Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Порядок подання заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
08.07.2011 № 1824/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 липня 2011 р. за № 890/19628

Порядок
подання заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних

1. Цей Порядок встановлює механізм подання заяв про реєстрацію бази персональних даних та про внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних (далі — заяви).
2. Володілець бази персональних даних або уповноважена ним особа (далі — заявник) подає заяви за встановленими формами.
3. Заяви заповнюються та подаються в паперовій або електронній формі. У разі подання заяв у паперовій формі заявник підписує кожну сторінку заяви та скріплює її печаткою (за наявності). В електронній формі заяви подаються відповідно до вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг».
4. Заяви заповнюються державною мовою.
5. Заяви заповнюються розбірливими, друкованими літерами. Заяви не повинні містити помарок, закреслень і виправлень.
6. При заповненні заяв вибрана заявником ознака зазначається символом Х.
7. Дати в заявах заповнюються арабськими цифрами у форматі — день, місяць, рік.
8. Сторінки заяв нумеруються, на кожній сторінці заяви зазначаються номер сторінки та загальна кількість сторінок.
9. У разі якщо заявнику необхідно заповнити більше ніж один раз розділи, які містять інформацію про володільця, розпорядників, найменування, місцезнаходження бази персональних даних та мету обробки персональних даних, заявник заповнює у заяві відповідні розділи необхідну кількість разів.
10. У разі якщо ДСЗПД прийняте рішення про реєстрацію бази персональних даних, ДСЗПД видає свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних заявнику або уповноваженому ним представнику за довіреністю та пред’явленим документом, що посвідчує особу, або надсилає поштою рекомендованим листом з описом вкладення.
11. Заявник повідомляє ДСЗПД про кожну зміну відомостей, необхідних для реєстрації бази персональних даних, не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня настання такої зміни, шляхом подання відповідної заяви.
12. ДСЗПД повідомляє заявника про прийняте рішення щодо внесення змін до відомостей Державного реєстру баз персональних даних у тій самій формі, в якій було отримано таку заяву.

2 коментарі ( 2 коментарі )

  1. IGOZA

    Шкода що немає зразка заяви про реєстрацію.

Залишити коментар