Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Заява на відпустку без збереження заробітної плати

Зразок заяви на відпустку без збереження заробітної плати
(заява пишеться власноруч)

Голові правління
ПрАТ «Соняшник»
__________________________________________
(назва посади із зазначенням повної назви структурного підрозділу)
__________________________________________
__________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові працівника повністю)

Заява

Прошу надати відпустку без збереження заробітної плати строком на ___ календарних днів з «___» _______________ по «__» _______________ 200 _ року у зв’язку з ____________________________________________________.
(підстава для відпустки)
_________________                                                                 ____________________
(Дата написання заяви)                                                                       (Підпис)

Погоджено:
Начальник відділу                          

Начальник управління               

Голова правління                         

Leave a reply