Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

«Затверджено» Наказом Директора ТОВ "ХХХ" _______________________________ Наказ № 2009/04/15-4/2 від 14 квітня 2012 р. ПОЛОЖЕННЯ про оплату праці ТзОВ "ХХХ" I. Загальні положення та визначення 1.1. Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу на ефективну працю, спрямовану на задоволення потреб ...

Продовжити читання

ЗАТВЕРДЖУЮ: Голова правління ПП "________________" ______________/ПІБ директора М.П. Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і правила їх збереження. Дане Положення розроблене у відповідності, ст.ст. 30, 38 Закону Украйни „Про інформацію". Комерційною таємницею і конфіденційною інформацією ПП „ _____________", надалі „Підприємство" є:

Продовжити читання

Додаток до Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і правила їх збереження Я, _________ _____________( ПІБ ) повністю прочитав „Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і правила їх збереження", що визначає основні вимоги Правління Підприємства. З даними ...

Продовжити читання

Приватне підприємство "АВТОКОМ" ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП) ЛЬВІВ Затверджено Наказом Директора ПП,,Автоком" від "___" _______2009р. № ___ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП) на ПП "АВТОКОМ" 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Охорона праці - це система ...

Продовжити читання

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Наказом директора ПП «Світанок» №____ від "___" __________ 2010р. ПОЛОЖЕННЯ про обов'язки посадових осіб і працівників на ПП «Світанок» щодо охорони праці 1. ДИРЕКТОР Планування. 1.1. Здійснює загальне керівництво охороною праці у ПП "Світанок" на підставі закону України про "Охорону праці", ...

Продовжити читання

Затверджено Наказ Держнаглядохоронпраці 29.01.98 N 9 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за N 226/2666    Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підпримстві "____________________" 1. Загальні положення 1.1. Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій ...

Продовжити читання

"ПОГОДЖУЮ" Головний державний інспектор _____________ ДІОД у ГЖКПГ і ХП ТУ ДНОП по __________ області _____________________ "____" ______________2010 р. "ЗАТВЕРДЖЕНО" Наказом директора ПАТ "Комінтернавто" № _____від "__" ________2010р. ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці ПАТ "Комінтернавто" Київ 2010рік 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Згідно з Законом ...

Продовжити читання

Положення щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві 1. Загальні положення 1.1. Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві (далі – Рекомендації) визначають мінімальні вимоги до заходів суб’єкта господарювання щодо забезпечення безпечних та здорових умов ...

Продовжити читання