Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Зразок договору про припинення права на утримання

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА УТРИМАННЯ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ ВЗАМІН НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА КВАРТИРУ

ДОГОВІР
ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА УТРИМАННЯ
ВЗАМІН НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА КВАРТИРУ
Місто Київ, першого квітня дві тисячі тринадцятого року.
Ми: з однієї сторони – Іваненко Олександр Васильович, який проживає в м. Києві, вул. Голосіївська, буд. 15, кв. 21, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1212121212, надалі за текстом «ЧОЛОВІК», та з другої сторони – я, Іваненко Марина Борисівна, проживаю в м. Києві, вул. Гайдара, буд. 55, кв. 11, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3434343434, надалі за текстом «ДРУЖИНА», разом надалі за текстом «СТОРОНИ», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,
уклали даний договір про наступне:
1. На момент укладення даного договору Чоловік та Дружина перебувають в зареєстрованому шлюбі, шлюб зареєстрований відділом реєстрації актів цивільного стану у Шевченківському районному управлінні юстиції в м. Києві 24.01.2011 року (свідоцтво про шлюб 2-БК – №021553, видане відділом реєстрації актів цивільного стану у Шевченківському районному управлінні юстиції в м. Києві 24.01.2010 року).
2. Договором про надання утримання, посвідченим Критник М.Б., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.05.2010 року, реєстровий номер 422, надалі за текстом –договір про надання утримання, встановлено обов’язок Чоловіка щомісяця сплачувати Дружині суму утримання (аліменти) в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень 00 копійок, що повинно сплачуватись ним не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного поточного місяця за наступний місяць.
Чоловік заявляє, що станом на 01.04.2011 (перше квітня дві тисячі одинадцятого) року не має заборгованості по сплаті аліментів Дружині за договором про надання утримання.
Дружина заявляє, що Чоловік не має заборгованості по сплаті аліментів за договором про надання утримання.
3. За даним договором право на утримання Дружини, встановлене в договорі про надання утримання, припиняється, взамін чого Чоловік передає у власність Дружині, а Дружина приймає у власність від Чоловіка квартиру №1 (один), в будинку 11 (одинадцять), розташованому по вулиці Малиновського в м. Києві, реєстраційний номер 11111111.
4. На квартиру №1 (один), в будинку 11 (одинадцять), розташованому по вулиці Малиновського в м. Києві, реєстраційний номер 111111111, не може бути звернене стягнення.
5. Відчужувана квартира належить Ковалю Олександру Васильовичу на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Іваненко І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.02.2005 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 24.02.2005 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.156/890 за реєстровим номером 138-755 (витяг про державну реєстрацію прав №81623817, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 05.07.2011 року).
6. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 67,50 (шістдесят сім цілих п’ять десятих) кв.м., житлова площа – 46,00 (сорок шість) кв.м.
7. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 01.04.2011 року за №54765467, вартість відчужуваної квартири становить 64513 (шістдесят чотири тисячі п’ятсот тринадцять) гривень 20 (двадцять) копійок.
8. Чоловік свідчить, що дійсно є власником квартири, він не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.
9. Сторони оцінюють квартиру, що є предметом даного договору, в 64513 (шістдесят чотири тисячі п’ятсот тринадцять) гривень 00 копійок.
10. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №123 в м. Києві 01.04.2011 року, у квартирі, не зареєстровано місце проживання будь-яких осіб.
11. Згідно з ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України право власності на вищезазначену квартиру виникає у Дружини з моменту державної реєстрації договору.
12. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Чоловік.
13. Нотаріусом роз‘яснено Сторони положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів про припинення права на утримання взамін набуття права власності на нерухоме майно, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 59-65, 75-91 Сімейного кодексу України, ст. 203 Цивільного кодексу України та ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.
14. Чоловік стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на квартиру, та всі надані ним відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Чоловік зобов’язаний відшкодувати заподіяні Дружині збитки та витрати у повному обсязі.
15. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір про припинення права на утримання укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.
16. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.
17. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Критник О.В., інші видаються Сторонам.
18. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов’язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Іваненко О.В.)

ПІДПИС (Іваненко М.Б.)

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА припинення права на утримання

Залишити коментар