Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Заява на відпустку без збереження заробітної плати

Зразок заяви на відпустку без збереження заробітної плати
(заява пишеться власноруч)

Голові правління
ПрАТ «Соняшник»
__________________________________________
(назва посади із зазначенням повної назви структурного підрозділу)
__________________________________________
__________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові працівника повністю)

Заява

Прошу надати відпустку без збереження заробітної плати строком на ___ календарних днів з «___» _______________ по «__» _______________ 200 _ року у зв’язку з ____________________________________________________.
(підстава для відпустки)
_________________                                                                 ____________________
(Дата написання заяви)                                                                       (Підпис)

Погоджено:
Начальник відділу                          

Начальник управління               

Голова правління                         

Залишити коментар