Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Для підприємства

документи, які необхідні при створенні та функціонуванні підприємств, установ та організацій (статути, інструкції, накази та ін.)

Директору Львівського обласного центру зайнятості вих. № ___________________ від ___ _____________ 20__ р. ЗАЯВА Просимо Вас надати дозвіл на працевлаштування громадянина Ізраїлю Шілман ХХХ (номер паспорта 00900600) на посаді керівника проектів ТОВ «ХХХ». До заяви додається:...

Читати далі

НАКАЗ № ________ м. Львів                                                                              “___” ____________ ____ р. Про прийняття на роботу ПРИЗНАЧИТИ: Шілман ХХХ на посаду керівника проектів на умовах укладеного з ним Договору від “10” жовтня 2008 р., після отримання дозволу на працевлаштування ...

Читати далі

ДОВІРЕНІСТЬ № __ м._______                                                                           02 березня 2011 року Цією довіреністю я, акціонер ПАТ «ХХХ» Іванов Іван Іванович, паспорт серії КА 000000 виданий “01” серпня 1998 року Личаківським РВ УМВС України у Львівській області, проживає:_______________, уповноважую Петренка Івана Івановича, ...

Читати далі

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами акцiонерiв Відкритого акцiонерного товариства “ХХХ ” протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р. голова загальних зборiв акцiонерiв __________________________ СТАТУТ Публічного акціонерного товариства “ХХХ ” /нова редакція/ м. Самбір 2011 р. 1. ...

Читати далі

„ЗАТВЕРДЖЕНО” Загальними зборами акціонерів ВАТ «ХХХ» Протокол від 26.03.2011 р. Рішення про дематеріалізацію Загальними зборами акціонерів ВАТ «ХХХ» відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів ...

Читати далі

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами акцiонерiв публічного акцiонерного товариства “ХХХ” протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р. голова загальних зборiв акцiонерiв __________________________ ПОЛОЖЕННЯ Про проведення загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “ХХХ” м. Самбір 2011 р. 1. ...

Читати далі

КОНТРАКТ генерального директора з головою наглядової ради публічного акціонерного товариства «ХХХ» м. Львів “__” _______ 2011 року Публічне акціонерне товариство «ХХХ» на підставі статуту та рішення Вищого органу публічного акціонерного товариства – Загальних зборів акціонерів від „__” ...

Читати далі

ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами акціонерів публічного акцiонерного товариства “ХХХ ” протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р. голова загальних зборiв акцiонерiв __________________________ ПОЛОЖЕННЯ Про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства “ХХХ” м. Самбір 2011 р. 1. Загальні ...

Читати далі

ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами акціонерів публічного акцiонерного товариства “ХХХ ” протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р. голова загальних зборiв акцiонерiв __________________________ ПОЛОЖЕННЯ Про Наглядову Раду публічного акціонерного товариства “ХХХ” м. Самбір 2011 р. 1. ЗАГАЛЬНІ ...

Читати далі

Директору Львівського обласного центру зайнятості вих. № ___________________ від ___ _____________ 20___ р. Обґрунтування доцільності використання праці іноземця і можливості створення для нього необхідних умов для перебування та роботи ТОВ «ХХХ» – це підприємство створене та зареєстроване в ...

Читати далі