Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

ДОГОВІР купівлі-продажу ноу-хау м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ПРОДАВЕЦЬ: ____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                     що діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку, і ПОКУПЕЦЬ: ...

Продовжити читання

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР  про створення асоціації   1 .Організації-засновники: 1.1.____________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________ повна адреса і розрахунковий рахунок) 1.2.______________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________ повна адреса і розрахунковий рахунок) І.3.____________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, її представника, _________________________________________________________________________________ повна адреса і розрахунковий ...

Продовжити читання

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР на літературні твори м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. АВТОР __________________________________________________________________, (П.І.Б.) з одного боку, і ВИДАВНИЦТВО: __________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту‚ з іншого боку‚ (ВИДАВНИЦТВО і АВТОР – надалі СТОРОНИ) уклали Даний Договір про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   1.1. ...

Продовжити читання

ДОГОВІР про заставу прав на промислову власність м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ЗАСТАВНИК: _____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі Статуту, ...

Продовжити читання

ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ЛІЦЕНЗІАР: ______________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ЛІЦЕНЗІАТ: ______________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ...

Продовжити читання

ДОГОВІР про переказ боргу м. ____________                                                         «____» ___________ 20___ р. ПЕРЕКАЗНИК: ____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і НАСТУПНИК:_____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Дану Угоду про наступне: 1. ПЕРЕКАЗНИК ...

Продовжити читання

ДОГОВІР купівлі-продажу валюти м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ПРОДАВЕЦЬ: ____________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________,                                   що діє на підставі ______________________________________________________________, з одного боку, і ПОКУПЕЦЬ: ______________________________________________________________, в ...

Продовжити читання

ДОГОВІР оренди майна з правом викупу м. ____________                                                         «____» ___________ 20 ___ р. ОРЕНДОДАВЕЦЬ: _________________________________________________________, в особі директора ______________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ОРЕНДАР: _______________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі довіреності № ______ від «_____» ___________ 20 __ ...

Продовжити читання

Типовий договір затверджений наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 р. N 1774, Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Фонду державного майна України  від 9 серпня 2007 року N 1329     ДОГОВІР ОРЕНДИ цілісного майнового комплексу державного підприємства  ...

Продовжити читання