Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР про створення асоціації

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

 про створення асоціації

 

1 .Організації-засновники:

1.1.____________________________________________________________________________

(назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок) 1.2.______________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок)

І.3.____________________________________________________________________________

(назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________

повна адреса і розрахунковий рахунок)

діючи відповідно до законодавства з метою__________________________________________

(зміст мети діяльності асоціації)

 домовились створити на добровільних засадах асоціацію ______________________________

(назва асоціації)

2. Для розв’язання цього завдання асоціація здійснює: 2.1.______________________________________________________________________________ (основні напрями діяльності)

2.2.____________________________________________________________________________

3. Членами асоціації можуть бути___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(зазначити хто і розмір внеску)

4. Для правного оформлення створення і діяльності асоціації створюється група по розробці Статуту асоціації і самої асо­ціації.

Перша модель:

а) члени асоціації зобов’язуються виконувати певні від­рахування від свого прибутку або передавати грошові кошти у твердо фіксованій сумі, у тому числі і громадяни, протягом певного часу або щорічно. Ці кошти надходять у розпоряд­ження асоціації;

б) асоціація використовує кошти, що надходять, на розсуд загальних зборів членів асоціації, але оперативно самостійно (Рада асоціації), у свою чергу асоціація бере на себе обов’язки консультування, організації реклами, правних зв’язків, під­готування необхідної інформації, тобто її обов’язки не пов’я­зані з майновим внеском. Друга модель:

а) члени асоціації зобов’язуються виконувати певний вне­сок і передають асоціації повноваження у соціально-культур­ній і управлінській сфері: пошук підрядчика, фахівців, виступ від імені члена асоціації у договорі або суперечці, для чого буде потрібно спеціальне доручення;

б) асоціація зобов’язана здійснювати передані їй повнова­ження сумлінно і несе відповідальність за їх виконання перед членами асоціації, у тому числі і майнову, якщо з її провини заподіяно шкоди, і т. ін. Третя модель:

а) члени асоціації виконують певні відрахування як у виг­ляді грошових сум, так і у вигляді лімітів, фондів, які переда­ються асоціації для виробничої або іншої діяльності, що при­носить прибуток, частину якого асоціація залишає у своєму розпорядженні, а частину виплачує членові асоціації;

б) асоціація зобов’язується використовувати передані  їй лі­міти і кошти у відповідності до їх цільового призначення, ра­ціонально й ефективно і гарантує виплату прибутку в розмірі (або твердо фіксованим, або від отриманого прибутку).

5. Усі члени асоціації мають рівні права на участь в управ­лінні справами асоціації і несуть однакову відповідальність за стан справ асоціації.

6. Асоціація вважається створеною з моменту реєстрації схваленого усіма засновниками Статуту асоціації.

Залишити коментар