Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

касаційна скарга до ВСС України

касаційна скарга до ВСС України

До Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
01024, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 4-а
суб’єкта звернення зі скаргою (Касатор):
ПАТ “ххх”-
вул. Богдана Хмельницького, 48А м. Київ
01030

у справі 2-649/10 (22-1008/11)

за позовом: Cорба Федора Івановича
вул. Довженка, 21, м. Виноградів, Закарпатської обл., 90300

до: Відповідач-1
ВАТ «СК «Універсальна», вул. П. Орлика, 24/1, м. Київ, 01601

Відповідач-2
Келеганич Романа Степановича
вул. Ярова, 55, с. В. Комяти, Виноградівського р-ну, Закарпатської обл., 90332

КАСАЦІЙНА СКАРГА
(в порядку ст. ст. 27,31, 132, 326, 327 ЦПК України)

1.Предмет касаційного оскарження
Рішення Виноградівського районного суду Закарпатської області від 02.08.2010р. (суддя – Трагнюк В. Р.) у справі за позовом Чорба Ф. І. до ВАТ «СК «Універсальна», Мелеганич І. С. (2-649/10) про стягнення страхового відшкодування та моральної шкоди. Ухвала апеляційного суду Закарпатської області від 01.04.2011р. (колегія суддів – Леска В. В., Чужі Ю. Г., Кожух О. А.) у справі 22-1008/11 за апеляційною скаргою ПАТ «СК «Універсальна».

2.Межі касаційного оскарження
Рішення Виноградівського районного суду Закарпатської області від 02.08.2010р. (суддя – Трагнюк В. Р.) у справі за позовом Чорба Ф. І. до ВАТ «СК «Універсальна», Мелеганич І. С. (2-649/10) про стягнення страхового відшкодування та моральної шкоди ОСКАРЖУЄТЬСЯ В ЧАСТИНІ стягнення з ВАТ «СК «Універсальна» 13390,10грн. страхового відшкодування 3926грн. пені, 400грн. за транспортування автомобіля, 686грн. державного мита, 120 грн. – витрат за ІТЗ, 2000грн. – витрат на правову допомогу.
Ухвала апеляційного суду Закарпатської області від 01.04.2011р., ОСКАРЖУЄТЬСЯ ПОВНІСТЮ.

3.Вклад обставин справи
20.01.2009р. між Чорба Ф. І. та ВАТ «СК «Універсальна» укладено договір добровільного страхування наземного транспорту №3014/244/00013, відповідно до якого застраховано ТЗ DACIA LOGAN д.н.з. АО4793АН (далі – Договір).
27.03.2009р. мав місце страховий випадок, внаслідок якого застрахований транспортний засіб отримав пошкодження. Відповідно до п. 10.1.3. Договору, розрахунок суми відшкодування проведено гарантійною СТО Позивача. Вартість ремонтних робіт, встановлена СТО склала 39258,66грн.
Враховуючи наведене, відповідно до умов Договору (п.п.10.7.1, 10.7.1.1.) Відповідач-1 звернувся до Позивача з метою погодження вартості залишків пошкодженого транспортного засобу. Крім того, відповідно до п. 6.3.9.1. Договору, Відповідачем-1 відстрочено строк прийняття рішення про виплату страхового відшкодування до з’ясування розміру збитку.
Однак, Чорба Ф. І. відмовився погоджувати вартість залишків пошкодженого ТЗ.
03.03.2010р. Позивач Чорба Ф. І. звернувся до Виноградівського районного суду Закарпатської області з позовом до ВАТ «СК «Універсальна» (далі-Відповідач-1), Мелеганича І. С. (далі – Відповідач-2), про стягнення з Відповідача-1 страхового відшкодування в розмірі 39258,66грн., 400грн. за транспортування автомобіля, 3926грн. пені, а з Відповідача-2 моральної шкоди в розмірі – 5000грн. А також, про стягнення з Відповідача-1 та Відповідача-2 державного мита, витрат на інформаційно-технічне забезпечення та витрат за надання правової допомоги.
Під час розгляду даної справи судом першої інстанції, Відповідачем-1, на виконання припису державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №СК-421/09-1247 від 26.11.2009р., проведено розрахунок та здійснено виплату страхового відшкодування Позивачу в розмірі 26525грн., в т.ч. 400грн. за транспортування автомобіля (платіжні доручення №8207 від 05.05.2010р. та №13895 від 22.07.2010р.).
02.08.2010р. Виноградівським районним судом Закарпатської області, за результатом розгляду згаданого позову прийнято рішення, яким постановлено, стягнути з Відповідача-1 – 13390,10грн. страхового відшкодування 3926грн. пені, 400грн. за транспортування автомобіля, з Відповідача-2 – 3000грн. моральної шкоди та солідарно з Відповідачів – 686грн. державного мита, 120 грн. – витрат за ІТЗ, 2000грн. – витрат на правову допомогу.
27.08.2010р. не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, Відповідачем-1 подано апеляційну скаргу.
01.04.2011р. ухвалою апеляційного суду Закарпатської області вказане рішення залишено без змін.
З огляду на норми ст. 324 Цивільного процесуального кодексу України та керуючись процесуальними правами сторони цивільного процесу. Відповідач-1 вважає оскаржуване рішення суду першої інстанції від 02.08.2010р. та ухвалу апеляційного суду від 01.04.2011р. винесеними із порушенням норм матеріального і процесуального права, на основі одностороннього та неповного з’ясування всіх обставин справи, що є безумовною підставою для його скасування.

4. Суть та правове обґрунтування касаційної скарги.
Статтею 213 ЦПК України передбачено, що рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.
Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Окрім того, Постановою Пленуму Верховного Суду від 18.12.2009р. №14 «Про судове рішення у цивільній справі», встановлено, що рішення суду, як найважливіший акт правосуддя покликане забезпечити захист гарантованих Конституцією прав і свобод людини та здійснення проголошеного Основним Законом України, принципу верховенства права. У зв’язку з цим, суди повинні неухильно додержувати вимог про законність і обґрунтованість рішення у цивільній справі (частина перша ст. 213 ЦПК).
У вищевказаній Постанові зазначено, що рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства відповідно до статті 2 ЦПК, вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин відповідно до статті 8 ЦПК, а також правильно витлумачив ці норми.
При розгляді даної справи і винесенні рішення, судами першої та апеляційної інстанції не дотримано вимог наступних статей Цивільного Кодексу України ст.628 (зміст договору), ст.629 (обов’язковість договору), ст.979 (договір страхування), ст.982 (істоті умови договору страхування), ст.990 (умови та порядок здійснення страхової виплати), а також ст.ст. 16, 25 Закону України «Про страхування».

У порушення вищевказаних норм законодавства судами не взято до уваги умови договору страхування №3014/244/000013 від 20.01.2009р. (далі – Договір), відповідно до яких, у даному випадку, мав місце факт «конструктивної загибелі» застрахованого ТЗ (коли вартість відновлювального ремонту становить не менше 75% дійсної вартості ТЗ на момент настання страхового випадку) з відповідними наслідками з виплати страхового відшкодування.
Факт «конструктивної загибелі» застрахованого ТЗ підтверджується доказами, які є в матеріалах справи: звітом про оцінку №09041401 від 14.04.2009р., складеного оцінювачем Павлюченко С. П., відповідно до якого, дійсна (ринкова) вартість застрахованого ТЗ (у непошкодженому стані) на момент настання страхового випадку становить 46816,00грн., а також актом виконаних робіт ТзОВ «Авто Старт-М» №Ав-К-00006985 від 01.07.2009р., згідно якого, вартість робіт з відновлення застрахованого транспортного засобу склала 39258,66грн., тобто 83,85% від дійсної вартості (46816,00грн.).

Таким чином, судами не взято до уваги пункти 10.7., 10.7.1., 10.7.1.1. Договору, якими передбачено порядок обчислення розміру страхового відшкодування у разі настання страхового випадку. Зокрема, при конструктивній загибелі ТЗ (коли вартість відновлювального ремонту становить не менше 75% дійсної вартості ТЗ на момент настання страхового випадку) страхове відшкодування визначається за рішенням страховика як страхова сума за вирахуванням франшизи, зносу і залишків ТЗ після настання події, вартість яких письмово погоджується зі Страховиком. При цьому залишки ТЗ залишаються у Страхувальника.
Отже, сума страхового відшкодування, яка підлягає до сплати відповідає сумі коштів сплачених Відповідачем 1 – Позивачу, а саме 26525,00грн. (платіжні доручення №8207 від 05.05.2010р. та №13895 від 22.07.2010р.).

При винесенні рішення також мали місце грубі процесуальні порушення, а саме, суд першої інстанції у рішенні вказав «позов в частині вимог до СК Універсальна слід задовольнити, частково з вирахуванням сплачених Страхувальником коштів в розмірі 25868,56грн.», такий висновок суду не ґрунтується на доказах, що містяться у матеріалах справи, оскільки Чорбі Ф. І. сплачено 26525,00грн. (платіжні доручення №8207 від 05.05.2010р. та №13895 від 22.07.2010р.), отже судом порушено вимоги ст. 213 ЦПК України.
Також судом першої інстанції здійснено порушення ст. 88 ЦПК України, щодо розподілу судових витрат між сторонами. Так, позов задоволено частково, а судові витрати стягнуто з відповідачів у повному обсязі, що суперечить ч.1 ст. 88 ЦПК України, де зазначено, якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. Це порушення також залишилось поза увагою апеляційного суду.

Крім того, суд першої інстанції зазначає, про те, що сума на ремонт пошкодженого транспортного засобу була узгоджена Позивачем з представником страхової компанії. Однак, доказів цьому твердженню в матеріалах справи немає. Такий висновок суду базується виключно на припущеннях Позивача, що суперечить п.4 ст. 60 ЦПК України.

Щодо стягнення пені та штрафних санкцій з Відповідача 1, то у даному випадку суд, безпідставно їх стягнув не взявши до уваги та не надавши оцінки твердженням Відповідача 1 про те, що згідно пункту 6.3.9. Договору, Відповідач 1 застосував право відстрочити строк прийняття рішення про виплату страхового відшкодування на період до 180 днів, якщо не повністю з’ясовані обставини страхового випадку, зокрема розмір збитку – до з’ясування таких обставин.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду від 18.12.2009р. №14 «Про судове рішення у цивільній справі», обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.
Крім того, відповідно до п. 11 Постанови, у мотивувальній частині рішення слід наводити дані про встановлені судом обставини, що мають значення для справи, їх юридичну оцінку та визначені відповідно до них правовідносини, а також оцінку всіх доказів, розрахунки, з яких суд виходив при задоволенні грошових та інших майнових вимог. Встановлюючи наявність або відсутність фактів, якими обґрунтовувалися вимоги чи заперечення, визнаючи одні та відхиляючи інші докази, суд має свої дії мотивувати та враховувати, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (частина четверта статті 60 ЦПК).

Враховуючи наведене, слід прийти до висновку що при прийнятті оскаржуваного рішення, судом не дотримано вищевказаних вимог законодавства, неповно з’ясовано обставини, які мають значення для справи, складено висновки, які не відповідають матеріалам справи, порушено норми матеріального та процесуального права, а позивачем не доведено своїх вимог.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 324-327, 336, 341 Цивільного процесуального кодексу України, –

ПРОШУ СУД:

1. Розглянути заяву на поновлення строку та поновити строк на касаційне оскарження;
2. Розглянути клопотання про зупинення та зупинити виконання рішення Виноградівського районного суду Закарпатської області від 02.08.2010р. та ухвали апеляційного суду Закарпатської області від 01.04.2011р.;
3. Скасувати рішення Виноградівського районного суду Закарпатської області від 02.08.2010р. та ухвали апеляційного суду Закарпатської області від 01.04.2011р. в частині стягнення з ВАТ «СК «Універсальна» 13390,10грн. страхового відшкодування 3926грн. пені, 400грн. за транспортування автомобіля, 686грн. державного мита, 120 грн. – витрат за ІТЗ, 2000грн. – витрат на правову допомогу. і ухвалити нове рішення, яким в позовних вимогах до ВАТ «СК «Універсальна» відмовити повністю.

Додатки:
1. Платіжні доручення про сплату держмита та ІТЗ на __ арк.;
2. Копії оскаржуваних рішень на __ арк.;
3. Довіреність на 1 арк.;
4. Клопотання про зупинення виконання рішення на 1 арк.;
5. Заява на поновлення строку на касаційне оскарження з додатком на 2 арк.;
6. Копія касаційної скарги з дод. в 2 екз.

Представник
ПАТ «СК «Універсальна» ________

Залишити коментар