самого віддаленого.
3. Прийом орендованого приміщення під охорону відбувається в такий спосіб. Зайшовши в приміщення, співробітник охорони в присутності Орендаря оглядає приміщення на предмет відсутності в ньому фізичних осіб, а також перевіряє цілісність вітрин і вікон. Після виходу співробітника охорони і Орендаря із приміщення, Орендар у присутності співробітника охорони закриває двері (або опускає захисну ролету) і опломбовує їх(її) своєю пломбою (можна використовувати варіант із кодовим замком). Перевіривши цілісність пломби, співробітник охорони робить запис у книзі прийому й зняття об’єктів на (з) охорони про прийом даного приміщення під охорону з обов’язковим розписом Орендаря про те, що він здав своє приміщення під охорону.
4. Після того, як співробітник охорони прийняв останнє приміщення, що перебуває в зоні його відповідальності під охорону, він ще раз обходить всю зону, перевіряючи цілісність пломб і відсутність у зоні сторонніх осіб.
5. Після обходу своєї зони співробітник охорони доповідає про те, що зона прийнята під охорону. Після доповіді активізується охоронна система даної зони. Із цього моменту всі приміщення даної зони офіційно вважаються прийнятими під охорону в нічний час.

Алгоритм зняття об’єктів оренди й суборенди ТОЦ з охорони

1. За 2 години до відкриття ТОЦ, начальник зміни охорони повідомляє про готовність співробітників охорони заступити на пости (до цього часу на об’єкти оренди повинні прибути орендарі). Деактивується охоронна система.
2. Заступивши на пост кожний співробітник охорони у своїй охоронюваній зоні перевіряє цілісність пломб на дверях/ захисних ролетах орендованих приміщень.
3. Після цього співробітник охорони з кожним орендарем окремо підходить до його орендованого приміщення і представляє йому цілісність пломби. Орендар розкриває пломбу, і відкриває двері в приміщення (або піднімає захисну ролету).
4. Зайшовши в приміщення, співробітник охорони разом з Орендарем переконуються в цілісності вітрин і вікон.
5. По закінченні огляду Орендар розписується у відповідній книзі про прийом орендованого приміщення.

Система й методи охорони, як у денний, так і в нічний час є конфіденційною інформацією й не підлягають розголошенню орендарям(и) і суборендарям(и).

Підписи Сторін:

Орендодавець:            Орендар:

1 коментар ( 1 коментар )

 1. ULJANA

  Правила охоронно-пропускного режиму ТОЦ «___» передбачають повний контроль співробітниками охорони ТОЦ за входом в ТОЦ, знаходженням та виходом із ТОЦ відвідувачів, співробітників ТОЦ і осіб, що перевіряють ТОЦ, а також контроль за цілісністю й схоронністю пломб орендованих приміщень ТОЦ.
  Дане положення містить наступні розділи:

  Правила пропускного режиму для співробітників і орендарів ТОЦ.
  Прийом і зняття об’єктів оренди й суборенди ТОЦ на охорону (з охорони).
  Алгоритм постановки об’єктів оренди й суборенди ТОЦ на охорону.
  Алгоритм зняття об’єктів оренди й суборенди ТОЦ з охорони.

Залишити коментар