Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Поновлення строку на оскарження (адмін суд)

Поновлення строку на оскарження (адмін суд)

До Львівського адміністративного суду
вул. Чоловського, 2 м. Львів
Позивач:
Ноздрін Олександр Володимирович
вул. Васильківського, 9/5, м. Львів
79018
Номер засобу зв’язку 0937063347

Відповідач:
Головне управління
МВС України у Львівській області
пл. Григоренка 3, м. Львів 79000

Заява
про поновлення строку для звернення до адміністративного суду
з адміністративним позовом
про визнання незаконними та скасування наказів, поновлення на роботі, стягнення моральної шкоди.

05.04.2011р. до Львівського адміністративного суду мною подано позов про визнання незаконними та скасування наказу, поновлення на роботі.
Згідно з ст. 99 КАС України для звернення до адміністративного суду мною пропущено встановлений строк, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Разом з тим, вважаю, що строк на звернення до суду із позовною заявою про поновлення на роботі підлягає поновленню, а причини його пропуску є поважними з огляду на наступне.

Наказом від 17.06.2010р. №586 ГУМВС України у Львівській області мене притягнено дисциплінарної відповідальності «за порушення транспортної дисципліни та накладено дисциплінарне стягнення – звільнення з органів внутрішніх справ». У вказаному наказі не зазначено дати мого звільнення, а тому він не є підставою для внесення запису в трудову книжку. Крім того, після ознайомлення із вказаним наказом я продовжував ходити на роботу та виконувати трудові обов’язки
Із вказаним наказом я ознайомився 22.06.2010р., однак, копії витягу з даного наказу мені не надали.
Через місяць після вищевказаних подій, мені стало відомо про видачу ще одного наказу на моє звільнення з роботи №224о/с від 19.07.2010р., підставою для видачі якого, став наказ №586 від 17.06.2010р.
Враховуючи наведене, я вважаю, що мої права порушені як наказом №586 від 17.06.2010р. (про притягнення до дисциплінарної відповідальності) так і наказом №224о/с від 19.07.2010р. (з датою звільнення).

Прошу суд поновити строк для звернення до адміністративного суду, вважаючи, що він пропущений з наступних поважних причин.

Підставою для видачі вищевказаних наказів, стали матеріали службової перевірки, проведеної у зв’язку із складенням відносно мене адміністративного протоколу ВС№215580 про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 130 КУпАП.
Відповідно до ст. 221 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.130 КУпАП розглядаються судом. Відповідно, остаточне рішення суду за вказаним протоколом прийнято 14.03.2011р. – постановою суду мене визнано не винним у вчиненні правопорушення і справу закрито. Оскільки, факт невідповідності підстав для мого звільнення фактичним обставинам справи судом встановлено лише 14.03.2011р., що стало підставою для належного обґрунтування порушення моїх прав з боку роботодавця, тому вважаю, що це є підставою для поновлення строку для звернення до адміністративного суду.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до ст. 233 КЗпП України, працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
Враховуючи те, що витяг з наказу на звільнення та трудову книжку мною отримано 18.03.2011р., то це також є підставою для поновлення строку для звернення до адміністративного суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КАС України, адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим кодексом або іншими законами.
Відповідно до ч. 3 ст. 99 КАС України, для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.
У справах про звільнення, відповідно до ст. 233 КЗпП України, строк звернення до з суду з заявою про вирішення трудового спору становить один місяць з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
Відповідно до ст. 100 КАС України, адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка його подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Таким чином, я звертаюсь до суду з проханням вважати поважною причину пропуску мною строку для звернення до суду з адміністративним позовом, а тому на підставі ч.2 ст.100 КАС України задовольнити заяву про його поновлення.

04.04.11. ______________________
Додати коментар


Залишити коментар