Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Категорія : Для підприємства

документи, які необхідні при створенні та функціонуванні підприємств, установ та організацій (статути, інструкції, накази та ін.)

Начальнику ОКП ЛОР “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки” Базарнику І.Б. Директор ПП “ХХХ” Заява Просимо виготовити технічну документацію на Столярний цех, позначений літ. А ̶ 1, А`̶ 1 ̶ загальною площею 919,20 кв.м., на Склад (літ. ...

Продовжити читання

ПРОТОКОЛ №1 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ ” м. Львів                                                       ...

Продовжити читання

ДОГОВІР№________ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ м.Київ                                                    «__»__________2011 року ______________________________________________________, що засноване та діє ...

Продовжити читання

Договір купівлі-продажу прав засновника (власника) в статутному капіталі ПП “ХХХ ” м. Львів 21 лютого 2012 року Ми, що нижчепідписані: Іванов Іван Іванович, паспорт серії КА № 000000 виданий “00” жовтня 1997 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України ...

Продовжити читання

Д О Г О В І Р купівлі-продажу частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю “ХХХ ” Місце укладення: м. Львів, Україна Дата укладення: __ грудня 2011 року Іванов Іван Іванович, паспорт серії КА № 000000 виданий “00” жовтня ...

Продовжити читання

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6 Товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХ» м. Львів                                                                      "14" вересня 2009 р. ВСЬОГО Учасників – 2: • Іванов Іван Іванович– 41% Статутного капіталу Товариства; • Петренко Петро Петрович– 59% Статутного капіталу Товариства. ПРИСУТНІ: • Іванов Іван Іванович– 41% Статутного капіталу Товариства; • ...

Продовжити читання

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ № г. Киев, Украина                                                                                от 4 «апреля» 2010 года ООО «YYY», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «хххххххххх» , именуемое в дальнейшем "Перевозчик", в ...

Продовжити читання

ДОГОВІР НАЙМУ МАЛОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ м. Львів                                                                              " 17 " червня 2010 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ», в особі директора, що діє на підставі статуту, далі - Наймодавець, та Фізична особа-підприємець YYY, що діє на підставі Свідоцтва, далі – ...

Продовжити читання