Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Протоко загальних зборів про припинення ТзОВ шляхом ліквідації

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6
Товариства з обмеженою відповідальністю
“ХХХ»

м. Львів                                                                      “14” вересня 2009 р.

ВСЬОГО Учасників – 2:
• Іванов Іван Іванович– 41% Статутного капіталу Товариства;
• Петренко Петро Петрович– 59% Статутного капіталу Товариства.
ПРИСУТНІ:
• Іванов Іван Іванович– 41% Статутного капіталу Товариства;
• Петренко Петро Петрович– 59% Статутного капіталу Товариства.

Голова зборів: Іванов І.І.
Секретар зборів: Петренко П.П.

Порядок денний:
1. Про припинення ТзОВ «ХХХ» шляхом ліквідації.
2. Про створення та затведження складу ліквідаційної комісії.
3. Про державну реєстрацію припинення ТзОВ «ХХХ».

По першому питанню:
Слухали: Іванова І.І, який повідомив присутніх про необхідність припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ» шляхом ліквідації.
Ухвалили: у зв’язку з недоцільністю здійснювати подальшу господарську діяльність Товариства через невигідне економічне становище на ринку припинити Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ» шляхом його ліквідації.
Голосували: “за” – одноголосно

По другому питанню:
Слухали: Петренка П.П., який запропонував з метою організації процесу ліквідації Товариства, виявлення дебіторської та кредиторської заборгованості, інвентаризації активів та пасивів Товариства, управління поточними справами Товариства в період ліквідації, розподілу майна товариства після покриття всіх витрат – створити ліквідаційну комісію та затведити її наступний персональний склад:
Голова комісії – директор Товариства Петренко Остап Петрович, паспорт КВ 003005, виданий Залізничиним РВ УМВС України у Львівській області 12.02.2001 року, проживає:__________, ідентифікаційний номер ;
Члени комісії:
– Іванов Іван Іванович, паспорт КВ 200005, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області від 17.08.1999р., проживає:____________, ідентифікаційний номер;
– Петренко Петро Петрович, паспорт КВ 000777, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області від 21.02.2002 р., проживає:_________, ідентифікаційний номер.
Ухвалили: створити ліквідаційну комісію та затведити її наступний персональний склад:

Голова комісії – Петренко Остап Петрович, паспорт КВ 003005, виданий Залізничиним РВ УМВС України у Львівській області 12.02.2001 року, проживає:__________, ідентифікаційний номер ;

Члени комісії:
– Іванов Іван Іванович, паспорт КВ 200005, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області від 17.08.1999р., проживає:____________, ідентифікаційний номер;
– Петренко Петро Петрович, паспорт КВ 000777, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області від 21.02.2002 р., проживає:_________, ідентифікаційний номер.

Місцезнаходження ліквідаціної комісії: 79019, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 1.

Членам комісії приступити до виконання своїх обов’язків з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про припинення юридичної особи.

Голосували: “за” – одноголосно
По третьому питанню:
Слухали: Іванова І. І., який запропонував надати повноваження Петренку О.П. організувати державну реєстрацію припинення ТзОВ «ХХХ» шляхом ліквідації.
Ухвалили: уповноважити Петренка О.П. організувати державну реєстрацію припинення ТзОВ «ХХХ» шляхом ліквідації
Голосували: “за” – одноголосно

Голова Зборів _______________________ Іванов І.І.

Секретар Зборів ________________________ Петренко О.П.

М.П.

Залишити коментар