Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Угода про виконання зобов’язань щодо сплати боргу

Угода про виконання зобов’язань щодо сплати боргу

У Г О Д А
про виконання зобов’язання щодо сплати боргу

м. Львів                                       17 жовтня 2011 року

Приватне акціонерне товариство «ХХХ» в особі юрисконсульта, що діє на підставі Довіреності № 135 від 01.04.2011р. та
Галюк Михайло Васильович (проживає: _________________________________) (в подальшому – Боржник) дійшли згоди укласти угоду про виконання зобов’язання щодо сплати боргу Боржником (далі – Угода) в порядку ст. 1191 ЦК України, а саме відшкодувати ПрАТ „ХХХ ” збитки завдані своїми діями при таких обставинах та на таких умовах:
1. Боржник підтверджує, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (надалі –ДТП), яка мала місце 19.04.2011 року на а/д Західний обхід м. Львів за участю застрахованого автомобіля «Мерседес», реєстраційний номер ВС 0000 СН та автомобіля марки «Фольксваген», реєстраційний номер АТ 0000 АН, що належить Галюк Михайлу Васильовичу через порушення Правил дорожнього руху України, ПрАТ „ХХХ ” з вини Боржника було завдано матеріальної шкоди.
Боржник підтверджує свою вину у заподіянні шкоди та свій обов’язок її відшкодувати.
2. Сторони підтверджують, що розмір матеріальної шкоди, яка заподіяна внаслідок ДТП та виплачена ПрАТ „ХХХ ” Страхувальнику за Договором страхування № 1317 від 13.09.2010 р. становить 139 821,66 грн.
Розрахунок боргу:
139 821,66 грн. (розмір заподіяного збитку) – 24 990,00 грн. (ліміт відповідальності ПрАТ «ХХХ») = 114 831,66 грн. ( частина відповідальності Боржника).
3. Загальна сума, що зобов’язується сплатити Боржник ПрАТ «ХХХ» складає 114 831,66 грн. (Сто чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять одна грн.) (далі – сума боргу).
Сплата боргу повинна відбуватися, шляхом сплати 6 380,00 грн. (шість тисяч триста вісімдесят грн.) щомісяця (до 25 числа кожного поточного місяця) протягом 18 місяців з дня підписання даної Угоди.
4. Оплата коштів буде проводяться шляхом внесенням Боржником коштів на розрахунковий рахунок ПрАТ «ХХХ» за наступними реквізитами:

5. Боржник має право на дострокове погашення суми боргу.
6. ПрАТ «ХХХ» заявляє, що такий порядок погашення суми боргу повністю задовольнятиме її вимоги та у випадку належного її виконання вона не матиме жодних майнових претензій до Боржника щодо відшкодування збитків, які є предметом цієї Угоди.
7. У разі невиконання або неналежного виконання Боржником умов цієї Угоди ПрАТ «ХХХ» має право в односторонньому порядку відмовитись від даної угоди і звернутися до суду про стягнення непогашеного боргу. З моменту звернення ПрАТ «ХХХ» до суду припиняється нарахування штрафних санкцій, в тому числі штрафу, пені, неустойки.
При порушенні термінів сплати ПрАТ «ХХХ» має право вимагати сплати штрафу в розмірі 0,5 % від загальної суми боргу за кожний день прострочення оплати боргу.
8. Угода набирає чинності з моменту підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
10. Умови цієї угоди є обов’язковими для правонаступників сторін в повному обсязі.
11. Ця Угода складена у двох примірниках, по одній для кожної із сторін. Кожен із примірників цієї угоди має однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

1 коментар ( 1 коментар )

  1. ULJANA HARECHKO

    У Г О Д А
    про виконання зобов’язання щодо сплати боргу
    1. Боржник підтверджує, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (надалі –ДТП), яка мала місце 19.04.2011 року на а/д Західний обхід м. Львів за участю застрахованого автомобіля «Мерседес», реєстраційний номер ВС 0000 СН та автомобіля марки «Фольксваген», реєстраційний номер АТ 0000 АН, що належить Галюк Михайлу Васильовичу через порушення Правил дорожнього руху України, ПрАТ „ХХХ ” з вини Боржника було завдано матеріальної шкоди.

Залишити коментар