Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Протокол про скликання зборів акціонерів

Протокол про скликання зборів акціонерів

Протокол зборів Правління
ПРОТОКОЛ № 12/1
Засідання Правління
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХХХХ”

м. Київ «22»лютого 2012 року

Місце проведення: вул. ХХХХ, кабінет заступника Голови правління.

Час проведення: 15 год. 00 хв.

Присутні всі члени Правління Товариства:

Голова Правління– ХХХХ;

член Правління– Заст.. Голови Правління ХХХХ, член Правління ХХХХ, що у сукупності володіють 99,65 % акціями Товариства.

Запрошені : Головний бухгалтер ХХХХ (виконання обов’язків секретаря Зборів).

Обрання Голови та секретаря Зборів

Голосували:

«За» – ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, що становить 100% голосів присутніх на Зборах Правління.

«Проти» – немає;

«Утримався»- немає

Результат голосування: Обрали Головою Зборів ХХХХ, секретарем Зборів ХХХХ.

Порядок денний:

1. Про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ” ХХХХ “.
2. Затвердження порядку денного Зборів.
3. Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Голосували:

«За» – ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, що становить 100% голосів.

«Проти» – немає;

«Утримався»- немає

Результат голосування: Порядок денний засідання (зборів) Правління затверджений.

Правління переходить до розгляду питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Правління ХХХХ, який повідомив, що необхідно скликати та провести чергові Загальні Збори акціонерів Товариства, на яких розлянути питання щодо :

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження річного фінансового звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2011 рік.

3. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Голова Правління повідомив про необхідність визначення часу, місця проведення Зборів, часу реєстрації акціонерів для участі у Зборах; порядку ознайомлення з документами для проведення Зборів; визначення дати складання переліку акціонерів для розсилки та для участі у Загальних Зборах..

Голосували:

«За» – ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, що становить 100% голосів.
«Проти» – немає;
«Утримався»- немає
Рішення прийнято.
Вирішили:

Скликати «10»квітня 2012 року чергові Загальні Збори акціонерів Товариства за адресою місцезнаходження товариства: ХХХХ м. Київ, вул. ХХХХ, ІІ поверх адміністративного корпусу, кімната переговорів. Початок зборів о 16.00, реєстрацію акціонерів для участі у Зборах здійснити з 14.00 до 15.00 за місцем проведення Зборів у день проведення Зборів. Скласти станом на «27»лютого 2012 року перелік акціонерів для розсилки повідомлень про проведення Загальних Зборів та скласти станом на «04» квітня 2012 року перелік акціонерів для участі у Загальних Зборах. Ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів та внесення пропозицій проводиться у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 1000 по 1200 за місцезнаходженням Товариства (ХХХХ м. Київ, ХХХХ (044) ХХХХ) у відповідальної особи – Головного бухгалтера ХХХХ в кімнаті переговорів (ІІ поверх адміністративного корпусу).

Правлінню Товариства здійснити поштову розсилку повідомлень акціонерам про проведення Зборів.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:Заступника Голови Правління ХХХХ, який повідомив, що необхідно затвердити порядок денний проведення «10» квітня 2012 року чергових Загальних Зборів акціонерів.

Голосували:

«За» – ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, що становить 100% голосів.

«Проти» – немає;
«Утримався»- немає
Рішення прийнято.
Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних Зборів акціонерів на «10».04.2012 року :

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Затвердження лічильної комісії.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного фінансового звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2011 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:Заступника Голови Правління ХХХХ, який запропонував покласти на зберігача (договір № ХХХХ Е від «12» липня 2010 р.) функції проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах акціонерів «10» квітня 2012 року.

Голосували:

«За» – ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, що становить 100% голосів.

«Проти» – немає;
«Утримався»- немає
Рішення прийнято.
Вирішили:
Запросити зберігача (договір № ХХХХ Е від «12».07.2010 р.) та доручити проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах акціонерів «10» квітня 2012 року.

Голова Зборів – Голова Правління ХХХХ

Секретар Зборів ХХХХ

Залишити коментар