Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності». Згідно зі змінами до Податкового кодексу, підприємці, які були платниками єдиного або фіксованого податку, для переходу на спрощену систему оподаткування мають подати відповідну заяву до 25 січня 2012 року.
Свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік є дійсними до отримання нового свідоцтва, виданого за новими правилами, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року.
Свідоцтво про сплату єдиного податку тепер є безстроковим. При цьому у підприємця залишилося право раз на рік міняти систему оподаткування – звертатися до податкової потрібно лише в цьому випадку.

На спрощеній системі оподаткування зможуть тепер працювати наступні групи платників податків:
1. підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн. Для таких підприємців встановлюється ставка податку в межах від 1% до 10% мінімальної заробітної плати (10-100 грн.);
2. підприємці, що протягом календарного року використовують працю не більше 10 найманих осіб та обсяг доходу яких не перевищує 1 млн. грн., які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Ставка — від 2% до 20% мінімальної заробітної плати (20-200 грн.);
3. підприємці, які мають не більше 20 найманих осіб та обсяг доходу, що не перевищує 3 млн. грн. Ставка для цієї групи — 3% від отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5% без сплати ПДВ;
4. юридичні особи, якщо вони протягом календарного року використовують працю не більше 50 осіб та мають обсяг доходу, що не перевищує 5 млн. грн. Ставка для цієї групи — 3% від отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5% без сплати ПДВ.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік, а для платників другої, третьої та четвертої груп — календарний квартал. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Підприємці першої та другої групи, які не використовують працю найманих осіб, матимуть “право на відпустку”: за один місяць щороку вони не сплачуватимуть податок. Аналогічна норма діє також і у випадку хвороби підприємця, якщо вона триває 30 і більше календарних днів і підтверджена копією листка непрацездатності.

Крім податку, потрібно платити і Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) “за себе” у розмірі 34,7% від мінімальної зарплати. Також ЄСВ у розмірі від 36,76 до 49,70% (залежно від класу професійного ризику) повинен сплачуватися при нарахуванні зарплат найманих працівників і на кожного члена сім’ї, який бере участь у підприємницькій діяльності (у розмірі не менше мінімального внеску). У підсумку в 2012 році єдиний податок і ЄСВ для підприємців другої групи разом узяті дають більшу суму, ніж у 2011 році. При цьому від сплати ЄСВ звільнені інваліди та пенсіонери за віком, які отримують пенсію або соціальну допомогу.

Свідоцтво платника податку анулюється податковим органом у випадках та у строки:
1. подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, — в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;
2. припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем відповідно до закону — в день отримання податковим органом від держреєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
3. несплати протягом двох послідовних кварталів податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, — в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу;
4. здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
5. перевищення чисельності фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;
6. перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;
7. застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 ПКУ, — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.
Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу ДПС, який їх видав, протягом 10 днів з дня анулювання.


1 коментар ( 1 коментар )

  1. Вікторія

    Ці зміни значно полегшать життя наших підприємців.

Залишити коментар