Warning: Illegal string offset 'image' in /home/rozluch/advokatonline.org.ua/www/wp-content/themes/ask-me-6/functions.php on line 252

Warning: Illegal string offset 'color' in /home/rozluch/advokatonline.org.ua/www/wp-content/themes/ask-me-6/functions.php on line 253

Warning: Illegal string offset 'repeat' in /home/rozluch/advokatonline.org.ua/www/wp-content/themes/ask-me-6/functions.php on line 254

Warning: Illegal string offset 'attachment' in /home/rozluch/advokatonline.org.ua/www/wp-content/themes/ask-me-6/functions.php on line 255

Warning: Illegal string offset 'position' in /home/rozluch/advokatonline.org.ua/www/wp-content/themes/ask-me-6/functions.php on line 256
Установчі документи Archives - Адвокат онлайн

Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Категорія : Установчі документи

установчі документи юр. осіб. (статути, протоколи загальних зборів підприємства та ін.)

Протокол № 14/03/2012 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХ" м. Львів                                                                              14 березня 2012 року Присутні засновники, які в сукупності володіють 100 % Статутного капіталу Товариства: • ННН– 50 % Статутного капіталу Товариства; • УУУ– 50 % Статутного ...

Продовжити читання

ПОГОДЖЕНО                                                                                СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО _________________                                                                        реєстраційний номер _______ ''__''_________19__р.                                                                     Ухвалено на загальних зборах Трудового  колективу, протокол №_____ від________ СТАТУТ орендного підприємства 1. Загальні положення 1.1. Орендне підприємство (далі Підприємство) діє згідно з Законом України «Про підприємство», цим Статутом і дого­вором оренди. 1.2. Підприємство ...

Продовжити читання

Зареєстровано ухвалою виконкому (назва районної Ради) Ради народних депутатів ____________________ (області, міста) від"___" _______19__р. №_________________ Голова виконкому _________________ (п, і, п б) Затверджено засновником(засновниками)Директор _______________________ (назва підприємства, ______________________ (організації-засновника) СТАТУТ ___________________________________________________________ (повна назва малого підприємства) 1. Загальні положення 1.1. Мале_________________________________________________________________________ (повна назва малого підприємства із зазначенням _________________________________________________________________________________ (підприємство ...

Продовжити читання

ПОГОДЖЕНО___________________ ___________________ ___________________ ''__'' _________19__ р.                                      СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНОреєстраційний №___________ Ухвалено на загальних зборах трудового колективу, протокол №___ від __________ СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ...

Продовжити читання

  Статут Спільного підприємства, створюваного на території України 1. Назва, місцезнаходження, предмет діяльності 1.1. Фірмова назва Спільного підприємства українською мовою: ______________________________________________________ англійською мовою: ______________________________________________________ 1.2. Місцезнаходження Спільного підприємства: Україна, м. Київ. 1.3. Предметом діяльності Спільного підприємства є: _________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Юридичний статус 2.1. Спільне підприємство є юридичною ...

Продовжити читання

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ   Благодійного фонду «Пам’яті ___________________________» "_____" липня 2011 року                                                                           м. Вишневе     Присутні: 1. _____________________ 2. ___________________________ 3. ________________________ 4. _____________________________   Порядок денний 1. Про утворення Благодійного фонду «Пам’яті______________________________» 2. Затвердження Статуту. 3. Вибори Президента. 4. Вибори Правління. 5. Вибори Наглядової ради.     1.Слухали: Про утворення Благодійного фонду «Пам’яті ...

Продовжити читання

«ЗАРЕЄСТРОВАНО» Києво-Святошинським районним управління юстиції Наказ № ___ від «__»_________ 2011 р. Свідоцтво №________ Начальник управління юстиції ________ В.М. Новосельця «ЗАТВЕРДЖЕНО» Установчими зборами Протокол зборів № 1 від «___» липня 2011р.       СТАТУТ     Благодійного фонду "Пам’яті ________________________________"

Продовжити читання

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами акцiонерiв Відкритого акцiонерного товариства “ХХХ ” протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р. голова загальних зборiв акцiонерiв __________________________ СТАТУТ Публічного акціонерного товариства “ХХХ ” /нова редакція/ м. Самбір 2011 р. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Публічне акціонерне ...

Продовжити читання

„ЗАТВЕРДЖЕНО” Загальними зборами акціонерів ВАТ «ХХХ» Протокол від 26.03.2011 р. Рішення про дематеріалізацію Загальними зборами акціонерів ВАТ «ХХХ» відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ...

Продовжити читання