Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Бібліотека юриста

Книги, реферати, курсові, дипломні

канд. юрид. наук, Чернівці ПРАВІЖНИЙ СКЛАД ТА ПРИНЦИП МАТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З другої половини минулого століття до наших днів правіж (Anspruch) [1], – ідея якого була запропонована Бернхардом Віндшайдом в монографії “Акціо римського цивільного права з ...

Читати далі
Магістерська робота. Свобода як категорія права

Свобода як категорія права. Магістерська робота. З М І С Т Вступ ………………………………………………………………………………………………………. Розділ І. Поняття свободи в філософії та праві ……………………………………… Розділ ІІ. Основні функції юридичної свободи ………………………………………. 2.1. Загальнотеоретична характеристика функцій ...

Читати далі
Магістерська робота. Влада як категорія права

Влада як категорія права. Магістерська робота. З М І С Т ВСТУП ………………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ І. Інтерпретація влади у докласичній і класичній філософсько-правовій думці …..……………………………………………………….7 1. Античне юридичне мислення ……………………………..……..7 2. Середньовічна світоглядна парадигма: ...

Читати далі
Магістерська робота. Правові доктрини англо-саксонської правової системи 20 століття

Правові доктрини англо-саксонської правової системи 20 століття. Магістерська робота. Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Передумови формування і розвитку правових доктрин англо-саксонської правової системи ХХ століття Розділ 2. Основні напрями розвитку англо-саксонської філософсько-правової думки ХХ століття ...

Читати далі
Онтологічні засади психологізації права. Магістерська робота.

Онтологічні засади психологізації права. Магістерська робота. Механізм правового регулювання суспільних відносин: онтологічні засади психологізації права Магістерська робота ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади вивчення механізму правового регулювання суспільних відносин РОЗДІЛ ІІ. Структурно-функціональний аналіз правосвідомості сучасного українського суспільства РОЗДІЛ ІІІ. Соціально-психологічна складова механізму правового регулювання суспільних відносин РОЗДІЛ IV. ...

Читати далі

Цінності права і право як цінність. Магістерська робота. Цінності права і право як цінність: аксіологічно-правовий аналіз ЗМІСТ ВСТУП ………………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади дослідження цінностей права і права як цінності …………………………………………………..……7 1.1. Основні поняття і принципи аксіології права ………………….7 1.2. Концептуальна зумовленість цінності ...

Читати далі
Презумпції в праві: філософсько-правовий аналіз

Презумпції в праві: філософсько-правовий аналіз МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА Презумпції в праві: філософсько-правовий аналіз   З М І С Т Вступ ………………………………………………………………………………………….3 Розділ І. Онтологічна сутність презумпцій в праві …………………..9 1.1. Поняття презумпції в праві……………………………………..9 1.2. Нормативний аспект правової презумпції…………….19 1.3. Логічний аспект правової презумпції…………………….30 Розділ ІІ.Аксіологічний ...

Читати далі

Інтереси і право: філософсько-правовий аналіз. Магістерська робота З М І С Т ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади інституалізації соціальних інтересів у праві 1.1.Інтерес в системі соціального регулювання 1.2.Інтерес як теоретико-правова категорія 1.3.Інтерес як основа інтеграції індивідів у громадянському суспільстві РОЗДІЛ ІІ. Співвідношення юридично ...

Читати далі
Як оформити і оплатити працю практиканта на підприємстві?

Як оформити і оплатити працю практиканта на підприємстві? Перш за все, необхідно сказати, що порядок оформлення практикантів на проходження практики, а також порядок оплати їх праці та ...

Читати далі

РЕКОМЕНДАЦІЇ МТСБУ. Водії скористалися правом «спрощеного оформлення ДТП» та не викликали ДАІ. Однак, розмір шкоди перевищує затверджений Держфінпослуг максимальний розміру відшкодування. Страховик має здійснити виплату у встановленому Держфінпослуг максимальному розмірі чи відмовити у виплаті страхового відшкодування? ...

Читати далі