Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Шлюбний договір нерухоме майно

Шлюбний договір нерухоме майно залишається у власності того з подружжя на кого воно зареєстроване

Ш л ю б н и й   д о г о в і р

Місто Тернопіль, п’ятого грудня дві тисячі п’ятнадцятого року.
Ми, нижчепідписані, Фігурський Степан Михайлович, 10 грудня 1974 року народження, зареєстрований за адресою: _, та
громадянка України Чопик Світлана Миронівна, 11 серпня 1981 року народження, зареєстрована за адресою _____,
маючи намір зареєструвати шлюб 17 грудня 2014 року (довідка №____, видана ____ року міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції), попередньо ознайомлені з вимогами Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України та іншого чинного законодавства України, дотримання яких є необхідним для вчинення даного правочину, уклали цей договір про наступне:
Загальні положення та особисті немайнові права і обов’язки
1. Ми, як майбутні дружина та чоловік, маємо рівне право на повагу до своєї індивідуальності, звичок, уподобань, віросповідань, політичних та ідеологічних симпатій.
2. Сімейні взаємовідносини регулюються нами на засадах справедливості, добросовісності, розумності, відповідно до моральних засад суспільства та етично-християнських норм.
3. Кожний з нас визнає право на особисту свободу. Ми зобов’язуємось не допускати будь-якої форми примусу до припинення шлюбних відносин чи примушування до їх збереження.
4. Кожний з нас має право припинити шлюбні відносини у відповідності до норм передбачених Сімейним кодексом України.
5. Після укладення шлюбу дружина бере прізвище чоловіка.
Особисті немайнові права та обов’язки щодо виховання дітей
6. Ми, як майбутні батьки:
– визнаємо права наших майбутніх дітей, передбачених Сімейним кодексом України, Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними правовими актами, визнаними в Україні;
– взаємно зобов’язуємося виховувати та матеріально утримувати наших дітей до досягнення ними повноліття, а в разі їх навчання на денній формі – до закінчення навчання;
– підтверджуємо, що при народженні дітей їм буде присвоюватися прізвище батька/їм присвоюється прізвище за згодою батьків.
7. У разі розірвання шлюбу та маючи спільних дітей я, як батько дітей, зобов’язуюся сплачувати щомісячно аліменти в розмірі прожиткового мінімуму (споживчого кошика) на кожну дитину.
8. У разі виникнення додаткових витрат на кожну дитину, той кому присуджено стягнення аліментів зобов’язується надавати такі витрати по домовленості між подружжям.
Майнові відносини
9. Все майно, підприємницька діяльність, нерухомість, земельні ділянки, грошові вклади, придбані кожним із нас до одруження та майно набуте нами за час шлюбу розподіляється між нами на правах особистої приватної власності, ми не будемо претендувати на його поділ, і це майно буде спадкуватись спадкоємцями зі сторони кожного із нас враховуючи п. 21 цього договору. а саме:
– особистою приватною власністю дружини є кожна річ індивідуального користування не залежно від внесеного кожним із членів сім’ї вартісного еквіваленту в їх придбання (наприклад, одяг, ювелірні прикраси, твори мистецтва, предмети колекціонування, тощо), речі для професійних занять.
– особистою приватною власністю чоловіка є кожна річ індивідуального користування незалежно від внесеного кожним із членів сім’ї вартісного еквіваленту в їх придбання (наприклад, одяг, ювелірні вироби, твори мистецтва, предмети колекціонування, тощо), речі для професійних занять.
10. Рухоме та нерухоме майно, майнові права, в т.ч. квартири, будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки чи інша нерухомість, автомобілі, грошові збереження, набуті на ім’я дружини до шлюбу чи будуть набуті нею в майбутньому шляхом прийняття в дар, успадкування, міни, кредитні зобов’язання, а також речі домашнього вжитку отримані нею в дар до одруження, чи під час шлюбу, в т.ч. весільні будуть належати тільки їй, а чоловік не матиме претензій щодо відчуження цього майна чи витрачання нею зазначених грошей і при укладенні правочинів згоди чоловіка Мокрицького Степана Михайловича на його міну, дарування, заставу у банківських установах чи укладення інших договорів щодо рухомого чи нерухомого майна не вимагається.
11. Рухоме та нерухоме майно, майнові права, в т.ч. квартири, будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки чи інша нерухомість, автомобілі, грошові збереження, набуті на ім’я чоловіка до шлюбу чи будуть набуті ним в майбутньому шляхом прийняття в дар, успадкування, міни, кредитні зобов’язання будуть належати тільки йому, а дружина не матиме претензій щодо відчуження цього майна чи витрачання ним зазначених грошей і при укладенні правочинів згоди дружини Чопик Світлани Миронівни на його міну, дарування, заставу у банківських установах чи укладення інших договорів щодо рухомого чи нерухомого майна не вимагається
12. Кредитні договори, банківські угоди, договори застави (іпотеки) майна можуть укладатися кожним із нас особисто і зобов’язання учасника такого договору не поширюються на другого з подружжя. І ми, як чоловік і дружина, не несемо зобов’язань один перед другим при укладенні таких правочинів або раніше укладених та не відповідаємо своїм особистим майном за дії або бездіяльність другого з подружжя.
13. За спільною згодою гонорари, виграші кожного з нас, кошти особистих банківських чи кредитних рахунків, платіжних карток чи інших фінансових надходжень є особистою власністю кожного з нас і при їх витрачанні претензій один до одного мати не будемо.
14. Особистою приватною власністю дружини є кожна річ індивідуального користування не залежно від внесеного кожного із членів сім’ї вартісного еквіваленту в їх придбання (наприклад, одяг, ювелірні прикраси тощо), речі для професійних занять.
15. Особистою приватною власністю чоловіка є кожна річ індивідуального користування не залежно від внесеного кожним із членів сім’ї вартісного еквіваленту в їх придбання (наприклад, одяг, ювелірні вироби тощо), речі для професійних занять.
16. Будь-яке майно набуте під час перебування у зареєстрованому шлюбі кожним із подружжя на своє ім’я є його особистою власністю та у випадку його відчуження (міни, оренди, продажу, дарування, тощо) згода другого з подружжя не вимагається.
17. Ми, як подружжя, зобов’язуємося взаємно утримувати один одного у разі хвороби чи непрацездатності, надавати медичне, матеріальне забезпечення та моральну підтримку один одному у разі виникнення такої необхідності.
18. Ми, як дружина і чоловік, маємо взаємне право складати у відповідності до діючого законодавства заповіт на свою частку у спільній сумісній власності та на особисту приватну власність.
Припинення шлюбу
19. Якщо шлюб в майбутньому між нами буде припинено чи розірвано, то майно підлягає розподілу згідно пунктів 11 – 21 цього договору.
20. В разі розлучення дружина залишає або обирає прізвище на свій вибір.
21. Всі майнові та немайнові права при припиненні шлюбу не передбачені цим договором будуть врегульовані положеннями Сімейного кодексу України.
Прикінцеві положення
22. Одностороння зміна умов укладеного нами шлюбного договору не допускається.
23. Окремі пункти шлюбного договору можуть бути змінені чи доповнені нами за взаємною згодою з подальшим нотаріальним посвідченням угоди до цього договору або в разі відсутності згоди цей договір може бути розірваний в судовому порядку.
24. Всі інші питання, які виникатимуть між нами та не передбачені цим договором будуть врегульовані нормами чинного законодавства України чи в судовому порядку.
25. Законодавство України в т.ч. ст.ст. 92-103 Сімейного кодексу України сторонам роз’яснено.
26. Даний шлюбний договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Поповича О.С., а два інші видано сторонам.
27. Цей шлюбний договір набуває чинності у день реєстрації шлюбу.
28. Шлюбний договір укладений без зазначення терміну його дії.

Шлюбний договір нерухоме майно

Залишити коментар