Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Доп. угода – зміна назви сторони у договорі

ДОДАТКОВА  УГОДА

до Договору №ХХХХХХ

 від “19”жовтня 2010 р. 

м. Київ                                                                                                       « ___» ________ 2010 р. 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ХХХХХХ далі іменоване  «Продавець», в особі Голови правління ХХХХХХ, що  діє на підставі Статуту, з одного боку та  Закрите  акціонерне  товариство «ХХХХХХ»  далі іменоване «Покупець», в особі  генерального директора  ХХХХХХ, що діє на підставі Статуту, з другого боку,  які разом іменуються «Сторони»,

 

враховуючи, що  у відповідності  новій редакції Статуту (р.1 Загальні положення п 1.1), АТ ЗТ «ХХХХХХ»   перейменоване у ПрАТ «ХХХХХХ» (що здійснене для приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»), який є правонаступником у повному обсязі всіх прав та обов’язків,  

 

уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1.      В преамбулі та в тексті укладеного Договору  АТЗТ «ХХХХХХ» в усіх відмінках замінити  на  ПрАТ «ХХХХХХ».

2.       У розділі  Договору «Адреси  та платіжні  реквізити  сторін» реквізити  «Продавця» викласти в новій редакції:

ПрАТ «ХХХХХХ»

ХХХХХХ м Київ, ХХХХХХ

р/р ХХХХХХ в  Київське міське ХХХХХХ

МФО ХХХХХХ

Код ЄДРПОУ ХХХХХХ

ІПН ХХХХХХ

     свідоцтво платника ПДВ № ХХХХХХ

 

3.      Всі  інші  умови  укладеного Договору  залишаються  без змін, сторони підтверджують по них свої зобов’язання.

           

4.      Ця Додаткова  угода є невід”ємною складовою частиною Договору ХХХХХХ  від 19.10.2009 р., набуває  чинності з дати  її підписання та діє до закінчення терміну дії даного Договору.

 

Реквізити сторін

 

           

Залишити коментар