Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Протокол № 14/03/2012 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ” м. Львів                                                                              14 березня 2012 року Присутні засновники, які в сукупності володіють 100 % Статутного капіталу Товариства: • ННН– 50 % Статутного капіталу Товариства; • ...

Читати далі

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ   Благодійного фонду «Пам’яті ___________________________» “_____” липня 2011 року                                                                           м. Вишневе     Присутні: 1. _____________________ 2. ___________________________ 3. ________________________ 4. _____________________________   Порядок денний 1. Про утворення Благодійного фонду «Пам’яті______________________________» 2. Затвердження Статуту. 3. Вибори Президента. 4. Вибори Правління. 5. Вибори Наглядової ради.     1.Слухали: Про утворення Благодійного фонду «Пам’яті ...

Читати далі

„ЗАТВЕРДЖЕНО” Загальними зборами акціонерів ВАТ «ХХХ» Протокол від 26.03.2011 р. Рішення про дематеріалізацію Загальними зборами акціонерів ВАТ «ХХХ» відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів ...

Читати далі

ПРОТОКОЛ №1 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ ” м. Львів                                                   ...

Читати далі

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6 Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ» м. Львів                                                                      “14” вересня 2009 р. ВСЬОГО Учасників – 2: • Іванов Іван Іванович– 41% Статутного капіталу Товариства; • Петренко Петро Петрович– 59% Статутного капіталу Товариства. ПРИСУТНІ: • Іванов ...

Читати далі

Протокол про скликання зборів акціонерів Протокол зборів Правління ПРОТОКОЛ № 12/1 Засідання Правління ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХХХХ” м. Київ «22»лютого 2012 року Місце проведення: вул. ХХХХ, кабінет заступника Голови правління. Час проведення: 15 год. 00 хв. Присутні всі члени Правління Товариства: Голова Правління– ХХХХ; член ...

Читати далі

Витяг з Протоколу №______ Загальних зборів Дачного кооперативу садоводів «ХХХ» м._______________                                                                                                                   «____» ____________ 20__ р. Присутні: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Запрошені: ____________________________________________ Порядок денний: 1. Про переобрання Голови Дачного кооперативу садоводів «ХХХ». 2. Про передачу установчих документів та штампу. 3. Про прийняття нових членів Дачного ...

Читати далі

ПРОТОКОЛ № 1 зборів засновників Приватного підприємства «_________» м. Луцьк ___ січня 2010 року Присутні : ______________ (засновник 1) ______________ (засновник 2) ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Вирішення питання про створення приватного підприємства «_____________». 2. Затвердження установчих документів Приватного підприємства, формування статутного ...

Читати далі

ПРОТОКОЛ № 1 ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Моя компанія” м. Київ “__ ” лютого 20__ р. Присутні: Іванов Іван Іванович, Петренко Петро Петрович або 100 % учасників Порядок денний: 1. Про створення товариства з обмеженою відповідальністю “Моя компанія”. 2. Затвердження ...

Читати далі

«___»___________ 2011р. м. Львів ПРОТОКОЛ №1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «_______» Присутні на зборах: ГВВ засновник (учасник) Товариства з обмеженою відповідальністю «________» якій належить 50% статутного фонду товариства та НБВ засновник (учасник) Товариства з обмеженою ...

Читати далі