Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Додаток до Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і правила їх збереження

Додаток до
Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і правила їх збереження

Я, _________ _____________( ПІБ )
повністю прочитав „Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію і правила їх збереження”, що визначає основні вимоги Правління Підприємства.
З даними вимогами згоден(на), в цілях дотримання конфіденційності по всім цим питанням, з якими доводиться знайомитися по роду своєї діяльності на Підприємстві, зобов’язуюсь:
– не обговорювати з ким би то не було, в тому числі і з співробітниками Підприємства, дані питання, без попереднього дозволу керівника Підприємства;
– не обговорювати питання фінансово- господарської, ділової чи іншої діяльності Підприємства у неробочий час в побуті з родичами, знайомими;
– дотримуватись культури спілкування по каналам телефонного зв’язку в приміщеннях підприємства;
– додержуватися попередньо вибраної з безпосереднім керівником моделі поведінки при спілкуванні з представниками державних організацій по перевірці Підприємства з різних питань;
– при виникненні нестандартної ситуації ( консультація, вияснення певних питань, і т. д. ) звертатися за консультацією до керівництва Підприємства, юрисконсульта, начальника Служби безпеки;
– усвідомлювати свою роль і необхідність, виконуючи на підприємстві відрізок роботи для досягнення загальної цілі всього Підприємства;
– повідомлять безпосередньому керівнику і начальнику Служби безпеки фірми про всі відомі мені випадки недотримання співробітниками Підприємства даних вимог про комерційну таємницю.
У випадку встановлення факту невиконання вимог Голови правління про дотримання конфіденційності з питань комерційної таємниці до мене будуть застосовані міри матеріального, адміністративного покарання, звільнення з займаної посади або звільнення з Підприємства, після проведення Службою безпеки службового розслідування.

„ ___” _______________ 20__ р. _______________ / ПІБ /

Leave a reply