Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

договір довічного утримання зразок м. _____________ "___" ______________ 201_ р.   ДОГОВІР довічного утримання   Громадянин України ________________________(вказати прізвище, ім'я та по батькові)___________________, що проживає за адресою: ________________________(вказати місце проживання)______________________, (надалі іменується "Відчужувач"), з однієї сторони, та громадянин України _______________________(вказати прізвище, ім'я та по ...

Продовжити читання

договір позики грошей між фізичними особами зразок м. Львів, «12»січня 2015р. Договір позики Гр.______________________, проживаю в м._______________ по вул. ______________________, буд. ________, кв. ______ (надалі - ПОЗИКОДАВЕЦЬ), та гр. ______________________________, проживаю в м. __________________ по вул. _________________, буд. _______, ...

Продовжити читання

Шлюбний договір зразок м. Львів «__»___________20__р. Шлюбний договір Ми, ПІБ________________, паспорт: серія ___№__________, виданий ___________________ "___"_____________р., що проживає за адресою м.___________, вул.____________, та ПІБ__________________, паспорт: серія ___ № _______________, виданий ________________________ "___" ______________р., що проживає за адресою: м. __________, ...

Продовжити читання

договір купівлі-продажу товару з відстрочкою платежу ДОГОВІР №__ купівлі-продажу товарів Місце укладення: _____________. Дата укладення: ______________ Приватне підприємство "Петренко" (в подальшому поіменоване як Продавець) в особі ___________________________________________________, який діє на підставі __________________, з однієї сторони, та ___________________________________________________ (в подальшому поіменоване як Покупець) ...

Продовжити читання

договір підряду на виготовлення поліграфічної продукції Місце укладення: м. Львів Дата укладення: ______________ договір підряду на виготовлення поліграфічної продукції Приватне підприємство "Фортуна" в подальшому поіменоване як "Замовник"), в особі _____________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне підприємство "Виконроб" ...

Продовжити читання