Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Статут Публічного акціонерного товариства

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами акцiонерiв Відкритого акцiонерного товариства “ХХХ ”
протокол № ___ вiд “__”_________ 2011 р.
голова загальних зборiв акцiонерiв
__________________________

СТАТУТ
Публічного акціонерного товариства
“ХХХ ”

/нова редакція/

м. Самбір
2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство “ХХХ” /надалі Товариство/ є правонаступником Відкритого акціонерного товариства “ХХХ”, що засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області (наказ №2547 від 02 листопада 1995p.) шляхом перетворення державного підприємства y відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі №66/95 від 19 січня 1995 року та “Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств y відкриті акціонерні товариства”, згідно Декрету Кабінету Міністрів України №51/93 від 17.05.1993 року.
1.2. Найменування Товариства:
повне – Публічне акціонерне товариство “ХХХ”; скорочене – ПАТ “ХХХ”.
1.3. Місцезнаходження товариства:
Україна, Львівська область, м. Самбір, _______________.

2. META I ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою створення Товариства є здійснення виробничої, інвестиційної та іншої підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів i членів трудового колективу, надання послуг населенню, юридичним особам як на території України так i за її межами.
2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, a саме:
2.2.1. Виробництво та виготовлення:
a. виробництво в сфері машинобудування та виготовлення обладнання i устаткування в сфері металообробки;
b. виробництво продукції машинобудування для усіх галузей промисловості, ВПК, сільського господарства з пріоритетом автобусобудування;
c. виготовлення та реалізація металоконструкцій, металоформ та інших видів продукції машинобудування;
d. механічна обробка металів;
e. виготовлення обладнання, комплектуючих виробів та інших запчастин для нафтогазової промисловості;
f. виготовлення та ремонт машин i промислового обладнання;
g. промислове виготовлення виробів, вузлів, блоків, оснастки, нетипових металоконструкцій, виробів та систем спеціального призначення;
h. виробництво обладнання та устаткування для виробництва та обслуговування будівельної техніки, автомобілів, запасних частин до них, сільськогосподарської техніки;
i. виробництво продовольчих товарів:
• виробництво плодоовочевих консервів;
• вирощування та консервування грибів.
j. виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, ефіроносних рослин та продуктів харчування, в т.ч.:
• м’ясних, молочних продуктів, ендокринно-ферментної сировини;
• продукції звірівництва, бджолярства, кролівництва, тваринництва. рибної продукції;
• хлібобулочних та кондитерських виробів всіх видів, безалкогольних та охолоджувальних напоїв, мінеральних вод, морозива, коктейлів;
• інших харчових продуктів;
k. виробництво товарів широкого вжитку, харчових продуктів, продукції виробничо-технічного призначення: з тканини, шкіри, деревини, пластмаси, скла, кераміки, металу шкіргалантерейних виробів в т.ч. товарів народних промислів;
l. виготовлення. закупка та реалізація лакофарбових та хімічних матеріалів, запасних частин до автомобілів різних марок;
m. розробка i виробництво тари, упаковок, піддонів та інших виробів.
2.2.2. Торгова i торгово-посередницька діяльність:
a. торгівля продуктовими i промисловими товарами;
b. торгівля запчастинами, обладнанням, сировиною;
c. гуртова та роздрібна торгівля;
d. аукціонна, конкурсна торгівля;
e. торгівля i продаж нерухомості;
f. гуртова торгівля промисловими i продуктовими товарами, сировиною i запчастинами;
g. гуртова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, запасними частинами до автомобілів;
h. брокерська діяльність;
i. торгово-посередницька діяльність;
j. торговельно-закупівельна та посередницька діяльність, на підставі угод, договорів комісій, доручень, агентських та членських угод;
k. створення та обслуговування місць та об’єктів громадського харчування, в тому числі ресторанів, барів, кафе, тощо;
l. роздрібна, гуртова, комерційна, аукціонна та комісійна торгівля дорогоцінними та напівдорогоцінними металами i камінням, алкогольними напоями та тютюновими виробами, медичними препаратами, парфюмерно-косметичними виробами, виробами народних промислів, лісопиломатеріалами та товарами з них, сільськогосподарською продукцією, харчовими домішками, продукцією промислово-технічного призначення;
m. фірмова та виїзна торгівля;
n. продаж та здача в оренду основних засобів, нерухомості та іншого майна;
o. складання та обслуговування комп’ютерної техніки, обладнання та іншої оргтехніки.
2.2.3. Послуги:
a. Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних культурних заходів;
b. послуги з громадського харчування;
c. упаковка, фасування та маркування товарів i виробів громадського харчування;
d. лікарські (медичні) послуги, ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин;
e. медична практика;
f. всі види побутових послуг:
g. транспортні та складські послуги;
h. послуги з декларування вантажів, оформлення митних документів;
i. організація митних ліцензійних складів та гуртової торгівлі з них;
j. послуги із зберігання продукції i товарів юридичних та фізичних осіб;
k. по прийому, зберіганню i реалізації нафтопродуктів, сировини та інших товарно-матеріальних цінностей;
l. туристична діяльність та надання послуг в сфері організації дозвілля;
m. надання торгово-посередницьких послуг, в т.ч. здійснення орендних (лізингових), маркетингових, брокерських, торгівельно-купівельних послуг (здійснення гуртової консигнаційної, комісійної та роздрібної торгівлі), проведення ярмарків, торгів, виставок, конференцій, симпозіумів, аукціонів тощо;
n. надання поліграфічних послуг i виготовлення поліграфічної продукції;
o. надання послуг: побутових (в т.ч. ремонт одягу, взуття), комунальних та інших. Створення i експлуатація установ сфери побуту;
p. надання автосервісних послуг:
• створення та експлуатація гаражів, автостоянок;
• проведення технічної експертизи автомобілів i автобусів, в тому числі i тих, що отримали пошкодження при ДТП;
• надання послуг по збуту та придбанню автотранспорту, придбання номерних автомобільних агрегатів i переоформлення права власності на них, торгівля автомобілями, агрегатами i запасними частинами до них, в тому числі іноземного виробництва;
• технічне обслуговування та ремонт i іноземних та вітчизняних автомобілів;
• створення пунктів вулканізації автошин;
• надання платних послуг по перевезенню вантажів та пасажирів як на території України, так i за її межами;
• здійснення перевезень власним тa орендованим пасажирським автотранспортом спеціалістів (для заключення контрактів, участь y виставках, симпозіумах, конференціях та інших заходах) у межах Європи, СНД та Прибалтики як свого підприємства, так i надання послуг іншим підприємствам;
• транспортно-експедиційні послуги та здійснення перевезень власним вантажним транспортом вантажів (сировини, обладнання, готової продукції та інше) в межах Європи, СНД та Прибалтики тa інших країн світу як для потреб підприємства, так i по замовленню інших підприємств i організацій;
• організація діяльності ринку з реалізації автотехніки, запчастин, промислових та інших товарів;
q. лекторські, перекладацькі, консалтингові, аудиторські, бухгалтерські послуги;
r. посередницькі послуги;
s. надання інформаційно-консультативних, юридичних та правових послуг;
t. послуги в землеробстві, плодівництві та лісівництві;
u. надання посередницьких послуг;
v. надання складських послуг. Створення консигнаційних складів та консигнаційна торгівля;
w. надання безоплатних послуг по медичному обстеженню, профілактиці та медичної допомоги працівникам Товариства.
2.2.4. Видавнича та рекламно-інформаційна діяльність;
2.2.5. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту, систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів;
2.2.6. Доброчинна діяльність;
2.2.7. Виробництво, передача та постачання електроенергії;
2.2.8. Юридичні послуги;
2.2.9. Консалтинг по питаннях фінансів, маркетингу, кон’юнктурної інформації, інжинірингових та клірингових послуг, правового забезпечення комерційної діяльності, проведення лізингових операцій;
2.2.10. Техніко-економічна експертиза інноваційних проектів;
2.2.11. Представництво інтересів вітчизняних та зарубіжних фірм;
2.2.12. Проведення експортно-імпортних та фінансових операцій;
2.2.13. Організація пунктів обміну валюти, обмінних пунктів по купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, банків;
2.2.14. Створення ломбардів тa провадження ломбардних операцій;
2.2.15. Проведення операцій з цінними паперами;
2.2.16. Здійснення брокерської функції на торгах;
2.2.17. Надання в оренду різного роду рухомого та нерухомого майна;
2.2.18. Прокат та продаж аудіо i відео касет, показ відеофільмів;
2.2.19. Розробка нормативно-методичних матеріалів по створенню необхідних запасів сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів та інших видів товарно-матеріальних цінностей, обґрунтування їх y відповідних органах, впровадження розробок y виробництво шляхом створення відповідних товарно-матеріальних запасів;
2.2.20. Ремонт, фарбування, комплектування запасними частинами та технічне обслуговування автомобільного транспорту різних марок та приладів складної побутової техніки:
2.2.21. Монтаж, наладка, ремонт електро-радіообладнання, засобів зв’язку та кабельного телебачення, ліній електропередач, електронних сигналізуючих пристроїв та їх обслуговування;
2.2.22. Організація майстерень по ремонту радіо-телеапартури;
2.2.23. Пусконалагоджувальні роботи електротехнічного та технічного обладнання, автоматичних та інших ліній, вентиляційного обладнання та систем кондиціювання повітря, їх експлуатація;
2.2.24. Виконання проектно-конструкторських, інженерно-пошукових, графічних, художніх, дизайнерських робіт, науково-технічні послуги впровадження новітніх технологій;
2.2.25. Розробка, виготовлення, випробування, налагодження дослідних зразків та партій виробів (продукції);
2.2.26. Розробка, виробництво i впровадження нових технологій та устаткування в галузі громадського харчування, виробництва, переробки i реалізації сільськогосподарської продукції:
2.2.27. Розробка, реалізація, тиражування програмної продукції та надання послуг, пов’язаних з комп’ютеризацією в різних галузях науки, медицини, промисловості, сільського господарства. Консультації з питань вибору технічних засобів для конкретних підприємств;
2.2.28. Розробка технічної документації для виготовлення продукції науково-виробничого призначення, придбання i реалізація на договірній основі програмних засобів, винаходів “ноу-хау”, обчислювальної техніки;
2.2.29. Організація i проведення банкетів, інших колективних свят;
2.2.30. Виготовлення кольорових слайдів для рекламної продукції, художні роботи методом шовкографії. Виготовлення візиток, листівок, рекламних проспектів. Виконання копіювально-множильних робіт. Поліграфічно-оздоблювальні роботи. Виготовлення печаток i штампів;
2.2.31. Проведення маркетингових досліджень з метою вивчення ринку знаходження партнерів та надання допомоги y встановленні ділових контактів, в т.ч. із зарубіжними партнерами. Виконання біржової та брокерської діяльності на внутрішньому та міжнародному ринках;
2.2.32. Реконструкція та експлуатація спортивних, оздоровчих, туристичних об’єктів, комплексів;
2.2.33. Організація та проведення масових концертно-видовищних заходів;
2.2.34. Організація туристичної справи, проведення рекреаційних заходів. Організація санітарно-курортного лікування громадян, як на території України, так i за її межами:
2.2.35. Обробка металів та пластмас, виготовлення з них напівфабрикатів i виробів та їх реалізація;
2.2.36. Заготівля i збір, утилізація, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва (чорні та кольорові метали, пластмаси, мастила, харчові продукти, тощо);
2.2.37. Дистриб’юторська, представницька та агентська діяльність;
2.2.38. Організація та проведення платних заходів: виставки, презентації, ярмарки, фестивалі, лотереї, аукціони, конкурси в т.ч. міжнародні;
2.2.39. Створення мережі роздрібної торгівлі (магазинів, магазинів-салонів) по продажу продовольчих та непродовольчих товарів, лікарських препаратів. Оптова торгівля;
2.2.40. Створення та експлуатація кафе, барів, ресторанів, пунктів громадського харчування;
2.2.41. Холдингова діяльність;
2.2.42. Доброчинна діяльність;
2.2.43. Виробничі, рекламно-дизайнерські, художньо-оформлювальні послуги;
2.2.44. Організація виставок. ярмарок, аукціонів:
2.2.45. Будівництво готелів тa надання платних послуг готельного господарства;
2.2.46. Будівництво та експлуатація автозапровочних станцій:
2.2.47. Реалізація власної або придбаної продукції шляхом біржової торгівлі;
2.2.48. Організація мережі оптової та роздрібної торгівлі та реалізація продукції як власного виробництва, так i іншого походження через торгівельну мережу Товариства;
2.2.49. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності y встановленому законодавством порядку (y тому числі укладання самостійно та за дорученням інших підприємств i організацій зовнішньоекономічних угод, контрактів).
2.2.50. Товариство вправі займатись будь-якими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України;

Усі види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються після отримання відповідних ліцензій.

2.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (y тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності i самофінансування, користуючись y повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України i цим Статутом.
У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:
– експортує товари власного виробництва;
– експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
– експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
– імпортує товари для власних потреб;
– імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
– імпортує товари не для власних потреб; переходом права власності;
– укладає y встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України, має цивільну правоздатність та дієздатність, може бути позивачем та відповідачем y суді, може забезпечувати захист своїх прав та інтересів.
Цивільна правоздатність:
Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов’язки, як i фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.
Цивільна дієздатність:
Товариство набуває цивільних прав та обов’язків i здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту i чинного законодавства України.
3.2. Товариство вважається створеним i має статус юридичної особи з дня його державної реєстрації. Зміни, які вносяться до Статуту Товариства, підлягають державній реєстрації. Діяльність Товариства не обмежена терміном.
3.3. Товариство провадить діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
Окремі питання діяльності Товариства можуть врегульовуватись внутрішніми нормативними актами Товариства. Внутрішні нормативні акти Товариства не можуть протирічити чинному законодавству та цьому Статуту. Положення внутрішніх нормативних актів Товариства, що протирічать чинній редакції статуту, є недійсними та не підлягають застосуванню.
Товариство є правонаступником державного підприємства ХХХ.
3.4. Товариство має відокремлене майно i несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна.
3.4.1. Товариство є власником:
– майна, переданого йому y власність засновниками i учасниками як внески;
– продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;
– доходів, одержаних від господарської діяльності;
– іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Склад, кількість та вартість майна, яке може бути y власності Товариства, не є обмеженим.
Товариство може набувати цивільних прав щодо речей, y тому числі грошей та цінних паперів, іншого майна, майнових прав, результатів робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності, інформації, a також інших матеріальних та нематеріальних благ.
Товариство при здійсненні господарської діяльності на основі права власності володіє, користується i розпоряджається своїм майном на власний розсуд одноосібно або спільно з іншими суб’єктами, y тому числі має право надавати майно іншим суб’єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених законом.
Товариство має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, в тому числі укладати будь-які угоди щодо свого майна.
3.4.2. Товариство може мати речові права на чуже майно: право володіння (оренда), безоплатне користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій), a також інші речові права встановлені чинним законодавством.
3.4.3. Товариство e cy6’єктом особистих немайнових та/або майнових прав інтелектуальної власності щодо винаходів та корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок (знаків товарів та послуг), комерційного (фірмового) найменування, географічного знаходження, комерційної таємниці, комп’ютерних програм, інших об’єктів права інтелектуальної власності, передбачених чинним законодавством. Право інтелектуальної власності y Товариства може виникати на підставі чинного законодавства чи договору.
3.5. Особисті немайнові права Товариства.
Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати юридичній особі. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства.
3.6. Товариство має право від свого імені випускати цінні папери та їx похідні.
3.7. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, товарний знак, який затверджується виконавчим органом Товариства i реєструється в Торгово-промисловій палаті, печатку зі своєю назвою.
3.8. Товариство самостійно обирає види своєї діяльності, розробляє i затверджує програми своєї діяльності, встановлює ціни i тарифи, розпоряджається коштами на відкритих в банках рахунках, встановлює ділові контакти з юридичними i фізичними особами як на території України так i за її межами, вчиняє будь-які угоди та інші правочини, що не суперечать чинному законодавству.
3.9. Товариство має право на провадження будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності i зовнішньоекономічних операцій.
Товариство при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності дотримується режимів ліцензування або квотування встановлених чинним законодавством України. Товариство має право одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів та інвесторів. При цьому кредити використовуються Товариством самостійно відповідно до вимог та обмежень встановлених чинним законодавством. За одержані Товариством кредитами та інвестиціями держава відповідальності не несе.
Товариство має право:
– будувати, набувати, відчужувати, орати i здавати в оренду (як в Україні, так i за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно;
– самостійно продавати i передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи y власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності i права іншим підприємствам, організаціям, установам, a також списувати їx з балансу;
– здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;
– залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри i види оплати праці;
– відправляти y відрядження своїх представників за кордон для вирішення питань, які входять до компетенції Товариства;
– надавати працівникам Товариства безпроцентні поворотні позики;
– самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях серед тих, що не суперечать законам України та відповідають міжнародним правилам
– вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести його валютні розрахунки та розрахунки з іноземними суб’єктами господарської діяльності;
– одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
– самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, тощо;
– відкривати за межами України свої філії, представництва та підрозділи;
– виступати позивачем, відповідачем у будь-яких судах, приймати участь в якості сторони по справі або іншим чином у судових, адміністративних та інших органах, у тому числі в іноземному арбітражі y відповідності до договорів (контрактів) та чинного законодавства
– користуватися всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.
3.10. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників i штатний розпис.
Товариство може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, розташовані поза його місцезнаходженням, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів з відповідними органами місцевого самоврядування у встановленому чинним законодавством порядку.
Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи, діють на підставі затвердженого Товариством положення, наділяються майном Товариства, можуть відкривати рахунки в установах банків.
Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством i діють на підставі виданої ним довіреності. Bci угоди, що укладаються керівниками відокремлених підрозділів в межах їx компетенції, підлягають погодженню з керівником виконавчого органу Товариства в порядку передбаченому внутрішніми нормативними актами Товариства.
3.11. Товариство може приймати участь у діяльності організацій i об’єднань, в тому числі міжнародних, a також створювати i виконувати з ними спільні проєкти.
Товариство може бути засновником, учасником, акціонером юридичних осіб як на території Украйни так i за її межами.
Товариство може бути платником та/або засновником недержавних пенсійних фондів, в тому числі одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду.
3.12. Товариство може створювати дочірні підприємства. Дочірнє підприємство має відокремлене майно i несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна.
Дочірнє підприємство діє на підставі статуту, затвердженого Товариством. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств здійснюється посадовими особами, що призначаються уповноваженим органом Товариства.
Створені Товариством дочірні підприємства є юридичними особами. Товариство не відповідає за зобов’язаннями дочірніх підприємств. Дочірні підприємства діють на підставі Статуту.
Товариство, як власник дочірніх підприємств, здійснює по відношенню до них управлінські функції y будь-яких формах та y будь-який спосіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.
Зокрема:
– щодо управління дочірнім підприємством: визначення основних напрямків діяльності призначення керівника, погодження призначення/звільнення головного бухгалтера встановлення основних планових показників виробничо-господарської діяльності дочірнього підприємства;
– щодо управління майном дочірнього підприємства: приймає рішення щодо отримання кредитів, застави майна, оренди майна; вилучає з дочірнього підприємства майно (частину майна) i закріплює за іншим дочірнім підприємством або філією Товариства; приймає рішення про відчуження майна; приймає рішення про спрямування коштів дочірнього підприємства для фінансування програм Товариства або для досягнення конкретної господарської мети.
Для досягнення певної господарської мети Товариство може укладати угоди з дочірніми підприємствами на умовах не заборонених чинним законодавством, a також укладати угоди на користь дочірніх підприємств. За рішенням виконавчого органу Товариства на дочірнє підприємство може бути покладено виконання окремих зобов’язань Товариства.
3.13. Товариство зобов’язане:
– виконувати взяті на себе договірні зобов’язання;
– створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
– надавати акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства (в обсязі річного звіту);
– виконувати вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання тa відтворення природних ресурсів.
3.14. Відповідальність Товариства.
Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном.
Акціонер Товариства не відповідає за зобов’язаннями Товариства, a Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонера.
Товариство не відповідає за зобов’язаннями дочірніх підприємств. Дочірні підприємства не відповідають за зобов’язаннями Товариства.
Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1000000 грн. (Один мільйон гривень). Статутний капітал розподілено нa 4000000 (Чотири мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 грн. кожна.
4.2. Статутний капiтал Товариства утворюється з вартостi вкладiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними акцiй.
4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капiталу. Рiшення про збiльшення або зменшення розмiру статутного капiталу товариства приймається загальними зборами акцiонерiв.
4.4. Розмiр статутного капiталу може бути збiльшено шляхом:
– збiльшення номiнальної вартостi акцiй;
– додаткового випуску акцiй;
– iншим шляхом, не забороненим чинним законодавством.
4.5.Розмiр статутного капiталу може бути зменшено шляхом:
– зменшення номінальної вартості акцій;
– купiвлi Товариством частини випущених акцiй з метою зменшення їх загальної кількості.
4.6.Оплата вартостi акцiй товариства може здiйснюватися грошовими коштами (в тому числi в iноземнiй валютi), цiнними паперами, речами, майном або майновими чи iншими вiдчужуваними правами, що мають грошову оцiнку, якщо iнше не встановлено законом. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцiй грошовими коштами.
4.7.Грошова оцiнка цiнних паперiв, речей, майна або майнових чи iнших вiдчужуваними прав, що вносяться в оплату за акцiї Товариства, здiйснюється наглядовою радою товариства.
4.8.Для визначення ринкової вартостi цiнних паперiв, речей, майна або майнових чи iнших вiдчужуваних прав, що вносяться в оплату за акцiї Товариства, може залучатись незалежний оцiнювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцiнка пiдлягає незалежнiй експертнiй перевiрцi.
4.9.Акцiї товариства повиннi бути оплаченi у повному обсязi:
– при створеннi товариства – у строки, встановленi установчими зборами, але не пiзнiше року з дати його реєстрацiї;
– при додаткових емiсiях акцiй – у строки, встановленi у рiшеннi про випуск акцiй, але не пiзнiше року пiсля реєстрацiї змiн до статуту, пов’язаних iз змiною розмiру статутного капiталу Товариства.
4.10. При несплатi протягом 3-ох мiсяцiв пiсля встановленого строку платежу повної вартостi акцiй, Товариство вилучає неоплаченi акцiї та пропонує їх для повторного продажу. Цiна та порядок реалiзацiї неоплачених акцiй визначаються рiшенням наглядової ради Товариства.
4.11. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеровi простим листом або врученням його під розпис.
4.12. Повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеровi простим листом або врученням його під розпис.
4.13. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

5. ЗАСНОВНИК TA АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновником Товариства є Держава в особі Фонду державного майна України. Акціонери Товариства – фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, при його створенні, випуску нових акцій, на вторинному ринку цінних паперів та іншим способом, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту. Дані про акціонерів та належні їм акції заносяться до реєстру акціонерів Товариства.
5.2. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
– брати участь в управлінні Товариством у порядку, який встановлений цим Статутом i внутрішніми нормативними документами Товариства;
– отримувати частки прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства. Право на отримання
частки прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;
– користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера y Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;
– одержати, в разі ліквідації Товариства, частину його майна або частину вартості майна пропорційну частці акціонера y Статутному капіталі Товариства;
– отримувати інформацію про діяльність Товариства. Ha вимогу акціонера Товариство зобов’язане надавати йому за місцезнаходженням Товариства для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про діяльність, протоколи зборів акціонерів;
– вимагати обов’язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку. передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства:
– виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Товариства, право власності на акції, що йому належали, переходить до його правонаступників (спадкоємців) відповідно до чинного законодавства
– реалізовувати інші права відповідно до чинного законодавства України, Статуту внутрішніх нормативних актів Товариства.
5.3. Акціонери Товариства зобов’язані:
– дотримуватись норм установчих документів, внутрішніх нормативних актів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариством;
– виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі i пов’язані з майновою участю, a також оплачувати придбані акції y розмірі, порядку, терміни i засобами передбаченими установчими (внутрішніми) документами Товариства та відповідно чинного законодавства України;
– не розголошувати комерційну таємницю i конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
– вчасно повідомляти про зміни свого місцезнаходження (місця проживання) реєстратору Товариства;
– нести інші обов’язки, встановлені цим Статутом та законом.
5.4. Акціонери несуть відповідальність по зобов’язанням Товариства в межах належних акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції несуть відповідальність зобов’язаннями Товариства також y межах несплаченої суми.
5.5. Акція Товариства – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у Статутному капіталі Товариства, підтверджує членство в Товаристві, дає право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку y вигляді дивідендів, а також на частку майна, грошових коштів при ліквідації Товариства.
5.6. Bci акції Товариства є іменними, простими, та існують в бездокументарній формі.
5.7. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить Статутний капітал Товариства.
5.8. Вартість акції виражається в гривнях незалежно від форми оплати її акціонером. Акції можуть сплачуватись готівковими та безготівковими коштами y національній або іноземній валюті, або шляхом передачі майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав y встановленому законом порядку.
5.9. Акція Товариства неділима. Якщо одна i та ж акція належить декільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером i можуть здійснювати свої права через одного з них, або через спільного представника.
5.10. Акціонери зобов’язані здійснити повну оплату вартості акцій y строки відповідно до умов розміщення нових акцій. При несплаті у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10% річних від суми простроченого платежу.
При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їx для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначається рішенням Наглядової ради Товариства.
5.11. Ведення реєстру акціонерів здійснюється відповідно до чинного законодавства реєстратором або депозитарієм, з яким Товариство укладає договір.
5.12. Товариство має право скуповувати безпосередньо y акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їx наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, a також голосування i визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Товариство зобов’язане y випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій y акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
5.13. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих y встановлений строк для анулювання, згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру листом a6o врученням його під розпис.
5.14. Товариство може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазяйні акції для їx наступної реалізації або анулювання.
5.15. Товариство після повної оплати уciх випущених акцій може випускати від свого імені облігації в обсязі та в порядку передбаченому чинним законодавством реалізовувати їx громадянам та юридичним особам. Рішення про випуск та розмір емісії облігацій приймається загальними зборами акціонерів.
5.16. Товариство мас право випускати інші цінні папери, похідні цінних паперів та інші фінансові інструменти відповідно до законодавства України.
5.17. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.
5.18. Питання випуску, реєстрації, продажу, обміну та передачі цінних паперів іншим способом, що не врегульований цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства, визначається законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ TA ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, a також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України. Чистий прибуток одержаний після зазначених розрахунків, залишається y повному розпорядженні Товариства.
6.2. Чистий прибуток Товариства направляється на:
– відрахування в резервний фонд, у разі його створення;
– відрахування до фонду виплати дивідендів.
За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди.
Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.
6.2.1. Резервний фонд Товариства може бути створений за рішенням Загальних зборів в розмірі не менше 15% Статутного капіталу. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за рішенням виконавчого органу Товариства затвердженого Наглядовою радою Товариства. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань y розмірі 5% від чистого прибутку до досягнення вказаного розміру цього фонду.
6.2.2. Виконавчий орган Товариства розробляє пропозиції щодо нарахування та використання коштів інших фондів та подає їх на затвердження Загальним зборам при вирішенні питання щодо порядку розподілу прибутку Товариства.
6.2.3. Фонд виплати дивідендів формується за рахунок чистого прибутку. Загальний об’єм фонду та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди нараховуються за підсумками календарного року, сплачуються один раз на рік y грошовій формі після затвердження загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.
Строк виплати дивідендів встановлюється загальними зборами акціонерів, але не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення загальними зборами про їх виплату. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно кількості належних їм акцій тільки за повністю оплачені акції:
– юридичним особам – акціонерам Товариства – перераховуються на їх поточний рахунок;
– фізичним особам – акціонерам Товариства – у встановленому законодавством порядку готівкою для працівників-акціонерів або перераховуються акціонерам поштовим переказом.
Витрати за перечислення дивідендів несе акціонер.
Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:
– до повної сплати всього розміру Статутного капіталу;
– при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру меншого ніж розмір Статутного капіталу i резервного фонду;
– в інших випадках, встановлених законом.

7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Органами управління Товариства є:
 загальні збори акціонерів;
 наглядова рада;
 генеральний директор;
 ревізійна комісія.

7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.
У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.
Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це Генерального директора Товариства.
7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції Генерального директора Товариства.
До компетенції загальних зборів належить:
7.3.1. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
7.3.2. Внесення змін до статуту товариства;
7.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
7.3.4. Прийняття рішення про зміну типу товариства;
7.3.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;.
7.3.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
7.3.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
7.3.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
7.3.9. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган (генеральний директор), ревізійну комісію (ревізор), а також внесення змін до них;
7.3.10. Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
7.3.11. Затвердження річного звіту товариства;
7.3.12. Розподіл прибутку і збитків товариства;
7.3.13. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
7.3.14. Прийняття рішення про форму існування акцій;
7.3.15. Затвердження розміру річних дивідендів;
7.3.16. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів;
7.3.17. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами наглядової ради;
7.3.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
7.3.19. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
7.3.20. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
7.3.21. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством; про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
7.3.22 .Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
7.3.23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариством;
7.3.24. Обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
7.3.25. Визначення організаційної структури Товариства;
7.3.26.Прийняття рішення про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань;
7.3.27. Прийняття рішення про випуск облігацій;
7.3.28. Прийняття рішення про про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів;
7.3.29. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
7.3.30. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
7.3.31. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, згідно із статутом товариства.
7.4. Повноваження, передбачені пп. 7.3.1- 7.3.24., 7.3.29., 7.3.30 даного Статуту, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.
7.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Генеральним директором скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік і не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
7.6. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою
за власною ініціативою або на вимогу генерального директора;
на вимогу ревізійної комісії;
у разі неплатоспроможності Товариства;
на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
 у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.
Позачергові загальні збори повинні також бути скликані Генеральним директором на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів у будь-який час і з будь – якого приводу. Якщо Наглядова рада протягом 10 днів не виконала вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів, про скликання позачергових загальних зборів, такі акціонери мають право скликати збори самі з дотриманням порядку їх скликання, який визначений цим Статутом.
Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.
7.7. Повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення публікується Товариством в офіційному друкованому органі. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів з інформацією, наведеною нижче. Крім того, власникам іменних акцій у той же строк повідомлення надсилається простою кореспонденцією.
Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити:
1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
2) дату, час та місце проведення загальних зборів;
3) перелік питань, включених до порядку денного;
4) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
5)дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
6)порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
7.8. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів, які на дату їх внесення володіють у сукупності понад 5 відсотками голосів, повинні бути обовязково включені до порядку денного загальних зборів.
7.9. Про зміни, що сталися у порядку денному загальних зборів, Генеральний директор зобов’язаний повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному Друкованому органі та надсилання цієї інформації рекомендованим листом власникам іменних акцій не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів. Зміни до порядку денного публікуються у тих самих органах преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення загальних зборів.
7.10. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
7.11. Рішення загальних зборів приймаються більш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання акцій, щодо питань:
7.11.1. Внесення змін до статуту товариства;
7.11.2. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
7.11.3. Прийняття рішення про зміну типу товариства;
7.11.4. Прийняття рішення про розміщення акцій;.
7.11.5. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
7.11.6. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
7.11.7. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством; про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Порядок формування загальних зборів, а також вимоги до кандидатів та членів загальних зборів встановлюються у Положенні про загальні збори.
7.12. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

7.12. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Генерального директора товариства та захист прав акціонерів Товариства.
7.13. Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості трьох осіб строком на три роки. У випадку, якщо до закінчення терміну повноважень діючої наглядової ради її персональний склад з будь-яких причин не буде переобрано, то діюча наглядова рада продовжує термін своїх повноважень до обрання нового персонального складу.
Порядок формування наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів наглядової ради встановлюються у Положенні про наглядову раду.
7.14. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою, загальними зборами.
До виключної компетенції наглядової ради належить:
7.14.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
7.14.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім позачергових Загальних зборів;
7.14.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законодавством або статутом;
7.14.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
7.14.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та облігацій;
7.14.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7.14.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених законодавством;
7.14.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
7.14.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
7.14.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
7.14.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
7.14.12. обрання реєстраційної комісії;
7.14.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
7.14.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
7.14.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
7.14.16. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Прийняття рішень про укладання товариством договорів, що стосуються відчуження (оренди) основних засобів товариства, кредитних договорів та договорів застави, поруки;
7.14.17. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
7.14.18. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
7.14.19. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
7.14.20. ухвалення стратегії розвитку Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес – планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
7.14.21. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
7.14.22. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства;
7.14.23. затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
7.14.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із чинним законодавством, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору Товариства, крім Загальних зборів.
7.15. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі її члени. Рішення на засіданні наглядової ради приймаються більшістю голосів від загальної кількості. Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.
Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради регулюється Положенням про наглядову раду.

7.16. Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
7.17. Генеральний директор обирається за рішенням загальних зборів строком на 5 років, але в будь-якому випадку його повноваження продовжуються до дати проведення загальних зборів по питанню його переобрання.
Питання відкликання, продовження повноважень та переобрання Генерального директора, виноситься на чергові загальні збори акціонерів.
7.18. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
До компетенції Генерального директора належить:
7.19.1. Організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів.
7.19.2. Розробка проектів річного, місячного, квартального бюджету, бізнес – планів, програм фінансово – господарської діяльності Товариства.
7.19.3. Розробка та затвердження поточних фінансово – господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
7.19.4. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді місячних, квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів.
7.19.5. Розробка штатного розкладу у відповідності до стратегії розвитку затвердженої Наглядовою радою та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства з дотриманням оптимального співвідношення зайнятості працівників.
7.19.6. Призначення керівників філій та представництв Товариства.
7.19.7. Призначення та відкликання заступників генерального директора, директорів напрямків.
7.19.8. Укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах від імені товариства.
7.19.9. Без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом.
7.19.10. Укладати та підписувати договори відчуження основних засобів, кредитні договори, договори застави, поруки з обов’язковим попереднім погодженням з наглядовою радою товариства.
7.19.11. Укладати та підписувати інші договори з урахуванням обмежень встановлених законодавством та цим Статутом.
7.19.12. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради.
7.19.13. Відкривати рахунки у банківських установах.
7.19.14. Підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства.
7.19.15. Наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.
7.19.16. В межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
7.19.17. Підписувати від імені товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього з урахуванням вимог передбачених п.7.14.13 даного Статуту.
7.19.18. Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства (контракт).
7.19.19. Генеральний директор має право делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, директорам з напрямків чи іншим працівникам товариства як шляхом видачі відповідної довіреності, так і через внутрішній акт товариства (наказ, розпорядження).
7.19.20. Обов’язки Генерального директора, передбачені даним Статутом під час його відсутності можуть виконувати без доручення за наказом про взаємозаміну.

7.20. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово – господарську діяльність виконавчого органу Товариства. Ревізійна комісія може бути створена за рішенням Загальних зборів.
7.21. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3-х членів строком на п’ять років. У випадку, якщо до закінчення терміну повноважень діючої ревізійної комісії її персональний склад з будь-яких причин не буде переобрано, то діюча ревізійна комісія продовжує термін своїх повноважень до обрання нового персонального складу.
Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.
7.22. При здійсненні контролю за фінансово – господарською діяльністю виконавчого органу товариства ревізійна комісія перевіряє:
7.22.1. Достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства.
7.22.2. Відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам.
7.22.3. Своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку.
7.22.4. Дотримання Генеральним директором Товариства, особою, що виконує його обов’язки, іншими посадовими особами наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства.
7.22.5. Своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов’язаннями Товариства.
7.22.6. Зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей.
7.22.7. Використання коштів резервного та інших фондів Товариства.
7.22.8. Правильність нарахування та виплати дивідендів.
7.22.9. Дотримання порядку оплати акцій Товариства.
7.22.10. Фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
7.23. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію Товариства.
7.24. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.
7.25. Ревізійна комісія вирішує питання, пов’язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком чергових загальних зборів. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь всі її члени. Рішення ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.
7.26. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і наглядовій раді Товариства.
7.27. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8. Посадові особи органів управління товариства. Порядок укладання значних правочинів, та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість.

8.1. Голова та члени наглядової ради, голова та члени загальних зборів, голова ревізійної комісії, генеральний директор є посадовими особами органів управління Товариства.
8.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).
8.3. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:
1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
2) бере участь у правочині як представник або посередник;
3) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
4) внаслідок такого правочину придбає майно;
5) є пов’язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.
8.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов’язані повідомляти наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.
8.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою.
8.6. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
8.7. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням загальних зборів за поданням наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.
8.8. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.
8.9. Рішення про вчинення значного правочину приймається такими органами управління в залежності від ринкової вартості майна або послуг, що є його предметом:
Загальними зборами – у випадку якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
Наглядовою радою – у випадку якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину становить від 10% до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
Генеральним директором – у випадку якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
8.10. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

9. Трудовий колектив Товариства.

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
1) затверджують проект колективного договору;
2) затверджують правила внутрiшнього трудового розпорядку;
3) вирішують питання самоврядування трудового колективу.
9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з правлiнням представляє професійна спілка трудового колективу.
9.5. Професійна спілка у межах наданих їй повноважень:
1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з правлiнням;
2) узгоджує з правлiнням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
4) розробляє та узгоджує з правлiнням програми стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
5) порушує клопотання перед правлiнням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
9.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

10. Припинення Товариства та видiл.

10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
10.2. Наглядова рада, генеральний директор або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити: 1) повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;
2) порядок та умови виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів Товариства);
3) порядок скликання та проведення установчих зборів кожної із новоутворених юридичних осіб.
10.3. Наглядова рада, генеральний директор або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту документа, зазначеного в п. 9.2 даного Статуту.
10.4. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов’язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.
У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням: а) суду; б)відповідних органів державної влади.
10.5. До початку загальних зборів, генеральний директор зобов’язаний підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов’язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства:
1) проектом договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.2 даного Статуту);
2) поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.3 даного Статуту).
Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Товариством.
10.6. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення простим листом або врученням його під розпис.
10.7. Товариство ліквідується за рішенням: а) загальних зборів; б) суду, у випадках, встановлених законом.
10.8. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.
10.9. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, даним Статутом, рішеннями судових органів, а також рішеннями загальних зборів.
10.10. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.
10.11. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):
1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства;
2) управляє майном Товариства;
3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
5) реалізовує майно Товариства;
6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченим законом;
7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.
10.12. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України, якщо загальні збори Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.
10.13. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства кожні два тижні до дати продажу всього майна.
10.14. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
10.15. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

11. Внесення змiн до Статуту Товариства.

11.1. Товариство зобов’язане у строк, встановлений законом, з моменту прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
11.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Генеральний директор
ПAT “ХХХ” __________________________________

Залишити коментар