Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Договори та акти

Договір поставки товарів, договір купівлі-продажу, договір оренди (найму), договір страхування, договір застави нерухомого майна (іпотека), договір дарування, договір доручення.

ДОГОВІР на участь у комерційній виставці м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ОРГКОМІТЕТ: ____________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і УЧАСНИК: _______________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі довіреності № _______ від «_____» ___________ 20__ ...

Читати далі

ДОГОВІР на супровід касира з грошима та документами м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ЗАМОВНИК: ________________________________________________________________, в особі ___________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________________, з одного боку, і ОХОРОННА ФІРМА: _________________________________________________________, в особі __________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________________, з іншого боку, уклали Даний Договір ...

Читати далі

УГОДА про співробітництво та організацію взаємовідносин м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. СТОРОНА-1:______________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                    що діє на підставі Статуту, і СТОРОНА-2: ...

Читати далі

ДОГОВІР купівлі-продажу ноу-хау м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ПРОДАВЕЦЬ: ____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                     що діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку, ...

Читати далі

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР  про створення асоціації   1 .Організації-засновники: 1.1.____________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________ повна адреса і розрахунковий рахунок) 1.2.______________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________ повна адреса і розрахунковий рахунок) І.3.____________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________ повна адреса і розрахунковий ...

Читати далі

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР на літературні твори м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. АВТОР __________________________________________________________________, (П.І.Б.) з одного боку, і ВИДАВНИЦТВО: __________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту‚ з іншого боку‚ (ВИДАВНИЦТВО і АВТОР – надалі СТОРОНИ) уклали Даний Договір про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ...

Читати далі

ДОГОВІР про заставу прав на промислову власність м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ЗАСТАВНИК: _____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі ...

Читати далі

ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ЛІЦЕНЗІАР: ______________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ЛІЦЕНЗІАТ: ______________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ...

Читати далі

ДОГОВІР про переказ боргу м. ____________                                                         «____» ___________ 20___ р. ПЕРЕКАЗНИК: ____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і НАСТУПНИК:_____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Дану Угоду про наступне: 1. ПЕРЕКАЗНИК ...

Читати далі