Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Загальні положення та нормативно-правові акти, що регулюють санітарно-гігієнічні норми робочого місця в офісі

Загальні положення та нормативно-правові акти, що регулюють санітарно-гігієнічні норми робочого місця в офісі

Санітарно-гігієнічні вимоги до робочих місць в офісах регулюються:

Законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року;
Правилами охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року N 65 (далі- Правила) та іншими нормативно-правовими актами.;
Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу N 4137-86, затвердженою МОЗ СРСР 12.08.86р. та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Відповідно до ч.1 ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів.

1 коментар ( 1 коментар )

  1. vovchukiv

    У даній статті названо не всі нормативно-правові акти, які регулюють санітарно-гігієнічні норми праці робочого місця. Чомусь не проаналізовано положень ст. 7 ЗУ “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. Доцільно було б зазначити, що до окремих видів робіт, в т.ч. й офісних, застосовуються Державні санітарні правила і норми.

Залишити коментар