Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

РЕКОМЕНДАЦІЇ МТСБУ. Виплата відшкодування у разі передачі права керування без документального оформлення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ МТСБУ.  Чи повинен страховик здійснити виплату страхового відшкодування за шкоду, заподіяну у зв’язку із пошкодженням транспортного засобу, особі, яка керувала таким транспортним засобом, що був переданий їй його власником без документального оформлення?

«Цей Закон регулює відносини у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності) і спрямований на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України»

«1.3. потерпілі – юридичні та фізичні особи, життю, здоров’ю та/або майну яких заподіяна шкода внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з використанням транспортного засобу»
(п. 1.3 ст. 1 Закону у редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування»).

Згідно з преамбулою Закону він спрямований на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України.
Керуючись пунктом 1.3 статті 1 Закону, у разі пошкодження майна (у т.ч. транспортного засобу) обов’язковою ознакою потерпілого є належність йому цього майна. Закон не визнає потерпілим особу, яка користуються чужим майном або має речове право на таке майно.

Крім цього, слід звернути увагу на вимоги Закону щодо подання заяви про страхове відшкодування у зв’язку із пошкодженням майна.
Статтею 35 Закону (у редакції, що діяла до набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування») було встановлено, що заяву про страхове відшкодування подає особа, яка має право на відшкодування, при цьому ця заява мала містити обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що підтверджують її відповідно до законодавства. Чинна редакція підпункту «б» підпункту 35.2 статті 35 Закону передбачає, що заявник, який не є потерпілим або його законним представником, до заяви про страхове відшкодування додає «документ, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину)».

На підставі зазначеного, Дирекція МТСБУ вважає, що право на отримання страхового відшкодування за шкоду, пов’язану із пошкодженням чи фізичним знищенням пошкодження транспортного засобу, має власник такого майна або інша особа, яка документально підтвердила таке право.


Залишити коментар