Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Інструкція з охорони праці № 07 (токар)

Приватне підприємство
“Інтертранс”

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 7
ДЛЯ ТОКАРЯ

м._______


Приватне підприємство “Інтертранс”

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора ПП “Інтертранс”
№ 8/1від “05” січня 2010р.

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 7
ДЛЯ ТОКАРЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.
1.1. До роботи токарем допускаються особи, що досягли 18 років,які пройшли відповідне навчання і медичний огляд.
1.2. Токар, якого приймають на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки,прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правилами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.
До початку роботи безпосередньо на робочому місці токар повинен пройти “первинний інструктаж” з безпечних прийомів виконання робіт. Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
При цьому необхідний підпис як того, кого інструктованій, так і того, хто інструктував.
1.3. Токар, що приймається на роботу, після первинного інструктажу повинен протягом 2 -15 змін ( залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого, кваліфікованого токаря, який призначається наказом (розпорядженням)по підприємству.
1.4.Позаплановий інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення робіт токар повинен проходити:
а) періодично, не рідше одного разу у квартал;
б) при незадовільних знаннях з охорони праці, не пізніше місячного строку;
в) у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушення вимог охорони праці, що не призвело до травми;
1.5.Для токаря, передбачений такий спецодяг і засоби індивідуального захисту: комбінезон віскозно-лавсановий, черевики шкіряні, окуляри захисні.
1.6.Спецодяг повинен бути відповідного розміру і зросту,не утруднювати рухи,бути правильно і акуратно заправленим і не мати вільних кінців і зав’язок.
1.7.Токар зобов’язаний:
– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці; дотримуватися заходів з охорони праці, передбачених колективним договором(угодою, трудовим договором);
– проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
– співпрацювати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці;
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, або для життя людей, які його оточують і навколишнього природного середовища.
1.8.У робочій зоні можливий вплив таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
– рухомих і обертових частин устаткування;
– електричного струму(при відсутності або несправності захисного заземлення чи занулення, пошкодженні ізоляції струмоприймачів);
– підвищеного рівня шуму на робочому місці;
– підвищеної запиленості повітря робочої зони.
1.9.Токар повинен додержуватись вимог правил внутрішнього трудового розпорядку:
– дотримуватись технологічної дисципліни;
– дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, зберігати їх у спеціально відведених місцях;
– підтримувати чистоту на своєму робочому місці на території підприємства.
1.10.На робочому місці забороняється палити, вживати спиртні напої та інші речовини, що справляють наркотичну дію на організм людини. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених та обладнаних місцях;
1.11.Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, додержуватись таких вимог:
– не залишати працююче устаткування без догляду і не допускати до роботи .на ньому осіб, які не пройшли навчання і не закріплені за цим устаткуванням;
– працювати на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомити безпосереднього керівника робіт або ліквідувати їх самому, якщо це входить у обов’язки. Забороняється працювати на устаткуванні зі знятими захисними засобами травмонебезпечних зон;
– не відчиняти дверці електрошаф і не ремонтувати електроустаткування, не наступати на електропровода;
– не виконувати роботи, які не входять у ваші обов’язки.
1.12.На території підприємства пересуватись по пішохідних доріжках, проїзну частину дороги переходити в установлених місцях, дотримуватись вимог знаків безпеки праці.
1.13.Токар повинен вміти надати першу (долікарську) допомогу при кровотечах, переломах, опіках, ураженні електричним струмом, раптовому захворюванні або отруєнні.
Діставши травму,повідомити про це безпосереднього керівника робіт самому або через товариша.
1.14.Додержуватись вимог особистої гігієни:
– верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишати в гардеробній;
– роботу виконувати в чистому спецодязі;
– приймати їжу в спеціально обладнаному місці.
1.15.3а порушення вимог інструкції підприємства, працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.
2.1.Надягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.
2.2.Перед включенням верстата слід переконатися,що пуск його нікому не загрожує небезпекою. Оглянути і перевірити:
– огорожу зубчастих коліс, приводних пасів, валиків-приводів а також струмоведучих частин,електричної апаратури (пускачів, рубильників, трансформаторів, кнопок);
– заземлюючих пристроїв;
– запобіжних пристроїв для захисту від стружки, охолоджувальних рідин;
– пристроїв для кріплення інструменту (відсутність тріщин, надломів, міцність кріплення пластинок твердого сплаву або керамічних пластинок стружколамальних порогів тощо);
– різального, вимірювального, кріпильного інструменту і пристосувань і розкласти їх в зручному для користування порядку.
2.3.Перевірити міцність і надійність оброблюваної деталі та інструмента. .
2.4.Перевір йти на холостому ходу верстата:
– справність органів управління (механізмів головного руху, подачі, пуску, зупинки руху та ін.);
– справність системи змащення і охолодження (впевніться в тому, що мастило і охолоджувальна рідина подаються нормально і безперебійно);
– справність фіксації важелів вмикання і перемикання (впевнитись в тому, що можливість мимовільного перемикання з холостого ходу на робочий виключене);
– чи немає заїдань або слабини в рухомих частинах верстата,особливо в шпінделі, у повздовжніх і поперечних полозках супорта.
2.5. Перевір йти і забезпечити достатнє змащення верстата; при змащенні користуватись тільки відповідними пристосуваннями.
2.6.Впевнитись, що шланги, які підводять охолоджувальну рідину, розміщені так, що виключена можливість зіткнення їх з різальним інструментом і рухомими частинами верстата. Охолоджувальну рідину подавати тільки насосом.
2.7.Підготувати гачок для видалення стружки,ключі,інші інструменти, не застосовувати гачків з ручкою у вигляді петлі.
2.8.Не допускати розбризкування рідини і мастил на підлогу.
2.9.При виявленні несправностей або небезпеки негайно повідомити керівника робіт і без його дозволу до роботи не приступати.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.
3.1.Виконувати вказівки по обслуговуванню й догляду за верстатом, а також вимоги попереджувальних таблиць, що є на верстаті.
3.2.Виконувати тільки доручену роботу; під час роботи бути уважним, не відволікатися самому і не відволікати інших від роботи.
3.3.Під час роботи верстата не приймати і не подавати через працюючий верстат будь-які предмети, не підтягувати болти,гайки та інші з’єднувальні деталі верстата.
3.4.Перед установленням на верстат очистити від стружки і масла оброблювані деталі і пристосування, особливо стичні базові і кріпильні поверхні для забезпечення правильної установки і міцності кріплення.
3.5.Оброблювану деталь установлювати на верстаті правильно і надійно, щоб під час ходу верстата були виключені можливості вилітання або будь-які інші порушення технологічного процесу.
3.б.Вимірювати оброблювану деталь тільки після повної зупинки верстата.
3.7.Якщо при обробці металу утворюється стружка, що відлітає, то при відсутності спеціальних захисних пристроїв на верстаті надіньте захисні окуляри або запобіжний щиток з прозорого матеріалу.
3.8.Не охолоджувати різальний інструмент мокрими ганчірками або щітками.
3.9.Не здувати стружку з верстата, прибирати її за допомогою спеціальної щітки після його зупинки.
3.10.Не мити руки в бензині, гасі тощо. Для обтирання рук використовувати ганчір’я.
3.12.При закріпленні деталі в кулачковому патроні або використанні план-шайб захоплювати деталь кулачками на можливо більшу величину. Не допускати, щоб після, закріплення деталі кулачки виступали з патрона або план-шайби за межі їх зовнішнього діаметра. Якщо кулачки виступають, замінити патрон або встановити спеціальне огородження.
3.13.При установленні (нагвинчуванні) патрона або план-шайб на шпіндель, підкласти під них на верстат дерев’яні прокладки з виїмкою по формі патрона (план-шайби).
3.14.Установлювати важкі патрони і план-шайби на верстат і знімати їх з верстата за допомогою підйомного пристрою і спеціального захватного пристосування.
3.15.У кулачковому патроні без підпору центром задньої бабки, закріплювати тільки короткі,завдовжки не більше двох діаметрів,зрівноважені деталі, в інших випадках для підпору користуйтесь задньою бабкою.
3.1б.При обробці в центрах деталей довжиною, що дорівнює восьми діаметрам і більше, застосовувати додаткові опори (люнети).
3.17.При обробці деталей в центрах перевірити, чи закріплена бабка, а після установки виробу, змастити центр. При подальшій роботі періодично змащувати задній центр.
3.18.При роботі з великими швидкостями застосовувати обертовий центр, що прилягає до верстата.
3.19.Не допускати роботу на верстаті із спрацьованими або збитими центрами. .
3.20.Різцеву головку відводити на безпечну відстань при виконанні таких операцій: центруванні деталей на верстаті, зачищенні, шліфуванні деталей наждачним полотном, обпиловці, шабруванні, вимірюванні деталей, а при заміні патрона і деталі відсувати далі також задній центр (задню бабку).
3.21.Стежити за правильним установленням різця і не підкладати під нього різні куски металу, користуватись підкладками, що дорівнюють площадці різця.
3.22.Різець затискати з мінімально можливим вилітанням і не менше ніж трьома болтами. Необхідно мати набір підкладок різної товщини, завдовжки і завширки не менше опорної частини різця. Не дозволяється користуватися випадковими підкладками.
3.23.Не заточувати короткі різці без відповідної оправки.
3.24.При підведенні різця до оправки або план-шайби, дотримуватись обережності і уникати надто глибокої подачі різця.
3.25.При надіванні план-шайби на кінець шпінделя очистити її від стружки і забруднення.
3.26.При обробці в’язких металів,що дають звивну стрічкову стружку, застосовувати різці з накладними стружколомами або стружко-завивниками.
3.27.Не користуватись затискними патронами, якщо спрацьовані робочі площини кулачків.
3.28.Оброблювану поверхню роташовувати якомога ближче до опорного або затискного устаткування.
3.29.Не класти деталі, інструмент та інші предмети на станину верстата або кришку передньої бабки.
3.30.При відрізанні важких частин деталі або заготівок,не піддержувати руками кінець, що відрізається.
3.31.При обпиловці, зачищенні, шліфуванні оброблюваних деталей на верстаті:
– не доторкатись руками або одягом до оброблюваної деталі;
– не проводити вказаних операцій з деталями, які мають, частини, що виступають, пази і виїмки (пази і виїмки попередньо забивайте дерев’яними пробками);
– стояти обличчям до патрона, тримати ручку напилка лівою рукою, не переносячи праву руку на деталь.
3.32.Для обробки деталей, закріплених в центрах,застосовувати безпечні повідкові патрони (наприклад, чашеподібного типу), безпечні хомутики.
3.32.Після закріплення деталі в патроні, вийняти торцевий ключ.
3.33.При закріпленні деталі в центрах:
– протерти і змастити центрові отвори;
– не застосовувати центр із спрацьованими або збитими конусами;
– стежити за тим, щоб розміри центрів відповідали центровим отворам оброблюваної деталі;
– не затягувати туго задній центр, надійно закріплювати задню бабку і піноль;
– стежити за тим,щоб деталь спиралась на центр своєю конусною частиною центрового отвору; не допускати упору центра в дно центрового отвору -деталі.
3.34.Працювати на верстаті без закріплення патрона сухарями, що запобігають самовідгвинчуванню при реверсі, забороняється.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.
4.1.У разі появи під час роботи верстата стороннього нехарактерного шуму і стуку у вузлах, зупинити верстат і повідомити безпосередньо начальника.
4.2.Якщо при зіткненні з металевими частинами пускової апаратури відчувається дія електричного струму, негайно зупинити верстат і повідомити безпосереднього керівника робіт.
4.3.При виникненні аварійної ситуації або нещасного випадку негайно обезструмити верстат шляхом вимкнення рубильника на щиті підключення.
4.4.При потраплянні людини під напругу негайно звільнити потерпілого від дії струму , відтягнути від струмопровідних деталей, діючи при дьому однією правою рукою, ізолоьованою гумовою перчаткою ( сухим одягом, кепкою, шматком матерії).Надаю чи допомогу потерпілому,необхідно братися лише за одяг або взуття потерпілого.
4.3.У разі виникнення загоряння або пожежі, попередити оточуючих про небезпеку, що виникла, повідомити адміністрацію і пожежну частину, обезструмити устаткування в ЗОЕІ пожежі або загоряння,вимкнути вентиляцію.
4.4.В разі потреби надати.першу (долікарську) допомогу потерпілому при аварії, викликати швидку медичну допомогу.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.
5.1. Вимкнути верстат і електродвигун.
5.2.Призести в порядок своє робоче місце.
– прибрати з верстата стружку, інструмент, пристосування, очистити верстат від бруду, витерти і змастити частини верстата, що труться, акуратно поскладати готові деталі і заготовки.
5.3.Прибрати інструмент у відповідне місце. Дотримуватись чистоти і порядку в шафі для інструменту.
5.4.Здати зміну в установленому порядку, повідомити керівника робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.
5.5.Індивідуальні засоби захисту прибрати на місце постійного зберігання.
5.6.Зняти спецодяг, вимити руки і прийняти душ.

Розробив:
Начальник технічного відділу _________________/________/

Узгоджено:
Старший інженер з ОП та БР __________________ /__________/
Юрисконсульт __________________ /________________/

Залишити коментар