Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Категорія : Для підприємства

документи, які необхідні при створенні та функціонуванні підприємств, установ та організацій (статути, інструкції, накази та ін.)

Протокол № 14/03/2012 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХ" м. Львів                                                                              14 березня 2012 року Присутні засновники, які в сукупності володіють 100 % Статутного капіталу Товариства: • ННН– 50 % Статутного капіталу Товариства; • УУУ– 50 % Статутного ...

Продовжити читання

ПОГОДЖЕНО                                                                                СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО _________________                                                                        реєстраційний номер _______ ''__''_________19__р.                                                                     Ухвалено на загальних зборах Трудового  колективу, протокол №_____ від________ СТАТУТ орендного підприємства 1. Загальні положення 1.1. Орендне підприємство (далі Підприємство) діє згідно з Законом України «Про підприємство», цим Статутом і дого­вором оренди. 1.2. Підприємство ...

Продовжити читання

Зареєстровано ухвалою виконкому (назва районної Ради) Ради народних депутатів ____________________ (області, міста) від"___" _______19__р. №_________________ Голова виконкому _________________ (п, і, п б) Затверджено засновником(засновниками)Директор _______________________ (назва підприємства, ______________________ (організації-засновника) СТАТУТ ___________________________________________________________ (повна назва малого підприємства) 1. Загальні положення 1.1. Мале_________________________________________________________________________ (повна назва малого підприємства із зазначенням _________________________________________________________________________________ (підприємство ...

Продовжити читання

ПОГОДЖЕНО___________________ ___________________ ___________________ ''__'' _________19__ р.                                      СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНОреєстраційний №___________ Ухвалено на загальних зборах трудового колективу, протокол №___ від __________ СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ...

Продовжити читання

  Статут Спільного підприємства, створюваного на території України 1. Назва, місцезнаходження, предмет діяльності 1.1. Фірмова назва Спільного підприємства українською мовою: ______________________________________________________ англійською мовою: ______________________________________________________ 1.2. Місцезнаходження Спільного підприємства: Україна, м. Київ. 1.3. Предметом діяльності Спільного підприємства є: _________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Юридичний статус 2.1. Спільне підприємство є юридичною ...

Продовжити читання

Посадова інструкція на посаду юрисконсульта  в Приватному підприємстві «Адвокатська компанія «________________-» Юрисконсульт (далі співробітник) прийнявши нового клієнта зобов’язаний отримати від останнього необхідну інформацію, що стосується справи. Інформація фіксується на «Обліковому бланку прийому» і має бути повною. В обліковому бланку прийому ...

Продовжити читання

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ   Благодійного фонду «Пам’яті ___________________________» "_____" липня 2011 року                                                                           м. Вишневе     Присутні: 1. _____________________ 2. ___________________________ 3. ________________________ 4. _____________________________   Порядок денний 1. Про утворення Благодійного фонду «Пам’яті______________________________» 2. Затвердження Статуту. 3. Вибори Президента. 4. Вибори Правління. 5. Вибори Наглядової ради.     1.Слухали: Про утворення Благодійного фонду «Пам’яті ...

Продовжити читання

«ЗАРЕЄСТРОВАНО» Києво-Святошинським районним управління юстиції Наказ № ___ від «__»_________ 2011 р. Свідоцтво №________ Начальник управління юстиції ________ В.М. Новосельця «ЗАТВЕРДЖЕНО» Установчими зборами Протокол зборів № 1 від «___» липня 2011р.       СТАТУТ     Благодійного фонду "Пам’яті ________________________________"

Продовжити читання

Посадова інструкція менеджера з транспортно-експедиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХ" 1. Загальні положення 1.1. Менеджер з транспортно-експедиторської діяльності призначається на посаду і звільняється з посади директором ТзОВ «ХХХ». 1.2. На посаду менеджера з транспортно- експедиторської діяльності може бути призначена особа ...

Продовжити читання