Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Відшкодування шкоди за поставку недобросовісної продукції

Відшкодування шкоди за поставку недобросовісної продукції

До обласного Господарського суду
Адреса: ____________.

Позивач:_______________.
Адреса:_________________.
Банківські реквізити ____________.
Відповідач:____________.
Адреса:_______________.
Банківські реквізити _____________.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення штрафу та збитків
за поставку недоброякісної продукції (товарів)

 

Згідно з накладною № ___ від “___” _____________ 200 __ р. відповідач поставив нам у кількості __________________________ на суму ______________________________ грн.

(найменування продукції, товару)
Рахунок відповідача № ____ від “___” __________ 200 __ р. нами оплачено повністю.
При прийманні продукції (товарів) за якістю встановлено _______________________,
(опис недоброякісної продукції)
що підтверджується актом № ___ від “___” ______________ 200 __ р., складеним за участі представника _______________________________________, що діє на підставі посвідчення
(громадськості, іншої організації)
№ _____ від “___” ______________ 200 __ р.
Заявлену нами претензію № _____ від “___” _______________ 200 __ р. відповідачем відхилено (залишено без відповіді) з наступних мотивів: _____________________________.
Вважаємо відмову відповідача від задоволення претензії необгрунтованою: _________ __________________________________________________ ____________________________.
(зазначити причини)
На підставі викладеного та керуючись _____________, просимо стягнути з відповідача на нашу користь штраф у сумі ______________ грн., збитки в сумі _______________ грн., а всього _____________ грн. та на відшкодування витрат на держмито _____________ грн.
Додаток:
1. Копія претензії та доказ її відправлення відповідачу.
2. Відповідь на претензію.
3. Акт приймання № _____ від “___” ______________ 200 __ р.
4. Посвідчення представника громадськості (іншої організації) № ________ від “___” ______________ 199 __ р.
5. Розрахунок штрафу.
6. Калькуляція розміру збитків.
7. Платіжне доручення про перерахування держмита.
8. Доказ відправлення позовної заяви відповідачу.
9. Інші документи, що обгрунтовують позовні вимоги, на _________ сторінках.

Керівник підприємства
або його заступник: _______________
(підпис)

Залишити коментар