Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Зразок протоколу зборів приватного підприємства

ПРОТОКОЛ № 1
зборів засновників Приватного підприємства «_________»

м. Луцьк ___ січня 2010 року

Присутні :
______________ (засновник 1)
______________ (засновник 2)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вирішення питання про створення приватного підприємства «_____________».
2. Затвердження установчих документів Приватного підприємства, формування статутного фонду підприємства, та визначення частки кожного з засновників у ньому.
3. Призначення директора ПП «___________».
4. Вирішення питання державної реєстрації ПП.

Головою зборів засновників товариства обрано – __________ (Засновник 1), секретарем – ______________ (Засновник 2).

Обговорення порядку денного:

1. По питанню першому порядку денного виступив ____________ (Засновник 1), який запропонував ____________ (Засновнику 2) створити ПП «__________».

2. По питанню другому виступив __________ (Засновник 1), який запропонував затвердити установчі документи, а саме Статут ПП «__________», та сформувати статутний фонд підприємства в розмірі ___________ гривень, частка кожного із засновників у якому буде: __________ (Засновника 1) ______грн., що становить 50 % статутного фонду, ___________ (Засновника 2) _____ грн., що становить 50 % статутного фонду.

3. По питанню третьому порядку денного виступив __________ (Засновник 2), який запропонував призначити директором створюваного ними підприємства __________________.

4. По питанню четвертому порядку денного виступив ___________ (Засновник 2), який запропонував доручити державну реєстрацію новоствореного підприємства ________________.

Вирішили:

1. Створити Приватне підприємство «____________», засновником якого будуть: ________ (Засновник 1) та ___________ (Засновник 2).
2. Затвердити Статут підприємства та статутний фонд підприємства в розмірі _________ гривень, частка ________ (Засновника 1) у якому буде складати ______грн., що складає 50 % Статутного фонду, частка ___________ (Засновника 2)
3. Призначити директором ПП «____________» ________________ (П.І.Б).
4. Доручити провести державну реєстрацію підприємства _________________________ .

З усіх питань порядку денного засновники підприємства одноголосно проголосували – «ЗА».

Голова зборів ______________

Секретар зборів ______________

1 коментар ( 1 коментар )

  1. Если учредители ЧП закрепили в Уставе положение про работу без директора, надо ли это повторять в Протоколе №1?
    и для постановки на учет в налоговой инспекции, не будет ли проблемой отсутствие директора?

Залишити коментар