Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Посадові інструкції

посадові інструкції працівників на підприємстві

Посадова інструкція на посаду юрисконсульта  в Приватному підприємстві «Адвокатська компанія «________________-» Юрисконсульт (далі співробітник) прийнявши нового клієнта зобов’язаний отримати від останнього необхідну інформацію, що стосується справи. Інформація фіксується на «Обліковому бланку прийому» і має бути повною. В обліковому бланку прийому ...

Читати далі

Посадова інструкція менеджера з транспортно-експедиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ” 1. Загальні положення 1.1. Менеджер з транспортно-експедиторської діяльності призначається на посаду і звільняється з посади директором ТзОВ «ХХХ». 1.2. На посаду менеджера з транспортно- експедиторської діяльності ...

Читати далі

Інструкція з оформлення документів на перевезення для менеджерів-логістів: 1. При виборі контрагента по можливості з’ясовувати його репутацію: рекомендації інших учасників ринку, відгуки в базах даних. 2. Витребувати від контрагента копії наступних документів: свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва платника ПДВ ...

Читати далі

                                                         ТРУДОВИЙ ДОГОВІР м. _____________                                                   “___” ____________ 20___р Сторони: Роботодавець: Підприємство «Дрембуд» в особі директора Михайлюка Михайла Михайловича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Працівник: Прізвище____________________________________________________________________ Ім’я_________________________________________________________________________ По батькові __________________________________________________________________ Дата народження______________________________________________________________...

Читати далі

Посадова інструкція фінансового директора «Затверджено» Наказом Директора ТОВ “ХХХ” ________________________ Наказ № 2012/04/15-4/2 від 14 квітня 2012 р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ фінансового директора ТзОВ “ХХХ” 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Фінансовий директор відноситься до категорії “Керівники”. 1.2. Фінансовий директор ...

Читати далі

«Затверджено» Наказом Директора ТОВ “ХХХ” _______________________________ Наказ № 2012/04/15-4/2 від 14 квітня 2012 р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПОМІЧНИКА ДИРЕКТОРА ТзОВ “ХХХ” I. Загальні положення 1. Призначається на посаду наказом керівника підприємства. 2. Підзвітний керівнику підприємства. 3. ...

Читати далі

Посадова інструкція юриста «Затверджено» Наказом Директора ТОВ “ХХХ” _______________________________ Наказ № 2012/04/15-4/2 від 14 квітня 2012 р. Посадова інструкція юриста ТзОВ “ХХХ” I. Загальні положення 1. Юрист належить до професійної групи “Професіонали”. 2. Призначення на посаду ...

Читати далі

Приватне підприємство “Інтертрейд” ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТАРШОГО ІНЖЕНЕРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ “ЗАТВЕРДЖЕНО” Наказом директора ПП “Інтертрейд” № _____ від “____” ________________ 2010р. І. Загальні положення 1. Інженер з охорони праці належить до професійної групи “Фахівці”. 2. ...

Читати далі

________________________________ (назва установи, організації) ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА КОРПУСУ ГОТЕЛЮ ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ посадову інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) “___” ____________ ____ р. І. Загальні ...

Читати далі

_________________________________ (назва установи, організації) _________________________________ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ посадову інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) “___” ____________ ____ р. I. ...

Читати далі