Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Посадова інструкція завідувача корпусу готелю

________________________________
(назва установи, організації)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА КОРПУСУ ГОТЕЛЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(керівник установи, організації,
інша посадова особа,
______________________________
уповноважена затверджувати
______________________________
посадову інструкцію)

_________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

І. Загальні положення
1. Завідувач поверху готелю належить до професійної групи “Керівники”.
2. Призначення на посаду завідувача поверху готелю та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням __________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
3. Завідувач поверху готелю безпосередньо підпорядковується __________.
4. _____________________________________________________.
5. _____________________________________________________.

II. Завдання та обов’язки
Завідувач поверху готелю:
1. Забезпечує вчасну і якісну підготовку номерів і місць у номерах до заселення, надання мешканцям готелю усіх видів послуг.
2. Наглядає за наявністю на поверсі вільних номерів і місць, розміщенням громадян, яких направляє черговий адміністратор.
3. Стежить, щоб мешканці, які виїжджають, вчасно звільняли номери (місця).
4. Здійснює контроль за економним і раціональним витрачанням електроенергії та води, безперебійною роботою електромережі, водопроводу, каналізації, а також за справністю меблів, інвентарю, електричного та електронного обладнання (телевізори, холодильники, кондиціонери, телефонні апарати, електропилососи тощо).
5. У разі виявлення несправностей вживає заходів щодо їх усунення.
6. Забезпечує збереженість майна, обладнання та інвентаря на поверсі та в установленому порядку несе матеріальну відповідальність за нього.
7. Контролює складання актів про забуті мешканцями речі, документи, гроші та передає їх у камеру схову або адміністратору.
8. Керує роботою обслуговуючого персоналу на поверсі.
9. ______________________________________________________.
10. _____________________________________________________.
11. _____________________________________________________.

III. Права
Завідувач поверху готелю має право:
1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
2. Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
5. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
6. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
7. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
8. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією інструкцією.
9. ______________________________________________________.
10. _____________________________________________________.

IV. Відповідальність
Завідувач поверху готелю несе відповідальність:
1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
4. _____________________________________________________.
5. _____________________________________________________.

V. Завідувач поверху готелю повинен знати:
1. Правила користування і внутрішнього розпорядку у готелі.
2. Прейскуранти цін на номери, місця та послуги, що надаються мешканцям.
3. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4. _____________________________________________________.
5. _____________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги
– Вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією чергового по поверху готелю не менше 2 років.
– _____________________________________________________.

VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
1. За відсутності завідувача поверху готелю його обов’язки виконує заступник (за відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.
2. Для виконання обов’язків та реалізації прав завідувач поверху готелю взаємодіє:
2.1. З _____________________ з питань:
______________________________________________________.
2.2. З _____________________ з питань:
______________________________________________________.
2.3. З _____________________ з питань:
______________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:
________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу
________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
“___” ____________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений: ________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали) “___” ____________ ____ р.

Залишити коментар