Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Посадова інструкція менеджера з транспортно-експедиторської діяльності

Посадова інструкція
менеджера з транспортно-експедиторської діяльності
Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ”

1. Загальні положення
1.1. Менеджер з транспортно-експедиторської діяльності призначається на посаду і звільняється з посади директором ТзОВ «ХХХ».
1.2. На посаду менеджера з транспортно- експедиторської діяльності може бути призначена особа з вищою освітою.
1.3. Менеджер з транспортно-експедиторської діяльності безпосередньо підпорядковується директору ТзОВ «ХХХ» та виконує посадові обов’язки, передбачені в цій інструкції, а також вказівки, розпорядження та доручення директора ТзОВ «ХХХ».
1.4. Основним завданням менеджера з транспортно-експедиторської діяльності є інформаційне та технічне забезпечення вантажних перевезень власним та найманим автомобільним транспортом Товариства.
1.5. У своїй роботі менеджер з транспортно-експедиторської діяльності керується чинним законодавством України, Конвенцією МДП, даною посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, Статутом Товариства та наказами директора ТзОВ «ХХХ».

2. Посадові обов’язки
2.1. Стежити за наявністю та правильністю оформлення усіх документів, що необхідні для виконання рейсів вантажними автомобілями ТзОВ «ХХХ» (страхівки, сертифікати, свідоцтва про замитнення, книжки МДП, CMR-накладні, шляхові документи, візи та закордонні паспорти водіїв, платіжні картки).
2.2. Здійснювати пошук нових замовників та перевізників засобами Інтернету та інших баз даних.
2.3. Вести переговори з іноземними замовниками та перевізниками, перекладати отримані від них листи, заявки, угоди та іншу документацію.
2.4. Вносити дані про нових замовників, перевізників та ділових партнерів в електронні бази даних ТзОВ “ХХХ”.
2.5. Забезпечувати нормальне функціонування баз даних та достовірність інформації, яка там знаходиться.
2.6. Обслуговувати бази даних, пошукові системи Інтернету, поштові скриньки, WEB-сайт ТзОВ «ХХХ».
2.7. Щодня до 10:00 подавати керівнику ТзОВ «ХХХ» звіт з достовірною та повною інформацією щодо місцезнаходження автомобілів ТзОВ «ХХХ», замовлень, які виконуються даними автомобілями та плановані замовлення, які будуть ними виконуватись.
2.8. Забезпечувати наявність та оформлення документів, необхідних для повної готовності автомобілів ТзОВ «ХХХ» до рейсів, що будуть виконуватись.
2.9. Забезпечувати своєчасну здачу використаних книжок МДП в АСМАП та отримання нових у кількості, необхідній для виконання рейсів автомобілями ТзОВ «ХХХ».
2.10. Здійснювати контроль за забезпеченням водіїв ТзОВ «ХХХ» придатними до використання мобільними телефонами; вживати заходів по зменшенню витрат на мобільний зв’язок ТзОВ «ХХХ».
2.11. Вести журнал завантажень, що здійснюються через ТзОВ «ХХХ», щодня поновлювати і при необхідності виправляти інформацію у журналі.
2.12. Виконувати вказівки та накази директора ТзОВ «ХХХ».
2.13. Щодня відправляти поштову документацію ТзОВ «ХХХ».
2.14. Працівник повинен знати:
2.14.1. Цю посадову інструкцію.
2.14.2. Нормативно-правові акти та міжнародні договори, які регламентують транспортно-експедиторську діяльність.
2.14.3. Розпорядження, накази, вказівки директора ТзОВ «ХХХ».
2.14.4. Порядок оформлення транспортних та інших документів, пов’язаних із наданням транспортно-експедиторських послуг.
2.14.5. Статут ТзОВ “ХХХ”.
2.14.6. Етику ділового спілкування.
2.14.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку ТзОВ “ХХХ”.

3. Права
3.1. Отримувати від працівників ТзОВ «ХХХ» та ТзОВ «ХХХ» інформацію, необхідну для безпосереднього виконання своїх посадових обов’язків.
3.2. Вносити свої пропозиції щодо удосконалення діяльності ТзОВ «ХХХ».
3.3. Доводити до відома директора ТзОВ «ХХХ» виявлені ним під час роботи недоліки та переваги в діяльності Товариства.

4. Відповідальність
За невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цією інструкцією, а саме:
– за достовірність даних, що подаються ним у щоденному звіті по автомобілям;
– за правильність оформлення документів, необхідних для виконання рейсів автомобілями ТзОВ «ХХХ»;
– за своєчасність і точність виконання покладених на нього службових обов’язків;
– за збереження матеріальних цінностей та документів, що використовуються ним в роботі;
– за розголошення даних, що становлять комерційну таємницю ТзОВ «ХХХ» та ТзОВ «ХХХ»;
– за невиконання інших посадових обов’язків,
менеджер з транспортно-експедиторської діяльності несе відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку.

Залишити коментар