Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Для підприємства

документи, які необхідні при створенні та функціонуванні підприємств, установ та організацій (статути, інструкції, накази та ін.)

_________________________________ (назва установи, організації) ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ посадову інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) “___” ____________ ____ р. I. Загальні положення 1. ...

Читати далі

_________________________________ (назва установи, організації) ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа, ______________________________ уповноважена затверджувати ______________________________ посадову інструкцію) _________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) “___” ____________ ____ р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА І. Загальні положення 1. ...

Читати далі

(назва установи, організації) ЗАТВЕРДЖУЮ (уповноважена особа) (ПІБ, підпис) “___” ______________ 20__ р. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ПІДПРИЄМСТВА I. Загальні положення 1. Директор підприємства належить до професійної групи “Керівники”. 2. Призначення на посаду керівника підприємства ...

Читати далі

“ЗАТВЕРДЖЕНО” Загальними зборами ________ Протокол № 06/09 _____________ від ___ ________ року ___________________________________ Голова зборів ____________________________________ С Т А Т У Т ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “АВТОМОТОТРАНС” м.Львів – 2009 р. 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Заснування....

Читати далі

СПІЛКА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Установчим з’їздом Спілки адвокатів України 22.09.1990 СТАТУТ всеукраїнської громадської організації “Спілка адвокатів України” Прийнято у новій редакції VI Звітно-виборним З’їздом САУ 18 листопада 2006 р. Цей Статут визначає ...

Читати далі

СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ (зразок) 1. Загальні положення 1.1. Підприємство споживчої кооперації (найменування) (далі – підприємство) є корпоративним підприємством, створеним (перелік засновників) відповідно до рішення зборів засновників від “___” ____________ ____ року. 1.2. ...

Читати далі

АСОЦІАЦІЯ “ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА” ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Загальних зборів членів Асоціації “Перша фондова торговельна система” ______ №__ СТАТУТ Дочірнього підприємства “Фондова біржа ПФТС” (нова редакція) Ідентифікаційний код ___________ Стаття 1. Загальні положення ...

Читати далі

Зразок статуту приватного підприємства “ЗАТВЕРДЖЕНО ” Рішенням № 1 Засновника приватного підприємства від «____»__________________ 2009 року ______________ (_____________) С Т А Т У Т ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА “***” м. Львів – 2009 1. ЗАГАЛЬНI ...

Читати далі