Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Стягнення заборгованості із заробітної плати

Стягнення заборгованості із заробітної плати

___________________________
(найменування суду)
Позивач ________________________
(П. І. Б., місце проживання, засоби зв’язку)
Відповідач ______________________
(повне найменування юридичної особи,
юридична адреса, засоби зв’язку)

Позовна заява
про стягнення заборгованості по заробітній платі

 З _____ я працюю у Відповідача на посаді _______________________.

За період з ____________ по ____________ Відповідач не виплатив мені заробітну плату в сумі ________ грн., що є порушенням ч. 1 ст. 115 КЗпП України, згідно з якою заробітна плата повинна виплачуватися регулярно в робочі дні в терміни, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць.
Відповідно до ст. 2 Закону України “Про індексацію грошових доходів населення” від 03.07.91 р. я маю право на індексацію своєї заробітної плати в сумі _________________.
За порушення термінів виплати заробітної плати я згідно із ст. 2 Закону України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати” від ____________ р. маю право на компенсацію втрати частини заробітної плати в сумі ____________.
Всього, за станом на “___” ________ р. сума заборгованості відповідача переді мною становить _____ грн.
На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 233 КЗпП України, чч. 2 і 3 ст. 81, ст. ст. 118, 120, 122 ЦПК України, положеннями законів України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати”, “Про індексацію грошових доходів населення”

Прошу:

Стягнути з __________________________ на мою користь заборгованість
(найменування підприємства)
із заробітної плати з урахуванням компенсації та індексації в сумі ________ грн.
Додатки:
1. Копія позовної заяви для Відповідача;
2. Документ, що підтверджує перебування з Відповідачем у трудових відносинах;
3. Довідка про заборгованість із заробітної плати;
4. Розрахунок суми індексації заробітної плати;
5. Розрахунок суми компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Дата Підпис

Зразок позовної заяви складено станом на 15.07.2009 р.

Залишити коментар