Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Інструкція з охорони праці № 06 (слюсар з ремонту автомобілів)

Приватне підприємство
“Інтертранс”

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 6
ДЛЯ СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

м._______


Приватне підприємство “Інтертранс”

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора ПП “Інтертранс”
№ 8/1від “05” січня 2010р.

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 6
ДЛЯ СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.
1.1. До роботи слюсарем з ремонту автомобілів допускаються особи не молодше 18 -років, які пройшли відповідне навчання та визнані придатними для цієї роботи медичною комісією.
1.2. Слюсар, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим,бути ознайомлений під розписку з умовами праці, правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.
Слюсар з ремонту автомобілів повинен пройти до початку роботи первинний інструктаж з безпечних прийомів – виконання робіт безпосередньо на робочому місці. Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.
1.3. Працівник після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого слюсаря з ремонту автомобілів, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.
1.4. Позаплановий інструктаж з правил та прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці працівник повинен проходити:
– періодично, не рідше одного разу у квартал;
– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;
– у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.
1.5. Для слюсаря з ремонту автомобілів передбачений такий спецодяг та засоби індивідуального захисту: костюм віскозно-лавсановий, рукавиці комбіновані; при роботі з етильованим бензином додатково: фартух прогумований, рукавичні гумові; на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка бавовняна на утепленій прокладці, брюки бавовняні на утепленій прокладці.
1.6. При роботі слюсаря з ремонту автомобілів на працюючого можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
– рухомі частини машин і механізмів;
– електричний струм при замиканні його на корпус устаткування;
– підвищена загазованість повітря;
– фактори мікроклімату, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.
1.7. Не сушіть спецодяг, спецвзуття та інші горючі предмети на паропроводах або в інших місцях, де можливе займання.
1.8. При необхідності користуйтеся справною переносною електролампою напругою 12 В із захисною сіткою у вибухозахищеному виконанні.
1.9.Умійте правильно користуватись первинними засобами пожежогасіння.
1.10. Для запобігання пожежі і можливості вибуху виконуйте такі правила:
– забороняється курити і користуватися відкритим вогнем поблизу місць стоянки автомобілів і збереження горючих речовин.
– курити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, недопалки слід викидати в металеві ящики для недопалків;
– у виробничих приміщеннях заборонено зберігання легкозаймистих (бензин, дизельне паливо) і вибухових речовин, балонів з газом.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– прибирання приміщення з застосуванням легкозаймистих і горючих рідин (бензину, дизпалива);
– залишати в приміщеннях після закінчення роботи електроприлади і технічне обладнання, підключене до електромережі;
– користуватися електронагрівальними приладами в місцях, необладнаних спеціально для цієї мети;
– користуватися опалювальними приладами саморобного виробництва;
– виконувати роботи із застосуванням відкритого вогню в непередбачених для цього місцях, а також користуватися відкритим вогнем для освітлення.
1.11. У разі травмування на виробництві звертайтесь за допомогою в медпункт і повідомте про це адміністрацію.
1.12. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу при:
– кровотечах, переломах;
– опіках;
– ураженні електричним струмом;
– отруєннях;
1.13.Виконуйте такі правила особистої Гігієни:
– залишайте всі особисті речі і верхній одяг у гардеробі;
– приймайте їжу і паліть тільки у спеціально влаштованих для цього місцях;
1.14. Не захаращуйте евакуаційні проходи і не використовуйте за¬пасні евакуаційні виходи для складування в них матеріалів та інших предметів
1.15. Робочий одяг забороняється прати в легкозаймистих речовинах (бензин, дизпаливо). Забруднений спецодяг необхідно періодично пра¬ти в спеціально призначеному приміщенні (пральні).
1.16. Виконувати дозволяється тільки ту роботу, яка доручена майст¬ром. Забороняється впускати автомобіль на ремонт, на підйомники, вантажопідйомні механізми без дозволу. При виявленні несправності обладнання, пристосувань та інструментів, необхідно повідомити майстра.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.
2.1. Переконайтесь у тому, що робоче місце не захаращене сторонні¬ми предметами, прибране і добре освітлене, на підлозі і на робочих майданчиках немає слизьких ділянок.
2.2. Одягніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, волосся приберіть під головний убір. Працювати в легкому взутті (сандалях, кедах та ін.) заборонено.
2.3.Підготуйте до роботи інструмент, пристосування.
Переконайтесь в тому, що інструмент відповідає наступним вимогам:
– молотки повинні бути насаджені на рукоятки овального перетину, які виготовлені з деревини твердої породи і закріплені металевими клинками;
– гайкові ключі повинні бути справними і відповідати розмірам болтів і гайок. Нарощувати ручку ключа (збільшувати) сторонніми предметами забороняється;
– ізоляція провода електроінструмента не повинна мати пошкоджень.
2.4. Виконуйте такі вимоги виробничої санітарії:
– при захворюванні необхідно звернутися в медпункт за допомогою;
– у приміщенні має бути аптечка з необхідним набором медикаментів для надання першої (долікарської) допомоги потерпілому;
– робоче місце та проходи до нього повинні бути добре освітлені (згідно з санітарними нормами і правилами).
2.5. Приймайте зміну у встановленому порядку.
2.6. Перевіряти наявність і справність освітлення і заземлення електрообладнання

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.
3.1. Ремонт або обслуговування автомобіля дозволяється виконувати якщо автомобіль загальмований ручним гальмом, ввімкнена нижча передача, вимкнене запалювання, а на автомобілі з дизельним двигуном перекрита подача палива, на рульове колесо вивішена табличка з написом «Двигун не запускати – працюють люди»,а під колеса встановлено не менше двох противідкатних клинів.
3.2. При підніманні автомобіля домкратом, останній необхідно встановлювати на рівну тверду поверхню без перекосів, попередньо підклавши під не зняті колеса противідкатні клини. Якщо не вистачає висоти підйому домкрата, під домкрат дозволяється підкласти дошку; забороняється підкладати під домкрат випадкові предмети – цеглу, каміння, колесні диски та інше.
3.2.Під час піднімання автомобіля домкратом необхідно слідкувати за тим, щоб не допустити перекосу (нахилу) домкрата, що може приз¬вести до падіння автомобіля.
3.4. При зніманні колеса, під виважений автомобіль необхідно встановити підставки-козлики.
3.5. Перед підніманням автомобіля на підйомнику необхідно переконатися у відсутності поблизу людей і в тому,що автомобіль встанов¬лений на підйомник правильно і без перекосів. Після піднімання автомобіля, на механізм керування підйомником вивісити плакат – «Підйомник не включати – працюють люди»,а для попередження самовільного опускання підйомника встановити штир-обмежувач.
3.6. Роботи на висоті (понад 1,5м) необхідно виконувати з стійких підставок або драбин-стрем’янок, попередньо вдягнувши захисну каску.
3.7. Забороняється ремонтувати і обслуговувати автомобіль, який вивішений на тросі вантажопідйомного механізму.
3.8. Перед зніманням ресор їх необхідно розвантажити від ваги ав¬томобіля, встановивши під раму підставки-козлики. При встановленні ресори, суміщення вушка з сергою необхідно перевіряти за допомогою конусної оправки, перевіряти співвісність пальцем заборонено.
3.9. Знімання, транспортування і встановлення важких агрегатів і деталей двигуна, коробки передач, переднього і заднього мостів вико¬нувати за допомогою вантажопідіймальних зйомників і пристроїв,які забезпечують повну безпеку робіт.
3.10. Забороняється виконувати роботи по ремонту і обслуговуванню автомобіля з працюючим двигуном (за винятком окремих випадків -діагностика та регулювання двигуна).
3.11. Під час заїзду автомобіля в бокс, на місце ремонту, або при виїзді, необхідно уважно стежити за автомобілем і не знаходитись в небезпечній зоні – між двома автомобілями, в зоні воріт, щоб не допустити затискання і наїзду автомобілем
3.12.При поставленні на місце ремонту несправного автомобіля на жорсткому зчепленні, перед тим, як розчеплювати автомобілі, необхідно вжити заходи по недопущенню самовільного руху несправного автомобіля, підклавши під колеса не менше двох противідкатних клинів.
3.13.Забороняється знаходитись в оглядовій канаві під час заїзду або виїзду автомобіля.
3.14.При роботі з ручним електроінструментом, гайковертом, шліфувальною машинкою, необхідно дотримуватись інструкції з охорони праці для працюючих з електроінструментом.
3.15.При огляданні затемнених місць для освітлення необхідно використовувати переносні світильники напругою не більше 42В з запобіжною сіткою. В оглядових канавах переносні світильники повинні бути напругою не вище 12В. Використовувати переносні світильники напругою 220В забороняється.
3.16. При рубанні зубилом, кернінні, вибиванні будь-яких деталей та інших подібних роботах необхідно користуватися захисними окулярами. Інструмент ударної дії (зубило, керн, виколотки, просічки) повинні мати рівну тильну частину без тріщин, задирок і скосів.
3.17.Забороняється огляд і ремонт автомобіля в оглядовій канаві без захисних окулярів.
3.18.Забороняється запускати двигун, заїжджати (виїжджати), переганяти автомобіль в інше місце – ці роботи повинен виконувати водій даного автомобіля, або водій – перегонник.
3.19.При роботі поблизу оглядової канави, переході через оглядову канаву необхідно використовувати спеціальні трапи-містки, бути уважним, щоб не допустити падіння в оглядову каналу.
3.20.Перед виконанням робіт під піднятою кабіною (автомобілів з відкидними кабінами), а також під піднятим капотом необхідно пере¬конатися в надійності фіксування кабіни (капоту) в піднятому, поло¬женні. Перед опусканням (закриванням) відкидної кабіни (капоту) не¬обхідно переконатися у відсутності під ним людей.
3.21.Перед вмиканням будь-якого механічного обладнання (кран-балки, підйомника, гайковерта) необхідно переконатися у відсутності небезпеки для оточуючих (працюючих) людей, яка може виникнути від пуску і роботи цього обладнання.
3.22. Працювати на заточному верстаті без використання захисного екрану або захисних окулярів забороняється. Слідкувати за тим, щоб зазор між абразивним кругом і упором був не більше 3 мм, а сам упор був закріплений; оброблювану деталь підводити до круга плавно, притискаючи її до упору.
3.23.При відкручуванні (закручуванні) болтів, гайок гайковим клю¬чем необхідно його правильно підібрати по розміру болта (гайки) і уважно слідкувати за зусиллям, яке прикладається до ключа, щоб не допустити зривання (злизування) гранок і удару рукою об частини автомобіля.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.
4.1. Вимкнути все електроустаткування, протерти підлогу, оглядову канаву від мастильних матеріалів і бруду ганчірками або тирсою і викинути їх у спеціально призначений металевий ящик.
4.2. Поскладати акуратно на стелажі або підлозі деталі і вузли, зняті з автомобіля, поскладати в шухляди інструмент і пристосування.
4.3. Повідомити майстра про виконану роботу, несправності в обладнанні і устаткуванні, які мали місце в процесі роботи.
4.4.Вимити руки і лице теплою водою з миючими засобами.
4.5.Робочий спецодяг зняти і здати у призначене для зберігання місце.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.
5.1. При виникненні пожежі на автомобілі або займанні електропроводки необхідно негайно вимкнути акумуляторну батарею вимикачем маси (або перерубати кабель, що з’єднує акумуляторну батарею з «масою» автомобіля) і негайно розпочати гасіння пожежі.
5.2. При займанні електрообладнання, проводки, обшивки салону, сидінь – слід використовувати любий з вогнегасників:
-вуглекислотний (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8);
-вуглекислотний-брометиловий; -порошковий (ОП);
Для гасіння палаючого бензину, або інших легкозаймистих речовин, слід використовувати тільки:
-порошковий, хімічний, пінний, вуглекислотно-брометиловий вогнегасники або пісок. Використовувати воду для гасіння палаючого бензину не дозволяється, з метою запобігання розповсюдження вогню разом з розтікаючою водою.
5.3.Якщо автомобіль,на якому сталося займання,знаходиться в цеху,
боксі або поблизу інших автомобілів і є можливість розповсюдження вогню, необхідно за допомогою іншого автомобіля і буксирувального тросу, витягнути палаючий автомобіль з цеху (боксу) від інших автомобілів в безпечне місце.
5.4.Відразу ж після займання необхідно викликати пожежну допомогу за номером 101 і повідомити керівника.
5.5. При ураженні електричним струмом першочергово необхідно звільнити потерпілого від дії струму шляхом швидкого вимкнення електроустаткування, до якого доторкається потерпілий, найближчим вимикачем, рубильником або іншим вимикаючим апаратом.
5.6. При неможливості швидкого вимкнення напруги необхідно від¬ділити потерпілого від струмоведучих частин, до яких він дотикаєть¬ся, одним з таких способів:
– сухою дошкою або палкою відкинути дріт (кабель) від потерпілого;
– при напрузі до 1000В потерпілого можна відтягнути за його одяг, якщо він сухий, при цьому не можна дотикатися тіла потерпілого, його взуття, оточуючих металевих предметів.
Можна також ізолювати руки діелектричними рукавицями або об¬мотати їх сухою ганчіркою, шарфом і т.п.
– перерубати провід сокирою або лопатою з сухим дерев’яним держа¬ком.
Потерпілого після звільнення його від дії струму слід покласти на підстилку і забезпечити повний спокій, після чого негайно виклика¬ти лікаря і швидку медичну допомогу.

Розробив:
Начальник технічного відділу _________________/__________/
Узгоджено:
Старший інженер з ОП та БР __________________ /___________/
Юрисконсульт __________________ /___________/

Залишити коментар