Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Інструкція з охорони праці № 02 (при робіті з ПК)

Приватне підприємство “Інтертранс”

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 2 ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ,

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРИ

м._______


Приватне підприємство “Інтертранс”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора ПП “Інтертранс”

№ 8/1від “05” січня 2010р.

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 2 ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ,

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРИ

I.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 1 .До самостійної роботи на персональних комп’ютерах (прийом та введення інформації коректування,читання з екрану) допускаються особи віком більше 18 років, які пройшли навчання з безпечних методів виконання робіт та інструктаж на робочому місці. 2. Працюючий на комп’ютері повинен мати не нижче І-ІІ кваліфікаційної групи з електробезпеки. 3. Комп’ютери повинні мати передбачений заводом – виготовлювачем захист від ураження електрострумом. 4. Розташування комп”ютера: а) комп’ютер встановлюють на відстані не менше 1м від стін, між собою на відстані не менше як 1,5м; б)виключають можливість прямого засвічування екрану джерелом природного освітлення; в)поверхня екрану повинна знаходитись на відстані 400-700мм,від очей користувача; г)висота робочої поверхні столу повинна становити 680-800мм,ширина-не менше 500мм; д)стілець повинен мати висоту 280-320мм,ширину-не менше як 380мм; є)повинна бути стійка підставка для ніг шириною не менше 300мм. 5. Особам, які працюють на комп’ютерах забороняється: -торкатися обірваних та оголених електричних проводів; -користуватися пошкодженими розетками та вилками; -працювати при знятому кожусі на моніторі чи системному блоці; -працювати на комп’ютерах,монітори яких розташовані один проти другого в межах кімнати(приміщення). 6. При роботі з текстом,інформацією рекомендується працювати на світлому (білому) фоні з чорними знаками. 7. При роботі комп’ютером можуть виникнути небезпечні та шкідливі виробничі фактори: -електромагнітні поля (радіочастоти); -електростатичне поле; -недостатнє освітлення; -психоемоційна напруга при тривалій роботі з екраном відеомонітору. 8. Особи, які працюють на комп’ютері повинні дотримуватися наступного режиму праці: -при введенні даних, читанні інформації з екрану безперервна тривалість роботи не повинна перевищувати 4-х годин при 8-годинному робочому дні; -через кожну годину роботи необхідно робити перерву на 5-10 хвилин, а через 2 години -15 хвилин; -перерви використовувати для зорового та фізичного розвантажування: а)стоячи або сидячи робити похитування головою ліворуч-праворуч (темп швидкий); б)стоячи або сидячи робити нахили голови уперед-назад (темп помірний); в)масаж лоба, злегка його погладжуючи, а також погладжуючи ділянки над бровами у напрямку до скронь; г)стоячи або сидячи здійснюємо самомасаж шиї та потилиці,погладжуючи потилицю та шию у напрямку до торса; -невиконання вимог діючої інструкції є порушенням трудової дисципліни, що може тягнути за собою відповідальність згідно діючих правил та положень.

ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 1 .Перед початком роботи перевірити: – розміщення складових частин комп”ютера (монітор, принтер, та інших блоків ); – монітор слід розташовувати таким чином, щоб кут зору на екран монітора становив 10-15 градусів, а відстань до екрана 400-800 мм. – цілісність, з’єднувальних кабелів. – підключення складових частин комп”ютера згідно схеми з”єднання. – наявність передбачених захисних екранів. – наявність і стан захисних кожухів. Підготовку комп”ютера до роботи провадити у відключеному стані. – забезпечити освітлення робочого місця таким чином, щоб не утворювались відблиски від клавіатури та екрану відеомонітора в напрямку очей працюючого; – при неможливості забезпечення – застосовувати спеціальні захисні сітки, фільтри.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 1. Підключення комп”ютера проводити послідовно, згідно з інструкцією по експлуатації. 2. Не підключати та не відключати з’єднувачі електроживлення при включеному комп”ютері. 3. Під час перерв у роботі виключити монітор комп’ютера. 4. Не залишати працюючий комп’ютер без нагляду. 5. Працювати з екранними захисними сітками та захисними екранами, які встановлюються на моніторах(якщо такі передбачені).

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ 1. Виключити комп’ютер в послідовності згідно з інструкцією по експлуатації. 2. Доповідати особі,яка відповідає за технічний стан комп’ютера, про всі зауваження і несправності в роботі комп’ютера, якщо вони мали місце. 3. Привести в порядок робоче місце, прибрати зайві предмети та сміття. 4. Покласти носії інформації до місць збереження.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 1. При виникненні ситуації (поява шумів,скрипів при роботі, запаху гару та диму), яка може привести до аварії, необхідно терміново відключити комп’ютер від електромережі і повідомити про це особу, яка відповідає за технічний стан комп’ютера. Самостійна ліквідація несправності забороняється. 2. При необхідності надати першу медичну допомогу потерпілим.

Розробив: Начальник відділу експлуатації _________________/______________/ Узгоджено: Старший інженер з ОП та БР __________________ /_____________/ Юрисконсульт __________________ /______________/

Залишити коментар