Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

ДОГОВІР
ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ
Місто Київ, двадцять дев’ятого листопада дві тисячі одинадцятого року.
Ми: з однієї сторони – Іваненко Арсен Заурович, проживаю в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 55, кв. 113, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2468237648, надалі за текстом «СТОРОНА-1», та з іншої сторони – Іваненко Антоніна Іванівна, яка проживає в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 55, кв. 113, реєстраційний номер облікової картки платника податків 4587216954, надалі за текстом «СТОРОНА-2», разом надалі за текстом «СТОРОНИ» діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,
уклали даний договір про наступне:
1. Сторона-1 та Сторона-2 за взаємною згодою даним договором здійснили поділ майна, набутого ними під час перебування в зареєстрованому шлюбі у спільну сумісну власність.
Сторона-1 та Сторона-2 на момент укладення даного договору перебувають у зареєстрованому шлюбі, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію шлюбу І-ФП №021554, видане відділом реєстрації актів цивільного стану Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві 24.09.2010 року.
2. За час перебування в зареєстрованому шлюбі Сторонами було набуто в спільну сумісну власність наступне майно:
2.1. Квартира №113 (сто тринадцять) в будинку №55 (п’ятдесят п’ять), розташованому по вулиці Зої Гайдай в м. Києві, реєстраційний номер 11111111, надалі за текстом – квартира, (придбана на ім’я Іваненка Арсена Зауровича за договором купівлі-продажу квартири, посвідченого Петренко І.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 20.11.2010 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 24.11.2010 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д.156/890 за реєстровим номером 138-755 (витяг про державну реєстрацію прав №81623817, виданий Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 29.11.2010 року).
Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа – 67,50 (шістдесят сім цілих п’ять десятих) кв.м., житлова площа – 46,00 (сорок шість) кв.м.
2.2. Земельна ділянка площею – 0,1000 (нуль цілих одна десята) га, розташовану за адресою: Київська область, Вишгородський район, кадастровий номер 1111111111:11:111:1111, цільове призначення: для ведення індивідуального садівництва, набута на ім’я Іваненко Антоніни Іванівни (належить їй на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку АВ№354872, виданого управлінням Держкомзему у Вишгородському районі Київської області 29.12.2010 року на підставі розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації №592 від 27.10.2010 року, відмітка Вишгородської районної державної адміністрації в Київській області від 27.11.2010 року, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №111111103043), надалі за текстом земельна ділянка.
2.3. Автомобіль марки HONDA CR-V, тип транспортного засобу – ЛЕГКОВИЙ ДЖИП, 2007 року випуску, номер шасі (кузова, рами) JVLDU2687WR896544 JVLDU2687WR896544, реєстраційний номер AA5874KB набутий на ім’я Іваненка Арсена Зауровича (належить йому на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ААС765481, виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 21.07.2009 року), надалі за текстом автомобіль-1.
2.4. Автомобіль марки HONDA CR-V, тип транспортного засобу –ДЖИП, 2005 року випуску, номер шасі (кузова, рами) JVХХU2687WR896544 JVLDU2687WR555544, реєстраційний номер AA0203KB набутий на ім’я Іваненко Антоніни Іванівни (належить їй на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ААС765481, виданого УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 21.07.2009 року), надалі за текстом автомобіль -2.
2.5. Грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок, надалі за текстом грошові кошти.
2.6. Частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД» місцезнаходження: м. Київ, пр-т Московський,
буд. 15, кв. 610, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 25914873, надалі за текстом – Товариство, в розмірі 45 (сорок п’ять) % статутного капіталу Товариства, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок, надалі за текстом – частка в статутному капіталі.
3. Згідно з даними, що містяться у витягу з реєстру прав власності на об’єкти нерухомого майна, виданому Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 29.11.2011 року за №54765467, вартість квартири становить 64517 (шістдесят чотири тисячі п’ятсот сімнадцять) гривень 20 (двадцять) копійок.
Згідно з даними, що містяться у висновку про ринкову вартість земельної ділянки від 29.11.2011 року, виданому суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Петренко Т.В., ринкова вартість земельної ділянки, становить 55670 (п’ятдесят п’ять тисяч шістсот сімдесят) гривень 00 копійок.
Згідно висновку №2548 від 25.11.2011 року, виданого суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Ткаченко Т.М., ринкова вартість автомобіля-1 становить 120000 (сто двадцять тисяч) гривень 00 копійок.
Згідно висновку №2549 від 25.11.2011 року, виданого суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Ткаченко Т.М., ринкова вартість автомобіля-2 становить 150000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.
Сторони визначили вартість частки в статутному капіталі Товариства, що уступається, в розмірі 45 (сорок п’ять) %, в 17000 (сімнадцять тисяч) гривень 00 копійок.
4. За домовленістю Сторін за даним договором в особисту приватну власність Сторони-1 переходить:
– земельна ділянка;
– автомобіль-1;
– автомобіль-2;
– частка в статутному капіталі.
5. За домовленістю Сторін за даним договором в особисту приватну власність Сторони-2 переходить:
– квартира;
– грошові кошти.
6. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою №103 в м. Києві 12.07.2011 року, у квартирі, не зареєстровано місце проживання будь-яких осіб.
7. Згідно з даними, що містяться в довідці №12, виданої управлінням Держкомзему у Вишгородському районі Київської області 28.11.2011 року, обмеження (обтяження) щодо земельної ділянки не зареєстровані.
8. Сторона-1 свідчить, що на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, земельна ділянка є придатною для використання за призначенням.
Сторона-2 заявляє, що земельна ділянка, яка є предметом цього договору, ним оглянута та що на земельній ділянці відсутні будь-які об‘єкти нерухомого майна.
Нотаріусом роз’яснено зміст частини 1 статті 377 Цивільного кодексу України, згідно якої особа, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).
Згідно з довідкою №10 від 19.01.2011 року, виданою Вишгородською міською радою Київської області, вищевказана земельна ділянка вільна від забудов і будівництво об’єктів нерухомого майна на вищевказаній земельній ділянці не розпочиналось.
9. Сторона-1 повідомив, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, вільна від будь-якої забудови, на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, будівництво будь-яких об’єктів нерухомого майна на зазначеній земельній ділянці не розпочиналося і на даний час не розпочато (заява Іваненка Арсена Зауровича, справжність підпису на якій засвідчено Ковальчук О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 29.11.2011 року, реєстровий номер 117).
10. Відсутність заборони відчуження земельної ділянки згідно Єдиного реєстру заборон відчуження об‘єктів нерухомого майна підтверджується витягом від 29.01.2011 року.
11. Сторони заявляють, що частка в статутному капіталі вносилась до статутного капіталу Товариства зі спільних коштів. На момент укладення даного договору частка в статутному капіталі сплачена в повному обсязі.
Факт повної сплати частки в статутному капіталі Товариства підтверджується свідоцтвом, виданим Товариством 29.11.2011 року.
12. Сторона-2 свідчить, що дійсно є власником квартири, вона не має обмежень щодо свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.
13. Сторони підтверджують, що жодна з них не поставлена даним договором у надзвичайно невигідне матеріальне становище.
14. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.
15. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору
16. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Базиленко М.В., інші видаються Сторонам.
17. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів поділу майна подружжя, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року №45, зміст статей 147, 148, 203, 368-372 Цивільного кодексу України, статей 60-74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» статті 172, 173 Податкового кодексу України, статті 86-91, 120, 125, 126 Земельного кодексу України та ст. 182 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно.
18. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, Сторони несуть порівну.
19. Нотаріусом роз’яснено зміст ст. 182 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом.
20. Згідно з ч. 2 ст. 64 Сімейного кодексу України договір про відчуження одним із подружжя на користь другого з подружжя своєї частки у праві спільної сумісної власності подружжя може бути укладений без виділу цієї частки.

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Іваненко А.З.)

ПІДПИС (Іваненко А.З.)

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

Використано матеріали книги Коротюк О.В.
Зразки нотаріальних документів: навч.-практ. посіб. / О.В.Коротюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011.


Залишити коментар