Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Інструкція з охорони праці № 03 (про заходи пожежної безпеки)

Приватне підприємство
“Інтертранс”

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
№ 3
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

м._______


Приватне підприємство “Інтертранс”

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора ПП “Інтертранс”
№ 8/1від “05” січня 2010р.

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 3
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.
2. На кожному підприємстві повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, у т.ч. визначені:
– можливість (місце) паління, застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;
– порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);
– правила стоянки та проїзду транспортних засобів;
– порядок прибирання горючого пилу та відходів, зберігання промасленого спецодягу, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;
– порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;
– порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів;
– порядок організації, експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (вогнегасників, протипожежного водопроводу, установок протипожежної сигналізації тощо);
– порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого обладнання;
– дії працівників у разі виявлення пожежі;
– порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні і св”яткові дні.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
1. Території підприємств повинні постійно утримуватися в чистоті та систематично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі необхідно регулярно вивозити у спеціально відведені місця.
2. Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищеними від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів.
3. До всіх будівель і споруд підприємства має бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. їх не дозволяється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянок автотранспорту.
4. Забороняється паління на території та в приміщеннях об’єктів по зберіганню ЛЗР, ГР і горючих газів. На території об”єктів, де паління дозволяється, адміністрація зобов”язана визначити і обладнати спеціальні місця для цього, позначити їх знаком або написом, встановити урну або попільницю з негорючих матеріалів.
5. Спецодяг,працюючих з лаками, фарба фа та іншими ЛЗР та ГР повинен своєчасно підлягати пранню та ремонту, зберігатися в розвішаному вигляді в металевих шафах, встановлених в спеціально відведених для цієї мети приміщеннях.
6. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) повинні відповідати вимогам чинних Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ), Правил техніки безпеки при експлуатації споживачів (ПТБ) та інших нормативних документів.
7. НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:
– проходження повітряних ліній електропередач та зовнішніх електропроводок над горючими покрівлями, навісами, складами паливно-мастильних матеріалів;
– прокладка електричних проводів і кабелів транзитом через складські приміщення, пожежонебезпечні та вибухові зони;
– експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості ізоляцією;
– залишення під напругою кабелів та проводів з неізольованими струмопровідними жилами;
– застосування саморобних подовжувачів;
– користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з”єднувальними коробками;
– застосування в пожежонебезпечних зонах складських приміщень люмінесцентних світильників з відбивачами і розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів;
– складування горючих матеріалів на відстані 1 м від електроустаткування та під електрощитами.
8. Все електрообладнання (корпуси ел. машин, трансформаторів,апаратів, світильників, розподільчих щитів, щитів управління, металеві корпуси пересувних та переносних електроприймачів тощо) підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог розділів ПУЕ.

3. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТЕХНІКИ. ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ.
1. Пожежні автомобілі, мотопомпи та причіпи, введені в експлуатацію, повинні бути у повній готовності до виїзду (застосування) по тривозі: бути справним, мати повний комплект придатного до застосування пожежно-технічного озброєння, заправлені пальним, мастильними матеріалами, забезпечені запасом вогнегасних речовин.
2. Будівлі, споруди, приміщена, технологічні установки повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння, вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з теплоізоляційного негорючого полотна, грубововняної тканини повсті, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.
3. Норми належності первинних засобів пожежогасіння повинні встановлюватись нормами технологічного проектування, галузевими правилами пожежної безпеки з урахуванням рекомендацій Правил пожежної безпеки України.
4. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння повинні встановлюватись спеціальні пожежні щити (стенди). На пожежних щитах необхідно вказувати їх порядкові номери та номер телефону для виклику пожежної охорони.
5. Пожежні щити повинні забезпечувати:
– захист вогнегасників від попадання прямих сонячних променів;
– зручність та оперативність зняття закріплених на щиті комплектуючих виробів.
6. Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява пожежі.
7. Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом:
– навішування на вертикальні конструкції на висоті не менше 1.5 м. від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей достатній для їх повного відчинення.
– встановлення з пожежні шафи поруч з пожежними кранами, у спеціальні тумби або на пожежні щити;
8. Вогнегасники допущені до зведення з експлуатацію повинні мати:
– облікові номери за прийнятою на підприємстві системою нумерації;
– пломби на пристроях ручного пуску;
– бірки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.
9. Використані вогнегасники, а також з зірваними пломбами необхідно
негайно направляти на перезарядження або перевірку. Вогнегасники відправлені з об”єкта на перезарядження, повинні бути замінені зарядженими.

Розробив:
Начальник технічного відділу _________________ /______/

Узгоджено:
Старший інженер з ОП та БР __________________ /__________/
Юрисконсульт __________________ /____________/

Залишити коментар