Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Шлюбний договір зразок

Шлюбний договір зразок
м. Львів «__»___________20__р.

Шлюбний договір

Ми, ПІБ________________, паспорт: серія ___№__________, виданий ___________________ “___”_____________р., що проживає за адресою м.___________, вул.____________, та ПІБ__________________, паспорт: серія ___ № _______________, виданий ________________________ “___” ______________р., що проживає за адресою: м. __________, вул.____________, подавши “___” _____________ 20__ р. заяву про реєстрацію шлюбу до ______________________ і маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям, визначити наші майнові права й обов’язки, керуючись ст. ст. 92 – 102 Сімейного кодексу України, уклали цей Шлюбний договір про наступне:
1. Із майна, яке буде належати нам як подружжю на праві власності, 2/3 (дві третини) належатимуть __________________________, а 1/3 (одна третина) належитаме – ______________________________.
1.1. Це право зберігається за нами і у випадку, коли один із членів подружжя буде зайнятий навчанням, веденням домашнього господарства чи доглядом за дітьми.
2. Належний _________________________, на підставі технічного паспорта, виданого __________________, автомобіль ___________, двигун ____________, шасі ___________, кузов N ____________, державний номерний знак ______________, зареєстрований в _______________________, після укладення шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану переходить у нашу з чоловіком, _____________________________, спільну сумісну власність і підлягає перереєстрації на його (чоловіка) ім’я.
3. На праві спільної сумісної власності нам буде належати також майно, набуте кожним із нас за договорами дарування в період перебування в зареєстрованому шлюбі, а також коштовні (вартістю понад ________________) речі індивідуального користування.
4. Інше майно, набуте кожним із нас до шлюбу, або набуте кожним із нас за час шлюбу, але за кошти, що належали кожному з нас особисто, а також набуте кожним із нас за час шлюбу в порядку спадкування, є особистою приватною власністю кожного з нас.
5. Я, ____________________________, зобов’язуюсь ощадливо ставитись до сімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупки на суму більше _________, про що ставити до відома чоловіка.
6. Я, ____________________________, зобов’язуюсь ощадливо ставитись до сімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупки на суму більше _________, про що ставити до відома дружину
6.1 Придбання речей на суму більше ___________ здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.
7. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов’язується надавати йому матеріальну допомогу у розмірі не менше ___ мінімальних заробітних плат щомісячно.
8. Витрати по укладенню цього Шлюбного договору ми несемо порівну.
9. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу.
10. Цей Шлюбний договір набирає чинності у день реєстрації шлюбу між __________________________ та _____________________________.
11. Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку.
12. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
13. Цей Шлюбний договір також може бути змінений у випадку та у порядку, визначеному чинним сімейним законодавством України.
14. Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбного договору.
14.1. Наші права та обов’язки, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору.
16. На вимогу одного із нас цей Шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання.
17. Цей Шлюбний договір складено українською мовою, на ____ аркушах, в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах _________ нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з подружжя.

Підписи:

Чоловік ___________
Дружина __________

 шлюбний договір зразок

Залишити коментар