Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Зразок протоколу загальних зборів учасників ТзОВ

«___»___________ 2011р.
м. Львів

ПРОТОКОЛ №1
Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «_______»

Присутні на зборах: ГВВ засновник (учасник) Товариства з обмеженою відповідальністю «________» якій належить 50% статутного фонду товариства та НБВ засновник (учасник) Товариства з обмеженою відповідальністю «___________» якому належить 50% статутного фонду товариства.
Порядок денний:
1. Обрання голови зборів учасників ТзОВ «___________»;
2. Обрання секретаря зборів учасників ТзОВ «____________»;
3. Вирішення питання про створення ТзОВ «__________» та затвердження розміру статутного фонду товариства;
4. Затвердження статуту ТзОВ «__________»;
5. Обрання Директора ТзОВ «________».

По першому питанню порядку денного було запропоновано обрати головою зборів учасників ТзОВ «________» учасника товариства ГВВ
Голосували:
За-100%
Проти-0
Утримались-0
Прийнято рішення обрати головою зборів ТзОВ «________» ГВВ

По другому питанню порядку денного голова зборів учасників товариства ГВВ запропонувала обрати секретарем зборів НБВ
Голосувала:
За-100%
Проти-0
Утримались-0
Прийнято рішення обрати секретарем зборів ТзОВ «___________» НБВ

По третьому питанню порядку денного виступила голова зборів ТзОВ «__________» ГВВ та запропонувала створити Товариство з Обмеженою Відповідальністю «_________» одночасно сформувавши статутний фонд товариства у розмірі 68 000 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень) грн. з внесенням рівної пропорційної частки кожним із засновників, а саме по 34 000 грн. (тридцять чотири тисячі гривень).
Голосувала:
За-100%
Проти-0
Утримались-0
Прийнято рішення створити Товариство з Обмеженою Відповідальністю «________» та одночасно сформувати статутний фонд товариства у розмірі 68 000 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень) з внесенням рівної пропорційної частки кожним із засновників товариства, а саме по 34 000 грн. (тридцять чотири тисячі гривень).

По четвертому питанню порядку денного виступила голова зборів ТзОВ «__________» ГВВ та запропонувала затвердити запропоновану редакцію статуту.
Голосували:
За-100%
Проти-0
Утримались-0
Прийнято рішення затвердити запропоновану редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «__________»

По п’ятому питанню порядку денного виступила голова зборів ТзОВ «_________» ГВВ та запропонувала призначити Директором товариства КМВ
Голосували:
За-100%
Проти-0
Утримались-0
Прийнято рішення призначити Директором ТзОВ «_________» КМВ.

Голова загальних зборів учасників ГВВ
ТзОВ «___________»

Секретар загальних зборів учасників НБВ
ТзОВ «_____________»

Залишити коментар