Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Повідомлення акціонера про загальні Збори (усі акціонерні товариства мають проводити збори мінімум із зазначеним переліком питань до 30.04. щорічно)

Бланк підприємства

 

«01» березня  2012  р.                                                                                                                                   м. Київ

Вих. № _12/21

Вх. № ________

                                 ХХХХХХХХХХХХХ 

               вул. ХХХХХХХХХХХХХ

                    м. Черкаси, ХХХХХХХХХХХХХ

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  ХХХХХХХХХХХХХ

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства

(адреса місцезнаходження: ХХХХХХХХХХХХХ м. Київ, вул. ХХХХХХХХХХХХХ),

які відбудуться  «10» квітня  2012 року за адресою :

ХХХХХХХХХХХХХ м. Київ, вул. ХХХХХХХХХХХХХ, ІІ поверх адміністративного корпусу, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 15.00 за місцем проведення Зборів у день проведення Зборів. Початок Зборів о 16.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право

на участь у Зборах на 24 год. «04» квітня 2012 р..

 

Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):

1.      Обрання голови та секретаря зборів.

2.      Затвердження лічильної комісії.

3.  Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.              Затвердження річного фінансового звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2011 рік.

5.  Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

 

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Зборів звертатись за місцезнаходженням Товариства: ХХХХХХХХХХХХХ м. Київ, вул. ХХХХХХХХХХХХХ, тел. /044/ ХХХХХХХХХХХХХ.

Ознайомлення з проектами документів, пов’язаних з порядком денним зборів, відбувається за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 1000 до 1200 у відповідальної особи – головного бухгалтера ХХХХХХХХХХХХХ в кімнаті переговорів (ІІ поверх адміністративного корпусу), та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів).

Для ознайомлення з проектами документів, пов’язаними з порядком денним Зборів та для участі у Зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також доручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження на право представляти інтереси акціонера, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

З повагою,

   Голова правління 

   ПрАТ  ХХХХХХХХХХХХХ

 

 

 

                

                     ХХХХХХХХХХХХХ

 

 

 


Залишити коментар