Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Категорія : Договори та акти

Договір поставки товарів, договір купівлі-продажу, договір оренди (найму), договір страхування, договір застави нерухомого майна (іпотека), договір дарування, договір доручення.

ДОГОВІР купівлі-продажу валюти м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ПРОДАВЕЦЬ: ____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку, і ПОКУПЕЦЬ: ______________________________________________________________, в ...

Продовжити читання

ДОГОВІР оренди майна з правом викупу м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ОРЕНДОДАВЕЦЬ: _________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ОРЕНДАР: _______________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі довіреності № ______ від «_____» ___________ 20 __ ...

Продовжити читання

Типовий договір затверджений наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 р. N 1774, Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Фонду державного майна України  від 9 серпня 2007 року N 1329     ДОГОВІР ОРЕНДИ цілісного майнового комплексу державного підприємства  ...

Продовжити читання

ДОГОВІР про надання юридичних послуг м. Київ                                                                                                                                                 06.10.2011 р. Приватне підприємство “Адвокатська компанія „_________________”, що є платником єдиного податку (ставка – 10%) в особі директора _____________________, яка діє на підставі Статуту,  далі “ВИКОНАВЕЦЬ”, з одного боку та ...

Продовжити читання

ДОГОВІР№________ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ м.Київ                                                    «__»__________2011 року ______________________________________________________, що засноване та діє ...

Продовжити читання

Договір купівлі-продажу прав засновника (власника) в статутному капіталі ПП “ХХХ ” м. Львів 21 лютого 2012 року Ми, що нижчепідписані: Іванов Іван Іванович, паспорт серії КА № 000000 виданий “00” жовтня 1997 року Галицьким РВ ЛМУ УМВС України ...

Продовжити читання