Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Положення про комерційну таємницю на підприємстві

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова правління
ПП “________________”
______________/ПІБ директора
М.П.

Положення
про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і правила їх збереження.

Дане Положення розроблене у відповідності, ст.ст. 30, 38 Закону Украйни „Про інформацію”.
Комерційною таємницею і конфіденційною інформацією ПП „ _____________”, надалі „Підприємство” є:

* Комерційна інформація;
* Таємниці виробництва;
* Організаційно – управлінська діяльність Підприємства

До комерційної інформації відносяться відомості:

* знання і досвід в сфері реалізації продукції та послуг;
* відомості про кон’єктуру, маркетингові дослідження;
* аналіз конкурентноздатності продукції і послуг;
* інформація по споживачах, замовниках, посередниках; банківські відносини, кредити, борги ;
* відомості про найбільш вигідні форми використання грошових коштів, акцій та інших цінних паперів, капіталовкладеннях;
* бухгалтерські і фінансові звіти;
* очікувані об’єми комерційної діяльності і плани розвитку Підприємства, відомості про наради;
* відомості про заробітну плату;
* відомості по укладених договорах (контрактах ), пропозиціях по їх укладенню;
* умови договорів реалізації і передачі продуктів;
* умови перевезення вантажів;
* список ( перелік ) клієнтів;
* ділова кореспонденція;
* форми і види розрахунків;
* відомості про безпеку Підприємства.

Таємницями виробництва ( „ ноу – хау”) Підприємства є:

* Методи і способи правового здійснення діяльності Підприємства;
* Знання пов’язані з освоєнням, обслуговуванням, створенням, експлуатацією, ремонтом нової техніки, технології, управлінського, фінансового, економічного та ін. Характеру.
* Організаційно – управлінська діяльність Підприємства:

Організаційно – управлінською інформацією, що охороняється в якості конфіденційної , є:

* Структури і методи управління;
* Зв’язки як в середині, так і поза Підприємством;
* Розподіл обов’язків і їх зміст;
* Взаємодія структурних підрозділів;
* Плани розвитку и реорганізації виробництва;
* Склад засновників Підприємства і їх частка в Статутному фонді. Кадровий склад, його підбір, формування;
* Об’єкти охорони і контролю, його організація, методи боротьби і способи.

До комерційної таємниці Підприємства відносяться інші відомості пов’язані з її діяльністю, що не ввійшли до вищевказаного переліку, розголошення ( передача, витік) котрих може зашкодити підприємству, його інтересам.
Міри по захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації:
Усі відомості, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, передаються стороннім організаціям, державним органам ( відповідно до їх компетенції) і фізичним особам тільки з санкції керівника Підприємства. Процес передачі оформляється Протоколом. Ця інформація передається в письмовому вигляді на письмові запити.
Від осіб , допущених до ознайомлення з комерційною таємницею, беруться відповідні розписки про нерозголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації і про їх згоду з мірами відповідальності у разі її розголошення;
Надання відомостей, що містять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, представникам судових, ревізійних , слідчих та інших контролюючих державних органів, народним депутатам, представникам телебачення, радіо, преси здійснюється тільки з санкції керівника з обов’язковим протоколюванням і в законодавчо встановленні строки.
Працівник Підприємства, що має доступ до комерційної таємниці і конфіденційної інформації зобов’язується її зберігати, і погоджується з мірами відповідальності за їх розголошення.
Розголошенням комерційної таємниці і конфіденційної інформації є ознайомлення інших юридичних або фізичних осіб іншого органу без санкції керівника Підприємства з відомостями , що складають у відповідності до даного Положення комерційну таємницю, працівником Підприємства, котрому ці відомості були доведені до відома у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, якщо це спричинило чи могло спричинити шкоду Підприємству

До працівника Підприємства, що допустив порушення даного Положення, застосовуються наступні міри відповідальності:
Дисциплінарна відповідальність : догана чи звільнення у відповідності з трудовим законодавством чи контрактом;
Кримінальна відповідальність згідно ст. 231, 232, 361-2, 362 КК України.

Даний документ розроблений на основі вимог Правління Підприємства про підтримку конфіденційності в питаннях, що складають чи містять комерційну таємницю Підприємства.
Основною вимогою є нерозголошення подробиць фінансово – господарської та ділової діяльності Підприємства, а саме:

* будь – яка інформація стосовно фінансових і ділових партнерів Підприємства як на території України так і поза її межами;
* будь – яка інформація про фінансово-господарську діяльність Підприємства, специфіки ведення бухгалтерського обліку, оформлення та складання документів.
* Будь – яка інформація стосовно договірних зобов’язань Підприємства з контрагентами:
* зміст договору;
* умови договору;
* предмет договору;
* пільгові умови договору;
* порядок і форма оплати;
* строки виконання зобов’язань згідно договору;
* будь – яка інформація про порядок зберігання матеріальних цінностей, навантаження, розвантаження товару, його кількості;
* інформація про розміри торгівельної виручки і порядок її індексації поточного залишку на р/р Підприємства, товарно – грошового обігу;
* інформація про фінансові можливості Підприємства;
* будь – яка інформація про розміри заробітної плати, формах і розмірах матеріального стимулювання працівників Підприємства;
* будь- яка інформація про організацію охорони офіса, об’єктів, складських приміщень, пожежно – охоронною сигналізацією;
* будь- яка інформація про кількість працівників Підприємства, їх посад;
* будь-яка інформація витік, якої може завдати моральну чи матеріальну шкоду Підприємству, його працівникам.

Leave a reply