Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Установчі документи

установчі документи юр. осіб. (статути, протоколи загальних зборів підприємства та ін.)

ПРОТОКОЛ №1 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ ” м. Львів                                                   ...

Читати далі

Договір купівлі-продажу прав засновника (власника) в статутному капіталі ПП “ХХХ ” м. Львів 21 лютого 2012 року Ми, що нижчепідписані: Іванов Іван Іванович, паспорт серії КА № 000000 виданий “00” жовтня 1997 року Галицьким РВ ЛМУ ...

Читати далі

Д О Г О В І Р купівлі-продажу частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ ” Місце укладення: м. Львів, Україна Дата укладення: __ грудня 2011 року Іванов Іван Іванович, паспорт серії КА № 000000 виданий ...

Читати далі

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6 Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ» м. Львів                                                                      “14” вересня 2009 р. ВСЬОГО Учасників – 2: • Іванов Іван Іванович– 41% Статутного капіталу Товариства; • Петренко Петро Петрович– 59% Статутного капіталу Товариства. ПРИСУТНІ: • Іванов ...

Читати далі

Протокол про скликання зборів акціонерів Протокол зборів Правління ПРОТОКОЛ № 12/1 Засідання Правління ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХХХХ” м. Київ «22»лютого 2012 року Місце проведення: вул. ХХХХ, кабінет заступника Голови правління. Час проведення: 15 год. 00 хв. Присутні всі члени Правління Товариства: Голова Правління– ХХХХ; член ...

Читати далі
Акредитація суб’єкта ЗЕД на митниці

Акредитація суб’єкта ЗЕД на митниці Акредитація суб’єкта ЗЕД на митниці передбачено Постановою КМ України, від 01.02.2006, № 80 “Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”. Облікова картка суб’єкта ...

Читати далі

Витяг з Протоколу №______ Загальних зборів Дачного кооперативу садоводів «ХХХ» м._______________                                                                                                                   «____» ____________ 20__ р. Присутні: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Запрошені: ____________________________________________ Порядок денний: 1. Про переобрання Голови Дачного кооперативу садоводів «ХХХ». 2. Про передачу установчих документів та штампу. 3. Про прийняття нових членів Дачного ...

Читати далі

“ЗАТВЕРДЖЕНО” Загальними зборами ________ Протокол № 06/09 _____________ від ___ ________ року ___________________________________ Голова зборів ____________________________________ С Т А Т У Т ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “АВТОМОТОТРАНС” м.Львів – 2009 р. 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Заснування....

Читати далі

СПІЛКА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Установчим з’їздом Спілки адвокатів України 22.09.1990 СТАТУТ всеукраїнської громадської організації “Спілка адвокатів України” Прийнято у новій редакції VI Звітно-виборним З’їздом САУ 18 листопада 2006 р. Цей Статут визначає ...

Читати далі