Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

«Затверджено» Наказом Директора ТОВ “ХХХ” _______________________________ Наказ № 2009/04/15-4/2 від 14 квітня 2012 р. ПОЛОЖЕННЯ про оплату праці ТзОВ “ХХХ” I. Загальні положення та визначення 1.1. Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу на ефективну ...

Читати далі

ЗАТВЕРДЖУЮ: Голова правління ПП “________________” ______________/ПІБ директора М.П. Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і правила їх збереження. Дане Положення розроблене у відповідності, ст.ст. 30, 38 Закону Украйни „Про інформацію”. Комерційною таємницею і конфіденційною інформацією ...

Читати далі

Додаток до Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і правила їх збереження Я, _________ _____________( ПІБ ) повністю прочитав „Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і правила їх збереження”, що визначає основні вимоги Правління ...

Читати далі

Приватне підприємство “АВТОКОМ” ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП) ЛЬВІВ Затверджено Наказом Директора ПП,,Автоком” від “___” _______2009р. № ___ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП) на ПП “АВТОКОМ” 1. ЗАГАЛЬНІ ...

Читати далі

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Наказом директора ПП «Світанок» №____ від “___” __________ 2010р. ПОЛОЖЕННЯ про обов’язки посадових осіб і працівників на ПП «Світанок» щодо охорони праці 1. ДИРЕКТОР Планування. 1.1. Здійснює загальне керівництво охороною праці у ПП “Світанок” на підставі ...

Читати далі

Затверджено Наказ Держнаглядохоронпраці 29.01.98 N 9 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за N 226/2666    Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підпримстві “____________________” 1. Загальні положення 1.1. Положення встановлює вимоги ...

Читати далі

“ПОГОДЖУЮ” Головний державний інспектор _____________ ДІОД у ГЖКПГ і ХП ТУ ДНОП по __________ області _____________________ “____” ______________2010 р. “ЗАТВЕРДЖЕНО” Наказом директора ПАТ “Комінтернавто” № _____від “__” ________2010р. ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці ПАТ “Комінтернавто” ...

Читати далі

Положення щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві 1. Загальні положення 1.1. Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві (далі – Рекомендації) визначають мінімальні вимоги до заходів суб’єкта господарювання щодо забезпечення безпечних та здорових ...

Читати далі