Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Протокол Загальних зборів про створення ТзОВ ( 2 засновники фізичні особи)

ПРОТОКОЛ №1
Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю
“ХХХ ”

м. Львів                                                                                     “31” серпня 2010 р.

ПРИСУТНІ ЗАСНОВНИКИ:
– Громадянин України Іванов Іван Іванович, паспорт КВ 200005, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області від 17.08.1999р., проживає:____________, ідентифікаційний номер;
– Громадянин України – Петренко Петро Петрович, паспорт КВ 000777, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області від 21.02.2002 р., проживає:_________, ідентифікаційний номер.

Порядок денний:
1. Про створення ТзОВ “ХХХ”.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників ТзОВ “ХХХ”.
3. Про затвердження розміру Статутного капіталу Товариства та розподілу часток в
Статутному капіталі Товариства.
4. Про затвердження Статуту та організацію державної реєстрації Товариства.
5. Про обрання директора Товариства.
6. Про затвердження взірців печатки та штампа ТзОВ “ХХХ”.

По першому питанню:
Слухали: Петренка П.П. з пропозицією створити Товариство з обмеженою відповідальністю “ХХХ”.
Вирішили: створити Товариство з обмеженою відповідальністю “ХХХ”.
Голосували: “за” – одноголосно

По другому питанню:
Слухали: Петренка П.П. з пропозицією обрати Головою Загальних зборів учасників ТзОВ “ХХХ” – Петренка П.П., а Секретарем – Гнідця Н.М.
Вирішили: обрати Головою Загальних зборів учасників ТзОВ “ХХХ” – Борщевського М.І., а Секретарем – Іванова І. І.
Голосували: “за” – одноголосно

По третьому питанню:
Слухали: Іванова І. І. з пропозицією затвердити Статутний капітал Товариства у розмірі 20 000 грн (двадцять тисяч грн. 00 коп.), та розподілити частки між учасниками Товариства наступним чином:
• Петренко Петро Петрович – 95 % Статутного капіталу Товариства, що становить 19 000 грн. (дев’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.);
• Іванов Іван Іванович – 5 % Статутного капіталу Товариства, що становить 1 000 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.).
Вирішили: З метою забезпечення господарської та фінансової діяльності, а також для гарантії виконання майнових зобов’язань Товариства формується Статутний капітал Товариства у розмірі 20 000 грн (двадцять тисяч грн. 00 коп.). Затвердити наступний розподіл часток в Статутному капіталі Товариства:
• Петренко Петро Петрович – 95 % Статутного капіталу Товариства, що становить 19 000 грн. (дев’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.);
• Іванов Іван Іванович – 5 % Статутного капіталу Товариства, що становить 1 000 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.).
Голосували: “за” – одноголосно

По четвертому питанню:
Слухали: Петренка П.П., який запропонував затвердити проект Статуту ТзОВ “ХХХ” та організувати державну реєстрацію Товариства.
Вирішили: Затвердити Статут ТзОВ “ХХХ” та організувати державну реєстрацію Товариства. Уповноважити на організацію державної реєстрації Товариства та відкриття тимчасового рахунку для формування Статутного капіталу – Іванова Івана Івановича.
Голосували: “за” – одноголосно

По п’ятому питанню слухали:
Слухали: Петренка П.П. з пропозицією обрати директором ТзОВ “ХХХ”- Іванова І. І.
Вирішили: Обрати директором ТзОВ “ХХХ”- Іванова Івана Івановича.

Голосували: “за” – одноголосно

По шостому питанню слухали:
Слухали: Іванова І. І., який запропонував взірці печатки та штампу ТзОВ “ХХХ”.
Вирішили: Затвердити запропоновані взірці печатки та штампу ТзОВ “ХХХ” та вжити заходів по їх виготовленню.
Голосували: “за” – одноголосно

Голова Зборів _______________________ Петренко П.П.

Секретар Зборів ________________________ Іванов І. І.

Залишити коментар