Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Правила торгівлі Торгово-офісного Центру

Правила торгівлі Торгово-офісного Центру

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ТОЦ ______________________
«____» _______________ 20___ року

Правила Торгово-Офісного Центру

Правила торгівлі (далі по тексту – «Правила») поширюються на всіх осіб, що здійснюють у приміщенні Торгово-Офісного Центру «___», розташованому за адресою: м. _______, вул. __________, (далі по тексту – «ТОЦ»), господарську діяльність по роздрібній торгівлі товарами народного споживання на умовах (суб) оренди приміщень (частини приміщень), а також на їх персонал.
Особи, що здійснюють господарську діяльність на орендованих площах у приміщенні ТОЦ, і їх персонал (працівники, що перебувають в трудових відносинах з (суб) орендарем), зобов’язані керуватися при здійсненні власної господарської діяльності умовами договорів (суб) оренди, а також даними Правилами, будуючи і підпорядковуючи свою діяльність цим Правилам.
Систематичне порушення пунктів Правил надає право Орендодавцеві, що надав приміщення (частину приміщення) в (суб) оренду, розірвати достроково в однобічному порядку Договір (суб) оренди з порушником Правил.
Обов’язком Орендаря є систематичний контроль за виконанням положень Правил, з боку його персоналу і залучених працівників.
Керування поточною діяльністю і експлуатацією ТОЦ здійснює Орендодавець, або від імені Орендодавця (власника) керування може здійснювати уповноважена компанія, що наділена відповідними повноваженнями на підставі окремого договору, надалі «Керуюча компанія».

І. Графік роботи.

1. Час роботи ТОЦ:
1.1. Час роботи продовольчого супермаркету для Орендаря і для відвідувачів: цілодобово.
1.2. Початок роботи ресторанного комплексу ТОЦ – __:00, закінчення – __:00, щоденно.
Для відвідувачів ресторанний поверх ТОЦ відкритий: із __:00 до __:00.
1.3. Початок роботи інших Об’єктів оренди на території ТОЦ – __:00, закінчення __:00, щоденно.
Для відвідувачів інші Об’єкти оренди ТОЦ відкриті: із __:00 до __:00.
1.4. Орендодавець вправі змінювати час роботи ТОЦ і встановлювати для різних його частин різний час роботи.
2. Щоденно доступ у приміщення ТОЦ дозволяється орендарям, суборендарям і їхньому персоналу, а також працівникам організацій, з якими орендарями (суборендарями) укладені договори на виконання окремих робіт (надання послуг) у приміщенні ТОЦ:
– для персоналу орендарів ресторанного комплексу із __:00 до __:00 і з __:00 до __:00;
– для іншого персоналу із __:00 до __:00 і з __:00 до __:00.
3. У випадку виникнення необхідності більш тривалого перебування в ТОЦ персоналу орендарів, суборендарів, останні завчасно, за дві доби до виникнення необхідності, звертаються до представників Адміністрації з письмовим запитом про необхідність допуску відповідних осіб в орендоване приміщення на території ТОЦ, вказавши прізвище, ім’я, по батькові особи, що допускається, найменування, номер, серію документа, що засвідчує особистість, мету знаходження і строки.
4. При закритті ТОЦ для проведення планових санітарно-технічних робіт Керуюча компанія попередньо інформує орендарів і суборендарів письмово й потенційних відвідувачів шляхом розміщення на видних місцях оголошень про причини і період закриття ТОЦ.
5. Відповідальні особи орендарів (суборендарів), які зайняті в підготовці Об’єкту (суб) оренди до відкриття, зобов’язані приходити на роботу не пізніше, ніж за годину до відкриття ТОЦ для відвідувачів, для того, щоб:
– пройти особистий огляд при вході в приміщення;
– перевірити цілісність і справність замикаючих механізмів на Об’єкті (суб) оренди;
– взяти участь у розпечатанні Об’єкту (суб) оренди у присутності Адміністрації й Охорони;
– перевірити цілісність і схоронність товару й устаткування, що перебуває на Об’єкті (суб) оренди;
– упорядкувати робоче місце: (вітрини, стелажі, механізми, розкладку товару й т.п.);
– підготуватися до обслуговування покупців та відвідувачів.
6. Наприкінці робочого дня особа, відповідальна за закриття Об’єкту (суб) оренди залишає його територію тільки після прийняття Об’єкту (суб) оренди під охорону й опечатування відповідною службою ТОЦ.
7. Режим роботи всіх об’єктів (суб) оренди, розміщених у приміщенні ТОЦ, повинен відповідати цим Правилам. У будь-який час, коли ТОЦ відкритий для відвідувачів, Орендар повинен мати принаймні один відкритий вхід до Об’єкту (суб) оренди з ТОЦ.

II. Правила поведінки в ТОЦ

На території орендованого приміщення орендарям (суборендарям), а також їхнім працівникам Забороняється:
– палити в ТОЦ або в іншому не призначеному для цього місці (паління здійснюється в спеціально відведених і визначених для цього місцях);
– вживати спиртні напої;
– смітити, залишати після себе неприбране сміття (як на Об’єкті (суб) оренди, так і в місцях загального користування);
– використовувати електричні нагрівальні прилади. Допускається короткочасна робота електричних, у т.ч. і нагрівальних приладів у відділах продажу побутової техніки і освітлювальних приладів у вигляді передпродажної перевірки роботи цих товарів (приладів).

III. Зовнішній вигляд Об’єкта (суб) оренди.

Орендар (суборендар) і його працівники Зобов’язані:
1. Підтримувати стан вітрин і торговельного обладнання на Об’єкті (суб) оренди відповідно до естетичних, санітарно-гігієнічних і технічних норм.
2. Не допускати на території Об’єкта (суб) оренди написів, оголошень, вивісок, інших носіїв рекламної й іншої інформації, не погоджених з Адміністрацією (представниками Керуючої компанії) по змісту і зовнішньому вигляду.
3. Завжди підтримувати розкладку товару в належному асортименті й виді, не допускати запилення зразків товару. Будь-яка зміна асортименту, що виходить за межі раніше погодженого з Орендодавцем і визначеного Сторонами в Додатку №2 до Договору (суб) оренди, можлива тільки по письмовому узгодженню із представниками Адміністрації (Керуючою компанією).
4. На Об’єкті (суб) оренди встановлюється тільки заздалегідь погоджений вид обладнання. Торгове обладнання (загальний вигляд, тип, розміри, колірна гама, використовувані матеріали) заздалегідь погоджується із представниками Адміністрації як у вигляді зразків, так і у вигляді дизайн – проекту.
5. Прокладка орендарями (суборендарями) додаткових електричних мереж, мереж зв’язку, телекомунікацій на Об’єкті (суб) оренди допускається тільки після узгодження із представниками адміністрації Керуючої компанії й під наглядом головного енергетика ТОЦ.
6. Орендарі (суборендарі) зобов’язані підтримувати чистоту на території Об’єкту (суб) оренди й навколо нього.

IV. Культура спілкування і зовнішній вигляд працівників орендарів (суборендарів).

1. Персонал орендаря (суборендаря) завжди повинен мати акуратний і охайний зовнішній вигляд:
– одягнений у чистий одяг суворого стилю;
– мати на одязі бейдж встановленого Керуючою компанією зразка;
– повинні використовувати парфуми або туалетну воду з легким, не нав’язливим ароматом;
– взуття повинно бути вичищеним і охайним.
2. У персоналу Орендаря (суборендаря), що зайнятий обслуговуванням відвідувачів (персонал суборендарів закладів швидкого харчування та продуктових супермаркетів), повинні обов’язково бути в наявності санітарні книжки. Проходження регулярних профілактичних заходів, процедур і вакцинацій для зазначеного персоналу Орендаря (суборендаря) обов’язкове.
3. Працівники Орендаря (суборендаря), які займаються обслуговуванням покупців (відвідувачів) повинні володіти і застосовувати наступні знання:
– обслуговування покупців повинне здійснюватись літературною мовою, не допускається використання лайливих і, тим більше, нецензурних слів, розмова на підвищених тонах;
– основи культури спілкування;
– правила обслуговування клієнтів;
– знання споживчих (технічних, експлуатаційних, якісних і т.п.) характеристик товару, технічної, довідкової й рекламної літератури по товарах, які реалізуються в Об’єкті (суб) оренди;
– знання асортиментів товару, цін, розмірів, що є в наявності в Об’єкті (суб) оренди;
– надання послуг з пошуку, приміряння, підбору речей і т.п.
4. Працівник Орендаря (суборендаря) при обслуговуванні покупців (відвідувачів) дотримується наступних правил:
– покупець завжди правий;
– покупець уже зробив перший крок – він перед Вами, а не в іншому торговому центрі. Кожному відвідувачеві – пропозиція покупки! Немає інертних покупців, є професійно непридатні продавці;
– при відсутності покупців у відділі не слід збиратися з іншими продавцями, демонструючи видимість поганого попиту і відсутності інтересу з боку покупців;
– посміхайтеся покупцеві, розмовляйте з ним, але головне – не будьте нав’язливими;
– необхідно бути ввічливим і уважним. як стосовно відвідувачів, так і стосовно співробітників ТОЦ;
– моментальний психологічний портрет покупця – ключ застосування індивідуального підходу до мотивації покупки, продаж.

V. Взаємозв’язки.

1. Орендар (суборендар) і його співробітники зобов’язані додержуватися всіх інструкцій і розпоряджень Керуючої компанії:
– зобов’язані повідомляти представників Адміністрації Керуючої компанії про всі події, що сталися на території Об’єкта (суб) оренди, у місцях загального користування, а також про всі неполадки в системах комунікацій, механізмів і т.п. для негайної їхньої ліквідації;
– мають право вносити Керуючій компанії (через представників Адміністрації) пропозиції в письмовому вигляді по поліпшенню роботи Об’єкта (суб) оренди і ТОЦ у цілому;
– Орендар (суборендар) і його працівники зобов’язані керуватися положенням про комерційну таємницю Орендодавця;
– Орендар (суборендар) несе повну матеріальну відповідальність за збереження і стан належного йому майна, товару.
2. Безпосереднім представником Керуючої компанії для Орендаря (суборендаря) є адміністратор ТОЦ.
3. У випадках відсутності реакції з боку адміністратора ТОЦ на заяви Орендаря (суборендаря) або його працівників або виникнення конфліктної ситуації між Орендарем (суборендарем) або його працівником і адміністратором ТОЦ, Орендар (суборендар) вправі звернутися до старшого адміністратора ТОЦ, а потім, начальника адміністративної служби ТОЦ.
4. Звертання до начальника адміністративної служби здійснюється в письмовій формі.

VI. Порядок здійснення торговельної діяльності

1. Орендарі (суборендарі) здійснюють торговельну діяльність після державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності, а також, після одержання дозвільних документів (ліцензій) у випадках, передбачених законодавчими актами.
2. Орендарі (суборендарі) зобов’язані забезпечити дотримання персоналом прав споживачів, визначених Законом України «Про захист прав споживачів», знати й виконувати ці правила, а також і інші нормативні документи, які регулюють здійснення роздрібної торгівлі.
3. Орендарі (суборендарі) зобов’язані реалізовувати товари при наявності цінника на товар із зазначенням ціни в грошовій одиниці України, і на вимогу покупця надати йому повну інформацію про виробника, основних споживчих якостях і ціні товару, – забезпечити необхідний рівень обслуговування.
4. Орендарі (суборендарі) зобов’язані дотримуватися принципу товарного сусідства, санітарно-гігієнічних правил і вимог протипожежної безпеки.
5. Книга відгуків і пропозицій громадян установленого зразка повинна знаходитися на Об’єкті (суб) оренди, на видному і доступному для покупців місці на стенді «Куточок покупця».
6. Весь товар повинен мати необхідні документи (санітарно-гігієнічні сертифікати, сертифікати відповідності, прибуткові накладні й т.п.).
7. Асортимент товару, що перебуває на орендованій торговельній площі, повинен суворо відповідати погодженим торговельним групам, зазначеним у Договорі оренди (суборенди). Зміна асортименту торговельних груп дозволяється тільки з письмової згоди Орендодавця (власника приміщення).

VII. Охорона

1. Охорона будівлі, у якому розміщений Об’єкт (суб) оренди, місця загального користування, територія з автостоянкою охороняється спеціалізованою фірмою. Охорона товарно-матеріальних цінностей усередині приміщення Об’єкту (суб) оренди й підтримання в ньому громадського правопорядку здійснює Орендар (суборендар) як власними силами, так і залученими.
2. У випадку якщо Орендар (суборендар) наймає самостійно охорону для охорони правопорядку на Об’єкті (суб) оренди, він повинен попередньо це питання погодити з Керуючою компанією і тільки після одержання від неї дозволу – організувати охорону всередині приміщення Об’єкту (суб) оренди, за свій рахунок.
3. Здача і прийом Об’єкту (суб) оренди після закінчення робочого дня під охорону здійснюється за участю представника Орендаря (суборендаря), представника Керуючої компанії й охоронця у встановленому порядку, передбаченому окремим (- ми) Положенням (- ми) про охоронно-пропускний режим ТОЦ.
4. Відсутність представника Орендаря (суборендаря), при закритті або відкритті ТОЦ є грубим порушенням Правил. Охорона не відповідає за схоронність периметру відділу під час відсутності працівників Орендаря (суборендаря) на робочому місці в робочий час і після закінчення робочого дня за умови не здачі приміщення під охорону.
5. Орендар (суборендар) зобов’язаний забезпечувати безперешкодний доступ представникам Керуючої компанії, що мають відповідні письмові повноваження, у приміщення Об’єкту (суб) оренди з метою огляду і контролю за дотриманням умов договору (суб) оренди й цих Правил.
6. Виносити (вивозити) товар і торговельне обладнання Орендар (суборендар) має право тільки на підставі письмового дозволу від Керуючої компанії.
7. Орендар (суборендар) і його персонал зобов’язуються не розголошувати третім особам інформацію про умови здійснення торговельної діяльності на території ТОЦ, крім випадків, коли така інформація повинна бути надана відповідно до вимог законодавства України.
8. Працівники комплексу зобов’язані виконувати процедури й інструкції з охорони і безпеки ТОЦ, обмеження доступу, контролю за пересуваннями працівників і товарів, інші інструкції, затверджені власником приміщень.

Підписи Сторін:

Орендодавець:                             Орендар:

1 коментар ( 1 коментар )

 1. ULJANA

  Правила Торгово-Офісного Центру

  І. Графік роботи
  II. Правила поведінки в ТОЦ
  III. Зовнішній вигляд Об’єкта (суб) оренди
  IV. Культура спілкування і зовнішній вигляд працівників орендарів (суборендарів)
  V. Взаємозв’язки
  VI. Порядок здійснення торговельної діяльності
  VII. Охорона

Залишити коментар