Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Категорія : Для підприємства

документи, які необхідні при створенні та функціонуванні підприємств, установ та організацій (статути, інструкції, накази та ін.)

_________________________________ (назва установи, організації) ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ посадову інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. I. Загальні положення 1. Юрисконсульт належить до професійної групи "Професіонали". 2. Призначення на посаду юрисконсульта та ...

Продовжити читання

_________________________________ (назва установи, організації) ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ посадову інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ ____ р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА І. Загальні положення 1. Бухгалтер належить до професійної групи "Фахівці". 2. Призначення на посаду бухгалтера та ...

Продовжити читання

(назва установи, організації) ЗАТВЕРДЖУЮ (уповноважена особа) (ПІБ, підпис) "___" ______________ 20__ р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ПІДПРИЄМСТВА I. Загальні положення 1. Директор підприємства належить до професійної групи "Керівники". 2. Призначення на посаду керівника підприємства та звільнення з ...

Продовжити читання

“ЗАТВЕРДЖЕНО” Загальними зборами ________ Протокол № 06/09 _____________ від ___ ________ року ___________________________________ Голова зборів ____________________________________ С Т А Т У Т ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “АВТОМОТОТРАНС” м.Львів - 2009 р. 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Заснування. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОМОТОТРАНС» (надалі – Підприємство) є юридичною особою ...

Продовжити читання

СПІЛКА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Установчим з'їздом Спілки адвокатів України 22.09.1990 СТАТУТ всеукраїнської громадської організації "Спілка адвокатів України" Прийнято у новій редакції VI Звітно-виборним З'їздом САУ 18 листопада 2006 р. Цей Статут визначає порядок діяльності та ...

Продовжити читання

СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ (зразок) 1. Загальні положення 1.1. Підприємство споживчої кооперації (найменування) (далі - підприємство) є корпоративним підприємством, створеним (перелік засновників) відповідно до рішення зборів засновників від "___" ____________ ____ року. 1.2. Підприємство є ...

Продовжити читання

АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Загальних зборів членів Асоціації "Перша фондова торговельна система" ______ №__ СТАТУТ Дочірнього підприємства "Фондова біржа ПФТС" (нова редакція) Ідентифікаційний код ___________ Стаття 1. Загальні положення 1.1 Дочірнє підприємство "Фондова ...

Продовжити читання

Зразок статуту приватного підприємства "ЗАТВЕРДЖЕНО " Рішенням № 1 Засновника приватного підприємства від «____»__________________ 2009 року ______________ (_____________) С Т А Т У Т ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА “***” м. Львів - 2009 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Приватне пiдприємство ...

Продовжити читання