Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Протокол Загальних зборів ТзОВ про відчуження частки в Статутному капіталі

Протокол № 14/03/2012 Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
“ХХХ”

м. Львів                                                                              14 березня 2012 року

Присутні засновники, які в сукупності володіють 100 % Статутного капіталу Товариства:
• ННН– 50 % Статутного капіталу Товариства;
• УУУ– 50 % Статутного капіталу Товариства;

Збори правомочні.

Голова зборів: УУУ
Секретар зборів: ННН

Порядок денний:
1. Про відчуження частки ННН в Статутному капіталі Товариства .

По першому питанню слухали ННН, яка просив Загальні збори учасників Товариства надати згоду на продаж своєї частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ” ХХХ” у розмірі 50 % Статутного капіталу, що становить 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок), БББ за ціною 500,00 грн.

Вирішили: надати згоду на продаж ННН своєї частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ” (місцезнаходження: __________, код ЄДРПОУ 00006558) у розмірі 50 % Статутного капіталу, що становить 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок) та належить їй згідно Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого Протоколом Зборів учасників № 3 від 03 червня 2011 року та зареєстрованого 17 червня 2011 року за № 1 415 105 0001 025453 , БББ за ціною 500,00 грн.
Голосували: “за” – одноголосно

Голова зборів __________________ УУУ

Секретар зборів __________________ ННН

Залишити коментар