Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Категорія : Договори та акти

Договір поставки товарів, договір купівлі-продажу, договір оренди (найму), договір страхування, договір застави нерухомого майна (іпотека), договір дарування, договір доручення.

ДОГОВІР на участь у комерційній виставці м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ОРГКОМІТЕТ: ____________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і УЧАСНИК: _______________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі довіреності № _______ від «_____» ___________ 20__ р.‚ ...

Продовжити читання

ДОГОВІР на супровід касира з грошима та документами м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ЗАМОВНИК: ________________________________________________________________, в особі ___________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________________, з одного боку, і ОХОРОННА ФІРМА: _________________________________________________________, в особі __________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________________, з іншого боку, уклали Даний Договір ...

Продовжити читання

УГОДА про співробітництво та організацію взаємовідносин м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. СТОРОНА-1:______________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                    що діє на підставі Статуту, і СТОРОНА-2: ______________________________________________________________, в ...

Продовжити читання

ДОГОВІР купівлі-продажу ноу-хау м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ПРОДАВЕЦЬ: ____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                     що діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку, і ПОКУПЕЦЬ: ...

Продовжити читання

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР  про створення асоціації   1 .Організації-засновники: 1.1.____________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________ повна адреса і розрахунковий рахунок) 1.2.______________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________ повна адреса і розрахунковий рахунок) І.3.____________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________ повна адреса і розрахунковий ...

Продовжити читання

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР на літературні твори м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. АВТОР __________________________________________________________________, (П.І.Б.) з одного боку, і ВИДАВНИЦТВО: __________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту‚ з іншого боку‚ (ВИДАВНИЦТВО і АВТОР – надалі СТОРОНИ) уклали Даний Договір про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   1.1. ...

Продовжити читання

ДОГОВІР про заставу прав на промислову власність м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ЗАСТАВНИК: _____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі Статуту, ...

Продовжити читання

ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ЛІЦЕНЗІАР: ______________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ЛІЦЕНЗІАТ: ______________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ...

Продовжити читання

ДОГОВІР про переказ боргу м. ____________                                                         «____» ___________ 20___ р. ПЕРЕКАЗНИК: ____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і НАСТУПНИК:_____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Дану Угоду про наступне: 1. ПЕРЕКАЗНИК ...

Продовжити читання