Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Витяг з Протоколу Загальних зборів

Витяг з Протоколу №______
Загальних зборів
Дачного кооперативу садоводів «ХХХ»

м._______________                                                                                                                   «____» ____________ 20__ р.

Присутні:
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Запрошені: ____________________________________________

Порядок денний:
1. Про переобрання Голови Дачного кооперативу садоводів «ХХХ».
2. Про передачу установчих документів та штампу.
3. Про прийняття нових членів Дачного кооперативу садоводів «ХХХ».

По 3-му питанню порядку денного виступив:
ХХХ, який запропонував прийняти у члени Дачного кооперативу садоводів «ХХХ» YYY на підставі його заяви.
Вирішили: прийняти у члени Дачного кооперативу садоводів «ХХХ» YYY на підставі його заяви.

За – __, проти – __, утрималися – __.

Голова правління
Кооперативу садоводів «ХХХ» _________

Залишити коментар